Litteraturvetenskap

Att föreställa sig en värld utan litteratur är svårt. Utan berättelser och gestaltningar i ord skulle sådant som religion, vetenskap, historia, politik, ekonomiska och filosofiska teorier knappast existera. Från antikens epos och tragedier till den moderna tidens avantgardepoesi och science fiction-romaner har litteraturen präglat livet på den här planeten. Att undersöka och förstå litteraturen är avgörande för en förståelse av historia, kommunikation, kunskap och kultur.

Hyllmeter med litteratur och hängande glödlampor. Foto: UnsplashLitteraturen i hela dess vidd utgör undersökningsfält för ämnet litteraturvetenskap. Den litteraturvetenskapliga forskningen vid Linköpings universitet präglas av en bredd, som sträcker sig från medeltida romaner och skrivande och begär under renässansen till modernism, litteraturens rumslighet och samtida digitala medier. Detta avspeglar sig också i ämnets kursutbud.

Genom att läsa våra kurser får du:

  • Grundläggande ämneskunskap i litteraturens och de litterära praktikernas historia.
  • Kunskaper i språklig kommunikation och akademiskt och essäistiskt skrivande.
  • Inblick i och arbete med vetenskaplig teori och metod.
  • Kritisk, analytisk och tolkande förmåga.
  • Kunskap om översättning, medier och transkulturella processer.

För dig som vill fördjupa dig i ämnet finns masterkurser i Språk och kultur, vilka är integrerade i forskarskolan Språk och kultur. Masterkurserna ger en bred kompetens i litterära, språkliga och kulturanalytiska teorier och metoder och inriktar sig liksom forskarskolan på språk- och litteraturvetenskaplig forskning med kulturanalytiska och mediehistoriska perspektiv. 

Fristående kurser och program

Kurser på grundnivå

Examen i litteraturvetenskap

Kontakt

Läs fristående kurser - designa din egen utbildning

Relaterat innehåll

Mer om litteraturvetenskap vid LiU