Här finns nyheter om demokrati som är kopplade till Linköpings universitet.

Nyheter om demokrati

Valaffischer och människor som sitter bredvid.

Faktaresistens farligt för demokratin

Vi tolkar fakta så att vår världsbild bekräftas. Det visar studier av en grupp LiU-forskare. Det gör samhället mer polariserat och försvårar det demokratiska samtalet.

Demonstrationer i Hongkong 2014.

Vägen mellan demokrati och envälde

Det finns flera faktorer som gör att demokratiska samhällen kan utvecklas i auktoritär riktning. Också moderna och liberala välfärdssamhällen bär frön till sin egen förvandling. Det visar en ny tvärvetenskaplig avhandling vid LiU.

Johan Wänström

Beslutsfattande i skuggan av en kris

I Sverige finns en tradition av att alltid ha en färdig plan för hur olika situationer ska hanteras. När krisen slår till med extremt hög hastighet riskerar det svenska förhållningssättet till beslutsfattande att ställas på ända.

Kommunal demokrati

Corona-krisen påverkar den kommunala demokratin

Kommuner och regioner har fått ändrade förutsättningar för beslutsfattande, en del möten har ställts in och viktiga beslutspunkter har skjutits på framtiden. Statsvetaren Johan Wänström ser hur demokratin påverkas, på gott och ont.

Elin Wihlborg, professor Statsvetenskap

Efterfrågad demokratiprofessor

Hur skapas en gemensam grund och tilltro till samhället när alla kan välja sina egna nyhetsflöden via sociala medier? Elin Wihlborg, professor i statsvetenskap och demokratiforskare, är efterfrågad både som forskare och föreläsare.

Äldre bilder

"Det pågår en kamp om historieskrivningen"

Hur ska samhället agera när det samtal man är van vid att föra i demokratiska rum inte fungerar? Vilken roll har lärosäten? Frågorna blev aktuella när politiker och våldsverkare försökte tysta en utställningen om nazism på Norrköpings stadsmuseum.

man vid skrivbord

Större valdeltagande ökar jämlikheten

Tingsten hade rätt! I sin doktorsavhandling visar Richard Öhrvall att tesen om att större valdeltagande ökar jämlikheten verkligen stämmer. 80 år efter att teorin först lanserades.

Tre syskon står vid en reling på en båt

Ordningen i syskonskaran påverkar om du röstar

Är du yngst eller äldst i syskonskaran? Visste du att det kan påverka ditt röstbeteende? En ny undersökning visar att äldre syskon röstar i större utsträckning än yngre.

flyktingar på tågstation i sverige

Skola och migration förenar högern och vänstern

Höger och vänster i svensk politik är inte de motpoler som man oftast tror. På flera politikområden har S och M konvergerat och blivit allt mer lika varandra. Det är slutsatserna i en ny doktorsavhandling i statsvetenskap vid Linköpings universitet.

Tillbaka till demokratisidan