Forskarutbildningen i kognitionsvetenskap syftar till att fördjupa den studerandes kunskaper inom det kognitionsvetenskapliga området och göra den studerande väl beredd för självständiga insatser inom forskning och utvecklingsarbete.

En dubbelexponerad bild med en silhuett av en kvinna som ser ut att ha solen strålande från huvudet. Foto Max Utbildningens mål är att ge den studerande förmåga att självständigt planlägga och genomföra en kvalificerad forskningsinsats samt att presentera och sprida sina forskningsresultat inom och utanför akademin, samt att integrera och förena kunskap och metoder från flera olika kognitionsvetenskapliga områden såsom filosofi, psykologi, datavetenskap, lingvistik och kommunikation, neurovetenskap och antropologi.

Utbildningen för doktorsexamen i kognitionsvetenskap omfattar 240 hp och består av kurser om sammanlagt 60 hp och en avhandling om 180 hp.

Allmän studieplan

Giltig från 2023-02-01

Kontakt

Doktorsavhandlingar i kognitionsvetenskap

Forskarutbildning vid Institutionen för datavetenskap

Organisation