I dagens verksamheter, i såväl företag som offentliga organisationer, skapas det en exponentiellt växande mängd data. Detta ger möjlighet till analyser som tidigare inte varit möjliga, men där visualisering är ett nödvändigt verktyg för överblick och förståelse. I takt med att bildanalys, datorseende och maskininlärning utvecklas erbjuds även stora möjligheter till nya lösningar och effektivisering.

Visual Sweden och Almi erbjuder nu en introduktionskurs i visualisering, bildanalys och datorseende, där du blir bättre rustad inför framtiden – den är här nu!

Målgrupp

Kursen är för dig som vill lära dig mer om:

  • möjligheterna med olika typer av data
  • verktyg för beslutsstöd
  • visualisering av miljöer/objekt i 3D
  • immersiva tekniker
  • virtuell och förstärkt verklighet
  • multimodal visualisering
  • visualisering av flöden och processer
  • bildanalys, datorseende, maskininlärning och AI
  • termer och fackspråk
  • framtiden!

Du får en orientering i de olika teknikerna och kursen kombinerar teori, exempel på tillämpningar samt demonstration. Vid deltagande på samtliga dagar erhålls ett kursintyg.

Kursinformation

Kursen pågår tre halvdagar. För att få kursbevis behöver du närvara vid samtliga tillfällen.

Anmälan

Är du intresserad av utbildningen? Skicka ett mejl till LiU Uppdragsutbildning.

Kontakt