Fotografi av Anne Moe

Anne Moe

Samordnare

Som samordnare inom forskarutbildningen är mitt främsta mål att stötta både doktorander och handledare genom den administrativa processen hela vägen från antagning fram till disputation.

Min roll vid IDA

Min huvuduppgift är att vara ett stöd för doktorander och handledare inom den administrativa delen av forskarutbildningen, likaväl som ett stöd för forskarstudierektor och institutionsledning samt fakultet, vad gäller underlag, förfrågningar och statistik till exempel. Till mig kan man komma med stort som smått, personligt och allmänt inom forskarutbildning.

Utöver detta har jag även andra uppgifter inom det gemensamma kansliet inklusive prefektstöd. Till exempel är jag ansvarig för diverse personalsammankomster för hela IDA, uppdatering av internwebben och sitter med i den lokala samverkansgruppen (LSG).

Jag är även arbetsmiljöombud på institutionen.

Kollegor på Verksamhetsstöd

Min arbetsplats