Forskarutbildning i kognitionsvetenskap

Forskarutbildningen i kognitionsvetenskap syftar till att fördjupa den studerandes kunskaper inom det kognitionsvetenskapliga området och göra den studerande väl beredd för självständiga insatser inom forskning och utvecklingsarbete.

Utbildningens mål är att ge den studerande förmåga att självständigt planlägga och genomföra en kvalificerad forskningsinsats samt att presentera och sprida sina forskningsresultat inom och utanför akademin, samt att integrera och förena kunskap och metoder från flera olika kognitionsvetenskapliga områden såsom filosofi, psykologi, datavetenskap, lingvistik och kommunikation, neurovetenskap och antropologi.

Utbildningen för doktorsexamen i kognitionsvetenskap omfattar 240 hp och består av kurser om sammanlagt 90 hp och en avhandling om 150 hp.

Allmän studieplan Visa/dölj innehåll

Kontaktpersoner Visa/dölj innehåll

Disputationer vid LiU Visa/dölj innehåll

Relaterat innehåll Visa/dölj innehåll

Forskarutbildning vid Linköpings universitet Visa/dölj innehåll