Examen i sociologi

Sociologi är både samhällsvetenskap och beteendevetenskap. Det
innefattar teorier och verktyg för att studera, beskriva, analysera och förklara samhällsförhållanden och människors handlingar.

Examen i sociologi

Fristående kurser kan kombineras på en mängd olika vis. Det finns två olika examina om du väljer att läsa Sociologi som huvudområde:

  • Filosofie kandidatexamen, 180 hp
  • Filosofie magisterexamen, 60 hp

Kurser inom huvudområdet sociologi

Tre utbildningsnivåer

Behöver du vägledning? Kontakta en studievägledare. 

Se hela kursutbudet vid LiU