Forskarutbildningen vid Institutionen för datavetenskap, IDA, är organiserad på ett ämnesövergripande sätt och gemensam för hela institutionen.

Huvudprincipen är att varje forskarstuderande genomför sitt avhandlingsarbete inom det laboratorium (d.v.s. forskningsgrupp) till vilket han eller hon hör, och att kursdelen av forskarutbildningen skall bestå av ett antal kurser tagna från institutionens hela utbud av forskarutbildningskurser, inklusive magisterkurser och i lämplig utsträckning även från kurser vid andra institutioner. Inom institutionen ryms dels forskarutbildning inom dess kärnämnen på teknisk fakultet (datalogi, datorsystem), dels också forskarutbildning inom ett ökande antal tvärvetenskapliga områden där datalogi eller datorsystem ingår som en del.

Uppdelningen på flera forskarutbildningsämnen med egna studieplaner avspeglar dels de möjliga inriktningarna av studierna och avhandlingsarbetet, dels också de variationer i sammansättningen av förkunskaperna som dessa tvärvetenskapliga områden motiverar. Den för IDA gemensamma forskarutbildningen administreras av en studierektor för forskarutbildningen och ett forskarutbildningskansli. En omfattande del av forskarutbildningen bedrivs inom ramen för ett antal forskarskolor.

Institutionen för datavetenskap tillhandahåller forskarutbildning inom följande områden:

Doktorandanställning

Doktorandanställningar vid IDA utannonseras på sidan för lediga tjänster. Notera att vissa tjänster kan finnas utannonserade enbart på antingen de svenska eller engelska sidorna!

Mer information

Kontakta vår forskarstudierektor, Zebo Peng, e-post forskarstudierektor@ida.liu.se, om du vill ha information om innehållet i institutionens olika forskningsområden.

Kontakta vår forskarutbildningssamordnare, Anne Moe, anne.moe@liu.se, för information om forskarutbildningen.

För allmän information om forskarutbildningen och om hur det är att vara doktorand, se sidan om forskarutbildning vid Linköpings universitet.

Forskarutbildningsämnen vid IDA

Kontakt

Forskarskolorna CUGS och Just Transitions

Forskarskolor kopplade till WASP och ELLIIT  

Aktuella avhandlingar

Disputation i Datalogi: Fredrik Präntare

Fredrik Präntare vid Institutionen för datavetenskap (IDA) försvarar sin doktorsavhandling med titeln "Dividing the Indivisible: Algorithms, Empirical Advances, and Complexity Results for Value-Maximizing Combinatorial Assignment Problems". Huvudhandledare: Fredrik Heintz, professor, IDA. Opponent: Carles Sierra, professor, IIIA/CSIC, Spanien. Ordförande för disputationen: Petrus Eles, professor emeritus, IDA. Disputationen är öppen för allmänheten och hålls på engelska.

Börjar 28 maj 2024 kl. 09.15
Slutar 28 maj 2024 kl. 13.15
Plats Ada Lovelace, Hus B, ingång 27, Campus Valla
Kontakt Anne Moe
013-28 14 60

Disputation i Datalogi: George Osipov

George Osipov vid Institutionen för datavetenskap (IDA) försvarar sin doktorsavhandling med titeln "On Infinite-Domain CSPs Parameterized by Solution Cost". Huvudhandledare: Peter Jonsson, professor, IDA. Opponent: Robert Ganian, Associate Professor, TU Wien, Österrike. Ordförande för disputationen: Stefan Holmlid, professor, IDA. Disputationen är öppen för allmänheten och hålls på engelska.

Börjar 03 juni 2024 kl. 14.00
Slutar 03 juni 2024 kl. 17.00
Plats Nobel (BL32), hus B, plan 2, Campus Valla
Kontakt Anne Moe
013-28 14 60

Disputation i Datalogi: Rodrigo Saar de Moraes

Rodrigo Saar de Moraes vid Inst. för datavetenskap (IDA) försvarar sin doktorsavhandling med titeln "Exploring Trade-offs in Concept Design of Integrated Modular Avionic Platform Configurations: Topology Generation, Resource Adequacy, and Dependability". Huvudhandledare: Simin Nadjm-Tehrani, professor, IDA. Opponent: Emil Lupu, professor, Imperial College, London, Storbritannien. Ordf. för disputationen: Soheil Samii, biträdande professor, IDA. Disputationen är öppen för allmänheten och hålls på engelska.

Börjar 05 juni 2024 kl. 13.00
Slutar 05 juni 2024 kl. 16.00
Plats Key 1, Key-huset, Campus Valla
Kontakt Anne Moe
013-28 14 60

2024

Sofia Thunberg (2024) Sällskapsrobotar för Äldre: Analys av införanden på omsorgsboenden
Le Minh-Ha (2024) Beyond Recognition: Privacy Protections in a Surveilled World
Alireza Mohammadinodooshan (2024) Data-driven Contributions to Understanding User Engagement Dynamics on Social Media
Rodrigo Saar de Moraes (2024) Exploring Trade-offs in Concept Design of Integrated Modular Avionic Platform Configurations: Topology Generation, Resource Adequacy, and Dependability
George Osipov (2024) On Infinite-Domain CSPs Parameterized by Solution Cost
Fredrik Präntare (2024) Dividing the Indivisible: Algorithms, Empirical Advances, and Complexity Results for Value-Maximizing Combinatorial Assignment Problems
Jenny Kunz (2024) Understanding Large Language Models: Towards Rigorous and Targeted Interpretability Using Probing Classifiers and Self-Rationalisation
Woodrow Hao Chi Kiang (2024) Osäkerhetsuppskattning i modeller av multivariat dragevolution på givna fylogenier
Sijin Cheng (2024) Query Processing over Heterogeneous Federations of Graph Data

2023

Filip Strömbäck (2023) Teaching and Learning Concurrent Programming in the Shared Memory Model

Doktorandanställningar vid IDA

Föreställer E-huset på Campus Valla.
Institutionen för datavetenskap Fotograf Jonas Järmen

Se våra lediga doktorandjobb! Ansök idag!

Läs mer om forskarutbildning vid LiU

Om institutionen