Fotografi av Annika Lindh Falk

Annika Lindh Falk

Universitetslektor

För att kunna optimera arbetet inom hälso- och sjukvården efterfrågas ett interprofessionellt samarbete. Jag drivs av att fördjupa kunskapen om hur man kan etablera en delad kunskapsbas och få en bättre förståelse för egen såväl som andras kunskap.

Interprofessionellt lärande och samverkan inom hälso- och sjukvårdens praktiker

Mitt forskningsintresse berör olika aspekter av professionellt och interprofessionellt lärande.

Min avhandling handlade om hur professionell kunskap utvecklas och delas i interprofessionell utbildning och inom interprofessionell hälso- och sjukvårdspraktik. Att lära tillsammans och arbeta tillsammans utmanar olika professioner inom hälso- och sjukvården utifrån normer, kunskap och maktstrukturer. Mitt nuvarande forskningsintresse berör lärande inom högre utbildning med specifikt fokus på verksamhetsförlagt lärande.

PublikationerVisa/dölj innehåll

2021

2020

2018

2017

NyheterVisa/dölj innehåll

ForskningVisa/dölj innehåll

UndervisningVisa/dölj innehåll

Jag har olika undervisningsuppdrag på Arbetsterapeutprogrammet, framför allt på grundnivå genom föreläsningar inom pedagogik och lärande. Jag examinerar samt handleder studenter som skriver examensarbeten på kandidat- och magisternivå. Jag är också engagerad på magisternivå, främst med föreläsningar inom förbättringskunskap och lärande.

  • Ledamot i programutskottet för Arbetsterapeutprogrammet och ledamot i Arbetsterapeutprogrammets Curriculumgrupp
  • Ledamot i Kompetensrådet vid Medicinska fakulteten


Jag är biträdande programansvarig vid Arbetsterapeutprogrammet och studierektor vid Avdelningen för arbetsterapi.

Jag är också sammankallande för en arbetsgrupp angående verksamhetsförlagd utbildning och sitter som ledamot i VFU-rådet.

 

 

 

UtbildningsprogramVisa/dölj innehåll

Nätverk, uppdrag och akademisk examenVisa/dölj innehåll

Nätverk

PROPEL

NIPNET

PBL-nätverk

Uppdrag

Studierektor på Avdelningen för arbetsterapi, ISV

Biträdande programansvarig för Arbetsterapeutprogrammet

Ledamot i programutskottet, Arbetsterapeutprogrammet

Ledamot i Kompetensrådet

Ledamot i VFU-rådet

Akademisk examen

Arbetsterapeutexamen, 1988

Medicine magisterexamen i arbetsterapi, 2006

Medicine doktorsexamen, 2017

PublikationerVisa/dölj innehåll

Relaterat innehållVisa/dölj innehåll