Interprofessionellt lärande och samverkan inom hälso- och sjukvårdens praktiker

Mitt forskningsintresse berör olika aspekter av professionellt och interprofessionellt lärande.

Min avhandling handlade om hur professionell kunskap utvecklas och delas i interprofessionell utbildning och inom interprofessionell hälso- och sjukvårdspraktik. Att lära tillsammans och arbeta tillsammans utmanar olika professioner inom hälso- och sjukvården utifrån normer, kunskap och maktstrukturer. Mitt nuvarande forskningsintresse berör lärande inom högre utbildning med specifikt fokus på verksamhetsförlagd utbildning samt praktiknära forskning inom hälso-och sjukvårdens praktiker.

Om mig Visa/dölj innehåll

CV

 • 1988 Arbetsterapeutexamen 100p
 • 2000 Kandidatexamen i arbetsterapi
 • 2009 Magisterexamen i arbetsterapi
 • 2017 Medicine doktorsexamen

 

Anställningar

 • 2020 Universitetslektor i medicinsk pedagogik, avdelningen för samhälle och hälsa, HMV, Linköpings universitet
 • 2018 Universitetslektor i arbetsterapi, avdelningen för arbetsterapi, ISV, Linköpings universitet
 • 2000 Universitetsadjunkt, avdelningen för arbetsterapi, ISV, Linköpings universitet
 • 1995 Vik. universitetsadjunkt, Arbetsterapeutprogrammet, Hälsouniversitetet
 • 1991 Leg. arbetsterapeut, ortopediska kliniken, universitetssjukhuset i Linköping
 • 1989 Arbetsterapeut Arbetsmarknadsinstitutet, AMI-S, Motala,
 • 1988 Arbetsterapeut Arbetsmarknadsinstitutet AMI-S, Norrköping,

 

Utbildningsuppdrag

 • Kursansvar för masterskurser i medicinsk pedagogik
 • Föreläser om interprofessionellt lärande och pedagogik på flera program på grund och avancerad nivå
 • Handledare på avancerad nivå och doktorandnivå

Nätverk/övriga uppdrag

 • Programansvarig för medicinska fakultetens interprofessionella curriculum (IPL) 
 • Ledamot i ledningsgruppen för styrkeområdet (IPLS-FOU). 
 • Ledamot i Utbildningsnämnden, Medicinska fakulteten
 • Biträdande handledare för Tove, Törnqvist (medicinsk pedagogik) och Jane Holstein (arbetsterapi), Linköpings universitet

Publikationer Visa/dölj innehåll

2022

2021

Forskning Visa/dölj innehåll

Utbildningsprogram Visa/dölj innehåll

Undervisning

Jag har olika undervisningsuppdrag på Arbetsterapeutprogrammet, framför allt på grundnivå genom föreläsningar inom pedagogik och lärande. Jag examinerar samt handleder studenter som skriver examensarbeten på kandidat- och magisternivå. Jag är också engagerad på magisternivå, främst med föreläsningar inom förbättringskunskap och lärande.

 • Ledamot i programutskottet för Arbetsterapeutprogrammet och ledamot i Arbetsterapeutprogrammets Curriculumgrupp
 • Ledamot i Kompetensrådet vid Medicinska fakulteten

Jag är biträdande programansvarig vid Arbetsterapeutprogrammet och studierektor vid Avdelningen för arbetsterapi.

Jag är också sammankallande för en arbetsgrupp angående verksamhetsförlagd utbildning och sitter som ledamot i VFU-rådet.

Organisation Visa/dölj innehåll

Nyheter Visa/dölj innehåll