Forskarutbildningen vid Institutionen för datavetenskap, IDA, är organiserad på ett ämnesövergripande sätt och gemensam för hela institutionen.

Huvudprincipen är att varje forskarstuderande genomför sitt avhandlingsarbete inom det laboratorium (d.v.s. forskningsgrupp) till vilket han eller hon hör, och att kursdelen av forskarutbildningen skall bestå av ett antal kurser tagna från institutionens hela utbud av forskarutbildningskurser, inklusive magisterkurser och i lämplig utsträckning även från kurser vid andra institutioner. Inom institutionen ryms dels forskarutbildning inom dess kärnämnen på teknisk fakultet (datalogi, datorsystem), dels också forskarutbildning inom ett ökande antal tvärvetenskapliga områden där datalogi eller datorsystem ingår som en del.

Uppdelningen på flera forskarutbildningsämnen med egna studieplaner avspeglar dels de möjliga inriktningarna av studierna och avhandlingsarbetet, dels också de variationer i sammansättningen av förkunskaperna som dessa tvärvetenskapliga områden motiverar. Den för IDA gemensamma forskarutbildningen administreras av en studierektor för forskarutbildningen och ett forskarutbildningskansli. En omfattande del av forskarutbildningen bedrivs inom ramen för ett antal forskarskolor.

Institutionen för datavetenskap tillhandahåller forskarutbildning inom följande områden:

Doktorandanställning

Doktorandanställningar vid IDA utannonseras på sidan för lediga tjänster. Notera att vissa tjänster kan finnas utannonserade enbart på antingen de svenska eller engelska sidorna!

Mer information

Kontakta vår forskarstudierektor, Zebo Peng, e-post forskarstudierektor@ida.liu.se, om du vill ha information om innehållet i institutionens olika forskningsområden.

Kontakta vår forskarutbildningssamordnare, Anne Moe, anne.moe@liu.se, för information om forskarutbildningen.

För allmän information om forskarutbildningen och om hur det är att vara doktorand, se sidan om forskarutbildning vid Linköpings universitet.

Aktuella avhandlingar

Disputation i Datalogi: Johan Källström

Johan Källström, vid Institutionen för datavetenskap (IDA), försvarar sin avhandling med titeln "Reinforcement Learning for Improved Utility of Simulation-Based Training". Huvudhandledare: Fredrik Heintz, professor, IDA. Opponent: Julian Togelius, professor, Tandon School of Engineering, New York University, USA. Ordförande för disputationen: Arne Jönsson, professor, IDA. Disputationen är öppen för allmänheten och hålls på engelska. 

Börjar 08 december 2023 kl. 13.15
Slutar 08 december 2023 kl. 16.15
Plats Ada Lovelace, Hus B, ingång 27, Campus Valla
Kontakt Anne Moe
013-28 14 60

Forskarutbildningsämnen vid IDA

Kontakt

Läs mer om forskarutbildning vid LiU

Organisation