Forskning i välfärdsrätt

Min forskning handlar om rättsliga regleringar på migrationsområdet och deras implementering i välfärdsstaten, och om lokala initiativ för mänskliga rättigheter i ett sammanhang av irreguljär migration.

Jag har undersökt hur principen om barns bästa i FN:s barnkonvention konstrueras, återskapas och ges nekande betydelse i den svenska och andra nordiska länders asylprocesser. De kategoriseringar av olika grupper som kommer till uttryck i svensk migrationslagstiftning och dess tillämpning, inte minst dess exkluderande effekter, i en välfärdsstat som Sverige, är inte så välkänt i ett internationellt perspektiv. Ett annat spår i forskningen är politiska initiativ i svenska städer, för fristäder och andra former av inkludering i välfärdsstaten. Denna forskning har ofta skett genom aktivt deltagande och stöd i det politiska arbetet.

Jag har även lett en statlig utredning om praktiska verkställighetshinder, och lämnade hösten 2017 förslag som skulle motverka att människor som inte bedöms vara i behov av skydd i Sverige blir fast i en limbosituation. 

Publikationer
Visa/dölj innehåll

Publikationer i urval

Anna Lundberg, Lisa Dahlquist (2018)

Journal of Human Rights Practice Vidare till DOI

Anna Lundberg, Mikael Spång (2017)

Nordic Journal of Human Rights , Vol.35 , s.35-54 Vidare till DOI

Anna Lundberg, Jacob Lind (2017)

Human Rights Review , Vol.18 , s.189-208 Vidare till DOI

2020

2019

Anna Lundberg, Hedvig Obenius van Stellingwerff (2019) “What can migration-law learn from cartography? Some reflections on critical legal mapping as a method for understanding law” 16TH ANNUAL IMISCOE CONFERENCE JUNE 26-28, 2019 MALMÖ UNIVERSITY, SWEDEN : Understanding International Migration in the 21st Century: Conceptual and Methodological Approaches:The growing diversity and complexity of international migration present a need for reconceptualizing migration research. The aim of the 2019 IMISCOE Annual Conference is to facilitate exchanges in new concepts and innovative methodologies for understanding human migration in the 21st Century.We welcome proposals from various disciplines, such as political science, sociology, economics, history, law, anthropology, social work, public administration, demography, social geography, and others.

Forskning
Visa/dölj innehåll

Remissyttrande
Visa/dölj innehåll

Nyheter
Visa/dölj innehåll

Relaterat innehåll
Visa/dölj innehåll