Forskningsmiljön Språk och kultur är en mötesplats för språk- och litteraturvetenskaplig forskning, som förenas av intresset för samspelet mellan språk och kultur i vardagliga, litterära, mediala, konstnärliga och professionella kontexter.

Forskningen behandlar allt från vardagssamtal och multimodal interaktion till litterära texter och läskulturer.

Forskarutbildningen i språk och kultur är mångvetenskaplig och tvärvetenskaplig. Den utgår från tre huvudperspektiv: i) ett litteraturvetenskapligt, ii) ett språkvetenskapligt och interaktionsanalytiskt och iii) ett kulturanalytiskt perspektiv.

Utbildningens uppbyggnad

Kursdel

Utbildningen består av en kursdel om 75 högskolepoäng (hp)

Kursdelen består av två block

 1. Obligatoriska baskurser på 30 hp som alla läser.
 2. Valbara kurser om 45 hp, olika för olika inriktningar. 

Baskursen består av fyra kurser på vardera 7,5 hp

 1. Vetenskapsteori: Lingvistik och litteratur (LiLi), en introduktion till metodologi och vetenskapsteori inom språk- och litteraturämnen
 2. Litteraturanalys
 3. Språk- och interaktionsanalys
 4. Kultur- och medieanalys

OBS! Vi arbetar just nu om baskurserna i samråd med doktoranderna.

Allmän studieplan

Allmän studieplan för forskarutbildningen i språk och kultur

Avhandling

Följande moment ingår i avhandlingsarbetet

 • Den första terminen presenterar doktoranden sin avhandlingsskiss på ett forskarseminarium.
 • Den andra terminen skriver doktoranden en avhandlingsplan och presenterar den på ytterligare ett forskarseminarium.
 • Under det fortsatta avhandlingsarbetet ska doktoranden presentera sitt arbete på ett högre seminarium samt på minst två konferenser.
 • En preliminär version av avhandlingen försvaras vid ett halvtidsseminarium, med en extern kommentator och två granskare.
 • Cirka ett halvår innan disputation försvarar doktoranden en näst sista version av avhandlingen vid ett slutseminarium. Denna version diskuteras av en extern kommentator, två granskare och av övriga doktorander.
 • Slutligen försvaras avhandlingen vid en offentlig disputation, där den granskas av en av filosofiska fakulteten utsedd extern opponent och betygsätts (godkänd eller underkänd) av en betygsnämnd, bestående av tre externa ämnesexperter.

Avhandlingen trycks i serien Studies in Language and Culture och publiceras elektroniskt av Linköping University Electronic Press. 

 • I övrigt måste avhandlingsarbetet presenteras minst en gång om året på ett seminarium eller en konferens.

Avhandlingar

Deltagare vid forskarutbildningen har producerat avhandlingar sedan 2004. De flesta av dessa är publicerade i elektronisk form. Här presenteras avhandlingarna efter ålder, den nyaste först.

Multilingual Life in Dementia Care: Crossing Linguistic Boundaries and Cognitive Gap: Navigating Mutual Understanding

Yazdanpanah, Maziar

Avhandlingen finns digitalt i Diva.

Bodies to suit the music: Depictions in opera rehearsals

Löfgren, Agnes

Avhandlingen finns digitalt i Diva.

Robot Sound in Interaction: Analyzing and Designing Sound for Human-Robot Coordination

Pelikan, Hannah

Avhandlingen finns digitalt i Diva.

Her Story in Partonopeu de Blois: Rereading Byzantine Relations

Söderblom Saarela, Ellen

Avhandlingen finns digitalt i Diva.

Collaborating with Gertrude Stein: Media ecologies, reception, poetics

Daugaard, Solveig

Avhandlingen finns digitalt i Diva.

The Taming of a Viking: August Strindberg, Translation and Post-Victorian Censorship

Liljegren, Lars

Avhandlingen finns digitalt i Diva.

The Androgyne and the Phoenix: Marguerite de Navarre and Gaspara Stampa: Gendering Early Modern Debates on Love

Vernqvist, Johanna

Avhandlingen finns digitalt i Diva.

‘Collaborative Competition’: Stance-taking and Positioning in the European Parliament

Avdan, Nazli

Avhandlingen finns digitalt i Diva.

"Swarming European Consciousness": Europe and Tradition in the Work of William Carlos Williams

Käck, Elin

Avhandlingen finns digitalt i Diva.

Good Guys: A Cultural Semiotic Study of the Print Advertising of the Oil Industry (1900-2000)

Vang, Pamela

Avhandlingen finns digitalt i Diva.

Learnables in Action. The Embodied Achievement of Opportuntities for Teaching and Learning in Swedish as a Second Language Classrooms

Majlesi, Ali Reza

Avhandlingen finns digitalt i Diva.

Belfast Textiles: On Ciaran Carson's Poetics

Malmqvist, Jenny

Avhandlingen finns digitalt i Diva.

Doing Language Policy: A Micro-Interactional Study of Policy Practices in English as a Foreign Language Classes

Amir, Alia

Avhandlingen finns digitalt i Diva.

"Familie" als Diskursobjekt. Veränderungen im Spiegel des Sprachgebrauchs der Presse seit den 1960er Jahren in Deutschland und Schweden

van der Woude, Ida Nynke

Avhandlingen finns digitalt i Diva.

Förpackningens förvandlingar. Konsumtion och karneval i barnboken

Hellström, Martin

Avhandlingen finns digitalt i Diva.

Kulturspezifische Interaktionsstile oder Wenn schwedischsprachige und deutschsprachige Arbeitskollegen im Restaurant zu Mittag essen. Eine Studie zur Einbettungskultur in kommunikativer Praxis

Röcklinsberg, Christoph

Avhandlingen finns digitalt i Diva.

Samarbete genom samtal. En samtalsanalytisk studie av multiprofessionella teamkonferenser inom smärtrehabilitering

Lundgren, Charlotte

Avhandlingen finns digitalt i Diva.

In Between Cultures Franco-American Encounters in the Work of Edith Wharton

Strääf, Maria

Avhandlingen finns digitalt i Diva.

Fokus ålder: Betydelserelationer och betydelseförändring i användning

Magnusson, Jenny

Avhandlingen finns digitalt i Diva.

Svensk-franska förhandlingar: Bland sprätthökar och franska flugor i svenskt 1700-tal

Karlsson, Rickard

Avhandlingen finns digitalt i Diva.

Apokoinou in Swedish talk-in-interaction: A family of methods for grammatical construction and the resolving of local communicative projects

Norén, Niklas

Avhandlingen finns digitalt i Diva.

La Commission européenne et ses pratiques communicatives. Étude des dimensions linguistiques et des enjeux politiques des communiqués de presse

Lindholm, Maria

Avhandlingen finns digitalt i Diva.

Performing Bilingualism in Wales with the Spotlight on Welsh A Study of Language Policy and the Language Practices of Young People in Bilingual Education

Musk, Nigel

Avhandlingen finns digitalt i Diva.

Riskabla samtal: en analys av potentiella faror i skolans kvarts- och utvecklingssamtal

Hofvendahl, Johan

Avhandlingen finns digitalt i Diva.

När man talar om trollen. Personreferens i svenskt samtalsspråk

Öqvist, Jenny

Avhandlingen finns digitalt i Diva.

To fix what's not broken: Repair strategies in non-native and native English conversation

Plejert, Charlotta

Avhandlingen finns digitalt i Diva.

Hard & soft: The male detective's body in contemporary European crime fiction

Mäntymäki, Tiina

Kontakt

Forskningsmiljön Språk och kultur

Relaterat innehåll

Organisation

Forskarutbildning vid Linköpings universitet