Interprofessionellt lärande och samverkan inom hälso- och sjukvårdens praktiker

Mitt forskningsintresse berör olika aspekter av professionellt och interprofessionellt lärande.

Min avhandling handlade om hur professionell kunskap utvecklas och delas i interprofessionell utbildning och inom interprofessionell hälso- och sjukvårdspraktik. Att lära tillsammans och arbeta tillsammans utmanar olika professioner inom hälso- och sjukvården utifrån normer, kunskap och maktstrukturer. Mitt nuvarande forskningsintresse berör lärande inom högre utbildning med specifikt fokus på verksamhetsförlagd utbildning samt praktiknära forskning inom hälso-och sjukvårdens praktiker.

Om mig

CV

 • 1988 Arbetsterapeutexamen 100p
 • 2000 Kandidatexamen i arbetsterapi
 • 2009 Magisterexamen i arbetsterapi
 • 2017 Medicine doktorsexamen

 

Anställningar

 • 2020 Universitetslektor i medicinsk pedagogik, avdelningen för samhälle och hälsa, HMV, Linköpings universitet
 • 2018 Universitetslektor i arbetsterapi, avdelningen för arbetsterapi, ISV, Linköpings universitet
 • 2000 Universitetsadjunkt, avdelningen för arbetsterapi, ISV, Linköpings universitet
 • 1995 Vik. universitetsadjunkt, Arbetsterapeutprogrammet, Hälsouniversitetet
 • 1991 Leg. arbetsterapeut, ortopediska kliniken, universitetssjukhuset i Linköping
 • 1989 Arbetsterapeut Arbetsmarknadsinstitutet, AMI-S, Motala,
 • 1988 Arbetsterapeut Arbetsmarknadsinstitutet AMI-S, Norrköping,

 

Utbildningsuppdrag

 • Kursansvar för masterskurser i medicinsk pedagogik
 • Föreläser om interprofessionellt lärande och pedagogik på flera program på grund och avancerad nivå
 • Handledare på avancerad nivå och doktorandnivå

Nätverk/övriga uppdrag

 • Programansvarig för medicinska fakultetens interprofessionella curriculum (IPL) 
 • Ledamot i ledningsgruppen för styrkeområdet (IPLS-FOU). 
 • Ledamot i Utbildningsnämnden, Medicinska fakulteten
 • Biträdande handledare för Tove, Törnqvist (medicinsk pedagogik) och Jane Holstein (arbetsterapi), Linköpings universitet

Publikationer

2023

2022

2021

Forskning

Utbildningsprogram

Undervisning

Jag har olika undervisningsuppdrag på Arbetsterapeutprogrammet, framför allt på grundnivå genom föreläsningar inom pedagogik och lärande. Jag examinerar samt handleder studenter som skriver examensarbeten på kandidat- och magisternivå. Jag är också engagerad på magisternivå, främst med föreläsningar inom förbättringskunskap och lärande.

 • Ledamot i programutskottet för Arbetsterapeutprogrammet och ledamot i Arbetsterapeutprogrammets Curriculum-grupp
 • Ledamot i Kompetensrådet vid Medicinska fakulteten

Jag är biträdande programansvarig vid Arbetsterapeutprogrammet och studierektor vid Avdelningen för arbetsterapi.

Jag är också sammankallande för en arbetsgrupp angående verksamhetsförlagd utbildning och sitter som ledamot i VFU-rådet.

Organisation

Nyheter