Forskarutbildning vid Institutionen för datavetenskap

Forskarutbildningen vid Institutionen för datavetenskap, IDA, är organiserad på ett ämnesövergripande sätt och gemensam för hela institutionen.

Huvudprincipen är att varje forskarstuderande genomför sitt avhandlingsarbete inom det laboratorium (d.v.s. forskningsgrupp) till vilket han eller hon hör, och att kursdelen av forskarutbildningen skall bestå av ett antal kurser tagna från institutionens hela utbud av forskarutbildningskurser, inklusive magisterkurser och i lämplig utsträckning även från kurser vid andra institutioner. Inom institutionen ryms dels forskarutbildning inom dess kärnämnen på teknisk fakultet (datalogi, datorsystem), dels också forskarutbildning inom ett ökande antal tvärvetenskapliga områden där datalogi eller datorsystem ingår som en del.

Uppdelningen på flera forskarutbildningsämnen med egna studieplaner avspeglar dels de möjliga inriktningarna av studierna och avhandlingsarbetet, dels också de variationer i sammansättningen av förkunskaperna som dessa tvärvetenskapliga områden motiverar. Den för IDA gemensamma forskarutbildningen administreras av en studierektor för forskarutbildningen och ett forskarutbildningskansli. En omfattande del av forskarutbildningen bedrivs inom ramen för ett antal forskarskolor.

Institutionen för datavetenskap tillhandahåller forskarutbildning inom följande områden:

Doktorandanställning

Doktorandanställningar vid IDA utannonseras på sidan för lediga tjänster. Notera att vissa tjänster kan finnas utannonserade enbart på antingen de svenska eller engelska sidorna!

Mer information

Kontakta vår forskarstudierektor, Zebo Peng, e-post forskarstudierektor@ida.liu.se, om du vill ha information om innehållet i institutionens olika forskningsområden.

Kontakta vår forskarutbildningssamordnare, Anne Moe, anne.moe@liu.se, för information om forskarutbildningen.

För allmän information om forskarutbildningen och om hur det är att vara doktorand, se sidan om forskarutbildning vid Linköpings universitet.

Aktuella avhandlingar Visa/dölj innehåll

Licentiatseminarium i datalogi: John Tinnerholm 

John Tinnerholm, vid Institutionen för datavetenskap (IDA), försvarar sin licentiatavhandling med titeln "A Composable and Extensible Environment for Equation-based Modeling and Simulation of Variable Structured Systems in Modelica". Huvudhandledare: Adrian Pop, docent, IDA. Opponent: Christopher Rackauckas, Dr, MIT, Julia Computing, USA. Ordförande för seminariet och examinator: Petru Eles, professor, IDA. Seminariet är öppet för allmänheten och hålls på engelska.

Börjar 10 juni 2022 kl. 13.15
Slutar 10 juni 2022 kl. 16.00
Plats Alan Turing, Hus E, ingång 27 C, Campus Valla 
Kontakt Anne Moe
013-28 14 60

Forskarutbildningsämnen vid IDA Visa/dölj innehåll

Kontakt Visa/dölj innehåll

Läs mer om forskarutbildning vid IDA och LiU Visa/dölj innehåll

Lediga tjänster Visa/dölj innehåll

Organisation Visa/dölj innehåll