A doctor or nutritionist with a diabetic patient in an office explaining the glycemic index of various foods.  Nutrition and diabetes are linked together very closely.  The effective management of diabetes requires a healthy diet, exercise and careful monitoring of blood sugar levels.  Here the young patient is holding a glucose meter, or glaucometer as the healthcare professional explains its use.Medicinsk pedagogik Foto FertnigMasterprogrammet i medicinsk vetenskap med huvudområde medicinsk pedagogik utvecklar ditt vetenskapliga förhållningssätt till lärande, undervisning och handledning. Området behandlar också pedagogiska perspektiv på patienters lärande och interprofessionell samverkan som är viktiga aspekter i den professionella kompetensen. En masterutbildning i Medicinsk Pedagogik gör dig förtrogen med pedagogiska processer inom hälso- och sjukvårdsutbildning och professionsutövning.
Inom inriktningen E-hälsa studerar du begreppet e-hälsa med utgångspunkt i dess interdisciplinära natur och tillämpning. Du samläser med studenter från teknisk fakultet och studerar bl. a. människa-teknik-interaktion. Innan du arbetar med ett e-hälsoprojekt lär du dig om digitala verktyg för att främja hälsa och förebygga sjukdom samt hur dessa kan utvecklas, implementeras och utvärderas. 
 
Inom inriktningen Hälsa, kvalitet och interprofessionell kompetens studerar du för att kunna möta alltmer mångfasetterade behov som kräver samverkan mellan professioner men också kunskap om medicinsk pedagogik för en hälsofrämjande hälso- och sjukvård som främjar aktivitet och delaktighet.
 

Kontaktpersoner