Bild på sjukvårdspersonal
Emma Busk Winquist
 Masterprogrammet i medicinsk vetenskap med huvudområde Medicinsk pedagogik utvecklar ditt vetenskapliga förhållningssätt till lärande, undervisning och handledning och gör dig förtrogen med pedagogiska processer inom hälso- och sjukvårdsutbildning och professionsutövning. Området behandlar pedagogiska perspektiv på patienters lärande samt interprofessionellt lärande och samverkan som är viktiga aspekter i den professionella kompetensen.


Förutom kurser inom huvudområdet Medicinsk pedagogik väljer du att studera en av följande inriktningar:

Inom inriktningen E-hälsa studerar du begreppet e-hälsa med utgångspunkt i dess interdisciplinära natur och tillämpning. Du samläser med studenter från teknisk fakultet och studerar bl. a. människa-teknik-interaktion. Du lär dig utveckla, implementera och utvärdera digitala verktyg för att främja hälsa och förebygga sjukdom, och du arbetar interdisciplinärt med ett E-hälsoprojekt.

Inom inriktningen Hälsa, kvalitet och interprofessionell kompetens studerar du för att kunna möta alltmer mångfasetterade behov inom hälso-och sjukvård samt socialtjänst och som kräver samverkan mellan professioner men också kunskap om kvalitetsutveckling för en hälsofrämjande hälso- och sjukvård som främjar aktivitet och delaktighet.

Du kommer att studera tillsammans med personer från olika professioner med ett särskilt intresse för medicinpedagogiska frågor. Du kan läsa programmet på halv-eller helfart. Alla kurser är digitala på distans med en fast kursdag per vecka. Som student får du en mentor som hjälper dig att planera vilka kurser du ska gå under programmet.

Programmet ger möjlighet till magister- eller masterexamen.

Kontaktpersoner