Genom att läsa litteraturvetenskap kan du designa din egen utbildning. Litteraturvetenskap förmedlar kunskaper om skönlitteratur och dess författare från äldsta tid fram till nutid samt ger inblick i litteraturvetenskapens och -kritikens historia, mål och metoder.

Studenter på biblioteket. Linköpings universitet. Foto: Peter Holgersson

Fristående kurser kan kombineras på en mängd olika vis. Det finns följande examina om du väljer att läsa litteraturvetenskap som huvudområde:

  • Filosofie kandidatexamen, 180 hp
  • Filosofie magisterexamen, 60 hp

Kurser inom huvudområdet litteraturvetenskap

Läs mer om ämnet litteraturvetenskap

Tre utbildningsnivåer

Behöver du vägledning? Kontakta en studievägledare.

Vill du veta mer om vilka möjligheter det finns att ta examen i litteraturvetenskap? Kontakta studievägledaren för ämnet.

Se hela kursutbudet vid LiU