Fotografi av Annika Lindh Falk

Annika Lindh Falk

Universitetslektor

För att optimera arbetet inom hälso- och sjukvården behövs ett interprofessionellt samarbete. Jag drivs av att fördjupa kunskapen om hur man kan arbeta och lära tillsammans för en god och säker vård och omsorg.

Interprofessionellt lärande och samverkan inom hälso- och sjukvårdens praktiker

Mitt forskningsintresse berör olika aspekter av professionellt och interprofessionellt lärande inom hälso-och sjukvårdens professionsutbildningar samt praktiknära forskning i hälso-och sjukvårdens praktiker.

Att lära tillsammans och arbeta tillsammans utmanar olika professioner inom hälso- och sjukvården utifrån normer, kunskap och maktstrukturer. Min nuvarande forskning fokuserar på lärande inom högre utbildning med specifikt fokus på interprofessionellt lärande (IPE) i verksamhetsförlagd utbildning. Vi använder fältstudieobservationer och intervjuer som datainsamlingsmetoder för att komma nära praktiken där lärandet och samverkan sker.

Min undervisning på medicinska fakulteten handlar om pedagogik och lärande för studenter, medarbetare och patienter i hälso-och sjukvårdens kontexter.
Vid medicinska fakulteten möter jag studenter på grundutbildningsprogrammen inom våra interprofessionella läraktiviteter. Jag är också kursansvarig och lärare i masterkurserna inom medicinsk pedagogik och handleder doktorander.

Om mig

CV

 • 1988 Arbetsterapeutexamen 100p
 • 2000 Kandidatexamen i arbetsterapi
 • 2009 Magisterexamen i arbetsterapi
 • 2017 Medicine doktorsexamen

 

Anställningar

 • 2020 Universitetslektor i medicinsk pedagogik, avdelningen för samhälle och hälsa, HMV, Linköpings universitet
 • 2018 Universitetslektor i arbetsterapi, avdelningen för arbetsterapi, ISV, Linköpings universitet
 • 2000 Universitetsadjunkt, avdelningen för arbetsterapi, ISV, Linköpings universitet
 • 1995 Vik. universitetsadjunkt, Arbetsterapeutprogrammet, Hälsouniversitetet
 • 1991 Leg. arbetsterapeut, ortopediska kliniken, universitetssjukhuset i Linköping
 • 1989 Arbetsterapeut Arbetsmarknadsinstitutet, AMI-S, Motala,
 • 1988 Arbetsterapeut Arbetsmarknadsinstitutet AMI-S, Norrköping,

 

Utbildningsuppdrag

 • Kursansvar för masterskurser i medicinsk pedagogik
 • Föreläser om interprofessionellt lärande och pedagogik på flera program på grund och avancerad nivå
 • Handledare på avancerad nivå och doktorandnivå

Nätverk/övriga uppdrag

 • Programansvarig för medicinska fakultetens interprofessionella curriculum (IPL) 
 • Ledamot i ledningsgruppen för styrkeområdet (IPLS-FOU). 
 • Ledamot i Utbildningsnämnden, Medicinska fakulteten
 • Huvudhandledare till Karin Landberg (medicinsk pedagogik), Biträdande handledare till Jane Holstein (arbetsterapi) och Matilda Bönner (medicinsk pedagogik).

Publikationer

Omslag för publikation ''
Annika Lindh Falk, Håkan Hult, Mats Hammar, Nick Hopwood, Madeleine Abrandt Dahlgren (2018)

Nursing Inquiry , Vol.25 Vidare till DOI

Omslag för publikation ''
Annika Lindh Falk, Nick Hopwood, Madeleine Abrandt Dahlgren (2017)

Professions & Professionalism , Vol.7 Vidare till DOI

2023

Tove Törnqvist, Annika Lindh, Pia Tingström (2023) Sharing knowledge: Final-year healthcare students working together at an interprofessional training ward Journal of Interprofessional Education & Practice, Vol. 33, Artikel 100670 Vidare till DOI
Christina Turesson, Annika Lindh (2023) Learning occupational therapy practice using standardised patients in a practical examination - experiences of students and teachers Scandinavian Journal of Occupational Therapy, Vol. 30, s. 425-434 Vidare till DOI
Tove Törnqvist, Annika Lindh, Catrine Buck Jensen, Anita Iversen, Pia Tingström (2023) Are the stars aligned? Healthcare students' conditions for negotiating tasks and competencies during interprofessional clinical placement BMC Medical Education, Vol. 23, Artikel 648 Vidare till DOI

2022

Tove Törnqvist, Pia Tingström, Annika Lindh, Madeleine Abrandt Dahlgren (2022) Students' Interprofessional Collaboration in Clinical Practice: Ways of Organizing the Patient Encounter Professions & Professionalism, Vol. 11 Vidare till DOI

2021

Ann-Charlotte Bivall, Annika Lindh, Maria Gustavsson (2021) Students' interprofessional workplace learning in clinical placement Professions & Professionalism, Vol. 11 Vidare till DOI

Forskning

Utbildningsprogram

Organisation

Nyheter