Att föreställa sig en värld utan litteratur är svårt. Utan berättelser och gestaltningar i ord skulle sådant som religion, vetenskap, historia, politik, ekonomiska och filosofiska teorier knappast existera. Från antikens epos och tragedier till den moderna tidens avantgardepoesi och science fiction-romaner har litteraturen präglat livet på den här planeten. Att undersöka och förstå litteraturen är avgörande för en förståelse av historia, kommunikation, kunskap och kultur.

Hyllmeter med litteratur och hängande glödlampor. Foto: UnsplashLitteraturen i hela dess vidd utgör undersökningsfält för ämnet litteraturvetenskap. Den litteraturvetenskapliga forskningen vid Linköpings universitet präglas av en bredd, som sträcker sig från medeltida romaner och skrivande och begär under renässansen till modernism, litteraturens rumslighet och samtida digitala medier. Detta avspeglar sig också i ämnets kursutbud.

Genom att läsa våra kurser får du:

  • Grundläggande ämneskunskap i litteraturens och de litterära praktikernas historia.
  • Kunskaper i språklig kommunikation och akademiskt och essäistiskt skrivande.
  • Inblick i och arbete med vetenskaplig teori och metod.
  • Kritisk, analytisk och tolkande förmåga.
  • Kunskap om översättning, medier och transkulturella processer.

Fristående kurser och program

Kurser på grundnivå

Litteraturvetenskap 1, grundkurs, 30 hp

I kursen Litteraturvetenskap 1 lär du dig att diskutera, analysera och tolka litteratur på vetenskaplig grund. Det ger dig goda möjligheter att förbättra både din kunskap om litteraturen och dess historia och din analytiska och kritiska kompetens....

Litteraturvetenskap 2, fortsättningskurs, 30 hp

I kursen Litteraturvetenskap 2 vidareutvecklar du dina kunskaper om det vetenskapliga studiet av litteratur. Kursen ger dig en orientering i främst samtida litteraturvetenskaplig teori och metod samt fördjupar dina litteraturvetenskapliga kunskape...

Litteraturvetenskap 3, fördjupningskurs, 30 hp

I kursen Litteraturvetenskap 3 fördjupar du dina kunskaper om aktuella teoretiska och metodiska inriktningar inom litteraturvetenskapen, och studerar exempel på hur de kommer till uttryck i litteraturvetenskaplig forskning. Du får också möjlighet ...

Barnlitteratur, 7.5 hp

Kursen ger insikter i den samtida barnlitteraturen och dess betydelse för sin målgrupp. Detta görs genom litteraturvetenskapliga analysmetoder och genom ett läsarorienterat perspektiv på genren. En historisk översikt visar på barnlitteraturens utv...

Barn- och ungdomslitteratur, 7.5 hp

Kursen ger insikter i den samtida barn- och ungdomslitteraturen och dess betydelse för sin målgrupp. Detta görs genom litteraturvetenskapliga analysmetoder och genom ett läsarorienterat perspektiv på genren. En historisk översikt visar på barn- oc...

Den moderna litteraturens historia, 7.5 hp

Den moderna litteraturens historia ger dig en introduktion till den västerländska litteraturens historia från 1700-talet till en digitaliserad samtid. Du studerar viktiga perioder, genrer och litteraturens sociala, kulturella och mediala villkor u...

Den äldre litteraturens historia, 7.5 hp

Den äldre litteraturens historia ger dig en introduktion till den västerländska litteraturens historia från äldsta tid till och med 1600-talet. Du studerar viktiga perioder, genrer och litteraturens sociala, kulturella och mediala villkor under de...

Fandom och fankulturer, 7.5 hp

I den här kursen studeras fandom som en samtida kulturell praktik i relation till olika medieformat. Med utgångspunkt i berättelser som har fått ett stort gensvar bland fans analyseras hur dessa ifrågasätts, omvandlas och utvecklas i olika sociala...

Från bok till skärm: Litteratur och digitala medier, 7.5 hp

Vad är en bok eller författare i dag? Är det skillnad på att lyssna och läsa? Den här kursen ger dig kunskap om litteraturens mediehistoria och framtid, och verktyg för att analysera normer och värderingar i nutida debatter om läsning och litteratur.

Genus i litteratur och film, grundkurs, 7.5 hp

Kursen behandlar representationen av genus i litteratur och film. Studenterna får analytiska verktyg för att kunna hantera genusfrågan i olika historiska, sociala och kulturella sammanhang. Teoretiska perspektiv, begrepp och terminologi från genus...

Oändliga historier: seriellt berättande och medier, 7.5 hp

Serien som form för berättande i olika medier väcker idag stort intresse, inte minst i samband med tv-seriens ökade kulturella status och breda popularitet. Berättande i seriella former har en lång historia där bland annat 1800-talets följetongsro...

Transmedialt berättande, 7.5 hp

Tv-serien är idag det kanske mest populära formatet för att ta del av fiktiva berättelser. Men serierna står sällan på egna ben. Det är vanligt att en serie baseras på en litterär förlaga, och allt oftare kan en berättelsevärld utforskas vidare i ...

Ungdomslitteratur, 7.5 hp

Kursen ger insikter i den samtida ungdomslitteraturen och dess betydelse för sin målgrupp. Detta görs genom litteraturvetenskapliga analysmetoder och genom ett läsarorienterat perspektiv på genren. En historisk översikt visar på ungdomslitterature...

Kurser på avancerad nivå

Litteraturvetenskap inom program

Examen i litteraturvetenskap

Kontakt

Läs fristående kurser - designa din egen utbildning

Relaterat innehåll

Porträttbild av Hans Sjögren.

Hans pension på paus efter mejlet från familjen Bonnier

Det är inte alla som plötsligt får ett mejl från Carl-Johan Bonnier med en inbjudan till möte på Bonniers huvudkontor i Stockholm. Men så blev det för professor Hans Sjögren som nu kommer att göra en vetenskapligt grundad undersökning.

En kvinna står på en stege vid en bokhylla och bläddrar i en bok.

Bland slottsdamer, litteratur och politik

Vad läste adelsdamer och hur läste de? Läste de aktivt och diskuterade böckerna, tog sig litteraturen in i salongerna och blev en del av det politiska samtalet? Det intresserar sig litteraturvetaren Johanna Vernqvist för.

Illustration. Scen på en terrass med en grupp människor i 1500-talskostym, med en kvinna som möts av en grupp män.

Poeten Gaspara Stampa och en normbrytande kärlekslyrik

Förälskelse och längtan, svek och begär. Renässanspoeten Gaspara Stampa bröt normer i en tid då kvinnors kyskhet var en dygd. I en ny bok lyfts hennes liv, lyrik och tiden hon levde i. Än idag väcker hennes verk viktiga frågor om kärlek.

Mer om litteraturvetenskap vid LiU