Interprofessionellt lärande och samverkan inom hälso- och sjukvårdens praktiker

Mitt forskningsintresse berör olika aspekter av professionellt och interprofessionellt lärande.

Min avhandling handlade om hur professionell kunskap utvecklas och delas i interprofessionell utbildning och inom interprofessionell hälso- och sjukvårdspraktik. Att lära tillsammans och arbeta tillsammans utmanar olika professioner inom hälso- och sjukvården utifrån normer, kunskap och maktstrukturer. Mitt nuvarande forskningsintresse berör lärande inom högre utbildning med specifikt fokus på verksamhetsförlagt lärande.

PublikationerVisa/dölj innehåll

2020

2018

2017

2016

ForskningVisa/dölj innehåll

UndervisningVisa/dölj innehåll

Jag har olika undervisningsuppdrag på Arbetsterapeutprogrammet, framför allt på grundnivå genom föreläsningar inom pedagogik och lärande. Jag examinerar samt handleder studenter som skriver examensarbeten på kandidat- och magisternivå. Jag är också engagerad på magisternivå, främst med föreläsningar inom förbättringskunskap och lärande.

  • Ledamot i programutskottet för Arbetsterapeutprogrammet och ledamot i Arbetsterapeutprogrammets Curriculumgrupp
  • Ledamot i Kompetensrådet vid Medicinska fakulteten


Jag är biträdande programansvarig vid Arbetsterapeutprogrammet och studierektor vid Avdelningen för arbetsterapi.

Jag är också sammankallande för en arbetsgrupp angående verksamhetsförlagd utbildning och sitter som ledamot i VFU-rådet.

 

 

 

UtbildningsprogramVisa/dölj innehåll

Nätverk, uppdrag och akademisk examenVisa/dölj innehåll

Nätverk

PROPEL

NIPNET

PBL-nätverk

Uppdrag

Studierektor på Avdelningen för arbetsterapi, ISV

Biträdande programansvarig för Arbetsterapeutprogrammet

Ledamot i programutskottet, Arbetsterapeutprogrammet

Ledamot i Kompetensrådet

Ledamot i VFU-rådet

Akademisk examen

Arbetsterapeutexamen, 1988

Medicine magisterexamen i arbetsterapi, 2006

Medicine doktorsexamen, 2017

PublikationerVisa/dölj innehåll

Relaterat innehållVisa/dölj innehåll