Forskarutbildning i språk och kultur

Forskningsmiljön Språk och kultur är en mötesplats för språk- och litteraturvetenskaplig forskning, som förenas av intresset för samspelet mellan språk och kultur i vardagliga, litterära, mediala, konstnärliga och professionella kontexter.

Forskningen behandlar allt från vardagssamtal och multimodal interaktion till litterära texter och medieekologi.

Forskarutbildningen i språk och kultur är mångvetenskaplig och tvärvetenskaplig. Den består av en kursdel om 90 högskolepoäng (hp)och en avhandlingsdel om 150 hp.

Utbildningens uppbyggnad

Kursdelen består av två block

 1. Obligatoriska baskurser på 30 hp som alla läser.
 2. Valbara kurser om 60 hp, olika för olika inriktningar. 

Baskursen består av fyra kurser på vardera 7,5 hp

 1. Vetenskapsteori: Lingvistik och litteratur (LiLi), en introduktion till metodologi och vetenskapsteori inom språk- och litteraturämnen
 2. Litteraturanalys
 3. Språk- och interaktionsanalys
 4. Kultur- och medieanalys

Följande moment ingår i avhandlingsarbetet

 • Den första terminen presenterar doktoranden sin avhandlingsskiss på ett forskarseminarium.
 • Den andra terminen skriver doktoranden en avhandlingsplan och presenterar den på ytterligare ett forskarseminarium.
 • Under det fortsatta avhandlingsarbetet ska doktoranden presentera sitt arbete på ett högre seminarium samt på minst två konferenser.
 • En preliminär version av avhandlingen försvaras vid ett halvtidsseminarium, med en extern kommentator och två granskare.
 • Cirka ett halvår innan disputation försvarar doktoranden en näst sista version av avhandlingen vid ett slutseminarium. Denna version diskuteras av en extern kommentator, två granskare och av övriga doktorander.
 • Slutligen försvaras avhandlingen vid en offentlig disputation, där den granskas av en av filosofiska fakulteten utsedd extern opponent och betygsätts (godkänd eller underkänd) av en betygsnämnd, bestående av tre externa ämnesexperter.

Avhandlingen trycks i serien Studies in Language and Culture och publiceras elektroniskt av Linköping University Electronic Press. 

 • I övrigt måste avhandlingsarbetet presenteras minst en gång om året på ett seminarium eller en konferens.

Allmän studieplan

Kontakt

Forskningsmiljön Språk och kultur

Relaterat innehåll

Organisation

Forskarutbildning vid Linköpings universitet