Institutet för forskning om migration, etnicitet och samhälle (REMESO) har en styrelse och en internationell rådgivande nämnd. Dessa består av framstående forskare och intellektuella inom institutets forskningsområden.

Styrelsens syfte är utveckla REMESO som institut och ska fungera som ett forum för strategisk diskussion. Den rådgivande nämndens syfte är att stödja REMESO i etableringen som ett framstående internationellt institut.

Styrelse

REMESO är stolt över att ha en styrelse bestående av framstående forskare och intellektuella inom REMESOs forskningsområden. 

Styrelsen består av forskare och av intellektuella utanför Linköpings universitet som med sina kunskaper och expertis kan stödja REMESO som en samhällsengagerad forskningsmiljö. I styrelsen ingår även en doktorandrepresentant på förslag från doktorandkollegiet.

Till styrelsen adjungeras REMESOs föreståndare som därtill är huvudföredragande. Till styrelsen adjungeras även REMESOs avdelningschef, prefekt för Institutionen för kultur och samhälle, Filosofiska fakultetens dekan samt biträdande universitetsdirektör med ansvar för strategiskt stöd till universitetets forskning.

 

Styrelse 2024-2026

Rektor har förordnat följande personer att vara ledamöter i styrelsen för REMESO från den 5 mars 2024 till och med den 31 december 2026.

 

Ordförande

  • Lisa Pelling, statsvetare, chef på tankesmedjan Arena Idé

Ledamöter

Adjungerade med närvaro- och yttranderätt

  • Per Dannetun, rektorsråd för särskilda forskningsfrågor, Linköpings universitet
  • Stefan Jonsson, avdelningschef, REMESO, Linköpings universitet
  • Lars Jämterud, prefekt Institutionen för kultur och samhälle, Linköpings universitet
  • Ulf Melin, dekan Filosofiska fakulteten, Linköpings universitet

 

Vidare förordnas som föreståndare och biträdande föreståndare för REMESO under samma period

  • Anders Neergaard, professor, föreståndare REMESO
  • Claudia Tazreiter, professor, Institutionen för kultur och samhälle, Linköpings universitet, biträdande föreståndare REMESO

 

Internationell rådgivande nämnd (IRN)

REMESO är stolt över att ha en internationell rådgivande nämnd bestående av internationellt framstående forskare inom institutets forskningsområden.

Nämnden kommer att stödja REMESO i att etablera sig som ett internationellt framstående forskningscentrum. Nämndens forskare kommer att bjudas in att hålla ett föredrag om aktuell och banbrytande forskning samt att delta i internationella forskningsseminarier. Nämnden kommer att stödja REMESO i strategiska beslut för att utveckla forskningsprojekt och program. Medlemskap i IRN är en hedersposition.


Medlemmar i nämnden 2021-2023

Mer om REMESO