REMESOs styrelse och internationella rådgivande nämnd

REMESO är stolt över att ha en styrelse och en internationell rådgivande nämnd bestående av framstående forskare och intellektuella inom REMESOs forskningsområden.

REMESOs styrelse 2021-2023

REMESO är stolt över att ha en styrelse bestående av framstående forskare och intellektuella inom REMESOs forskning. Syftet med REMESOs styrelse är utgöra forum för strategisk diskussion för att utveckla REMESO som forskningsmiljö. Styrelsen består av forskare som ur ett strategiskt perspektiv är viktiga för utvecklingen av REMESO, samt av intellektuella utanför Linköpings universitet som på olika sätt baserad på sina kunskaper och expertis kan stödja utvecklandet av REMESO som en samhällsengagerad forskningsmiljö. I styrelsen ingår även en doktorandrepresentant på förslag från doktorandkollegiet. Till styrelsen adjungeras REMESOs föreståndare som därtill är huvudföredragande. Till styrelsen adjungeras även REMESOs avdelningschef, IKOS prefekt, Filosofiska fakultetens dekan samt biträdande universitetsdirektör med ansvar för strategiskt stöd till universitetets forskning. 

Rektor har förordnat följande personer att vara ledamöter i styrelsen för REMESO för perioden från den 12 april 2021 till och med den 31 december 2023:

Ordförande

  • Lisa Pelling, statsvetare, chef på tankesmedjan Arena Idé

Ledamöter

Adjungerade med närvaro- och yttranderätt

Vidare förordnas som föreståndare och biträdande föreståndare för REMESO under samma period

REMESOs internationella rådgivande nämnd 2021-2023

REMESO är stolt över att ha en internationell rådgivande nämnd (IRN) bestående av internationellt framstående forskare inom REMESOs forskning. IRN kommer att stödja REMESO i att etablera sig som ett internationellt framstående forskningscentrum. IRNs forskare kommer att bjudas in att hålla ett föredrag om aktuell och banbrytande forskning samt att delta i internationella forskningsseminarier. IRN kommer att stödja REMESO i strategiska beslut för att utveckla forskningsprojekt och program. Medlemskap i IRN är en hedersposition.

Organisation Visa/dölj innehåll