Forskning i välfärdsrätt

Min forskning handlar om rättsliga regleringar på migrationsområdet och deras implementering i välfärdsstaten, och om lokala initiativ för mänskliga rättigheter i ett sammanhang av irreguljär migration.

Jag har undersökt hur principen om barns bästa i FN:s barnkonvention konstrueras, återskapas och ges nekande betydelse i den svenska och andra nordiska länders asylprocesser. De kategoriseringar av olika grupper som kommer till uttryck i svensk migrationslagstiftning och dess tillämpning, inte minst dess exkluderande effekter, i en välfärdsstat som Sverige, är inte så välkänt i ett internationellt perspektiv. Ett annat spår i forskningen är politiska initiativ i svenska städer, för fristäder och andra former av inkludering i välfärdsstaten. Denna forskning har ofta skett genom aktivt deltagande och stöd i det politiska arbetet.

Jag har även lett en statlig utredning om praktiska verkställighetshinder, och lämnade hösten 2017 förslag som skulle motverka att människor som inte bedöms vara i behov av skydd i Sverige blir fast i en limbosituation. 

Publikationer
Visa/dölj innehåll

Publikationer i urval

Anna Lundberg, Lisa Dahlquist (2018)

Journal of Human Rights Practice , Vol.10 , s.142-158 Vidare till DOI

Anna Lundberg, Mikael Spång (2017)

Nordic Journal of Human Rights , Vol.35 , s.35-54 Vidare till DOI

Anna Lundberg, Jacob Lind (2017)

Human Rights Review , Vol.18 , s.189-208 Vidare till DOI

2020

2019

Forskning
Visa/dölj innehåll

Remissyttrande
Visa/dölj innehåll

Nyheter
Visa/dölj innehåll

Relaterat innehåll
Visa/dölj innehåll

Organisation
Visa/dölj innehåll