Forskarutbildning i språk och kultur

Forskarutbildningen i språk och kultur bedrivs inom forskarskolan Språk och kultur i Europa. Forskarskolan spänner över ämnena allmän språkvetenskap, engelska, franska, litteraturvetenskap, spanska, svenska och tyska. Ämnena studeras i tre huvud-perspektiv: språkbaserad kulturanalys, litteraturvetenskap och språkteori. 

Forskarutbildningen i språk och kultur är mångvetenskaplig och tvärvetenskaplig. Den består av en kursdel om 90 högskolepoäng (hp)och en avhandlingsdel om 150 hp.

Kursdelen består av tre block:

 1. en obligatorisk baskurs på 30 hp, som alla läser,
 2. obligatoriska kurser om 30 hp, olika för olika inriktningar,
 3. individuellt valda kurser om 30 hp.

Baskursen består av fyra kurser på vardera 7,5 hp:

 1. Vetenskapsteori: Lingvistik och litteratur (LiLi), en introduktion till metodologi och vetenskapsteori inom språk- och litteraturämnen
 2. Litteraturteori
 3. Språkets natur
 4. Kulturanalys av språk - språkanalys av kultur

Följande moment ingår i avhandlingsarbetet:

 • Den första terminen presenterar doktoranden sin avhandlingsskiss på ett forskarseminarium.
 • Den andra terminen skriver doktoranden en avhandlingsplan och presenterar den på ytterligare ett forskarseminarium.
 • Under det fortsatta avhandlingsarbetet skall doktoranden presentera sitt arbete på ett högre seminarium och vid minst en referee-ad konferens.
 • En preliminär version av avhandlingen försvaras vid ett 60%-seminarium, med en extern opponent.
 • Drygt ett halvår innan disputation försvarar doktoranden en näst sista version av avhandlingen vid ett slutseminarium. Denna version diskuteras av en extern opponent och av övriga doktorander.
 • Slutligen försvaras avhandlingen vid en offentlig disputation, där den granskas av en av filosofiska fakulteten utsedd extern opponent och betygsätts (godkänd eller underkänd) av en betygsnämnd, bestående av (normalt tre) externa ämnesexperter.

Avhandlingen trycks i serien Studies in Language and Culture och publiceras elektroniskt av Linköping University Electronic Press.

Kriterier för sammanläggningsavhandlingar och en tidtabell för utbildningen finns under rubriken "Allmän studieplan" nedan.

Allmän studieplan
Visa/dölj innehåll

Kontakt
Visa/dölj innehåll

Relaterat innehåll
Visa/dölj innehåll

Forskarutbildning vid Linköpings universitet
Visa/dölj innehåll