Fotografi av Anders Neergaard

Anders Neergaard

Professor

Min forskning fokuserar på makt, ojämlikhet, motstånd och sociala rörelser speciellt kopplat till
diskriminering, rasifiering och rasism. Jag är föreståndare för REMESO.

Rasism, makt och motstånd

Varför och på vilka sätt skapas ojämlikhet i arbetslivet? Varför växer högerextrema och rasistiska partier i Sverige och Europa? Hur skapas solidaritet mellan arbetare och varför har fackföreningar svårt att företräda arbetare med utländsk bakgrund? Vad är kopplingen mellan antifeminism, antimiljö och rasism? Min forskning fokuserar på makt, ojämlikhet, motstånd och sociala rörelser speciellt kopplat till diskriminering, rasifiering och rasism.

Min forskning spänner över flera olika fält. Ett är forskning kring arbetsliv, rekrytering och arbetslivskarriärer med fokus på etnicitet/rasifiering, klass och kön. Vad skapar och reproducerar ojämlikhet - speciellt diskriminering och vad är betydelsen av socialt kapital i arbetslivet?

Ett annat fält rör politisk sociologi med fokus på högerpopulism och rasism. Hur skapar populismen i Europa nya former för politisk rasism? Vem deltar i dessa partier och rörelser? Kan kvinnor bli aktiva trots dessa rörelsers antifeministiska politik? Kan personer med utländsk bakgrund ingå trots deras rasism, politik mot migranter och invandring? Vad är kopplingen mellan antifeminism, antimiljö och rasism?

Ett tredje fält rör kollektiv organisering - speciellt intersektionen mellan klass och etnicitet/rasifiering, men även kön. Här är mitt intresse speciellt riktat mot hur migrantarbetare organiserar sig kollektivt, i fackföreningar och migrantorganisationer. Vilka visioner har fackföreningar för framtiden? Hur ser de på representation? Vad är världsbilderna av manliga fackliga representanter med svensk bakgrund?

Jag även engagerad i forskning om tredje världen och relationen Nord-Syd, utifrån politisk sociologi och postkoloniala perspektiv. 

Institutet för forskning om migration, etnicitet och samhälle

Jag är föreståndare för Institutet för forskning om migration, etnicitet och samhälle (REMESO) och ansvarig för styrgruppen för forskning. Jag är även verksam som handledare på forskarutbildningen och som lärare på grundutbildningsnivå.

Pågående forskningsprojekt 

Här finns en sammanställning av min pågående forskning. 

Undervisning

Samhälls- och kulturanalys
I
nternationellt masterprogram i etnicitets- och migrationsstudier
Forskarutbildning i etnicitet och migration

Publikationer

2024

Diana Mulinari, Anders Neergaard (2024) LO, nyliberalism och framväxten av ett etnorasistiskt Sverige: Är en facklig antirasism möjlig? Antirasismer och antirasister: Realistiska utopier, spänningar och vardagserfarenheter Vidare till DOI
Karin Krifors, Hansalbin Sältenberg, Diana Mulinari, Anders Neergaard (2024) Introduktion: Från rasism till antirasism(er) Antirasismer och antirasister: Realistiska utopier, spänningar och vardagserfarenheter Vidare till DOI
Diana Mulinari, Anders Neergaard (2024) "Att ställa sin kropp i täten": Spöken, rasifierade aktivister och antirasistisk mobilisering i Sverige Antirasismer och antirasister: Realistiska utopier, spänningar och vardagserfarenheter Vidare till DOI

2023

Paula Mulinari, Anders Neergaard (2023) Trade unions negotiating the Swedish model: racial capitalism, whiteness and the invisibility of race RACE & CLASS, Vol. 64, s. 48-66 Vidare till DOI
Alireza Behtoui, Fredrik Hertzberg, Anders Neergaard (2023) Segregerade skolor, segregerade fritidsaktiviteter Prevention med barn och unga: teori och praktik för socialt och pedagogiskt arbete, s. 359-378
Diana Mulinari, Anders Neergaard (2023) The Swedish racial formation: a critique of the sociology of absence The Routledge International Handbook of New Critical Race and Whiteness Studies, s. 240-250
Magnus Dahlstedt, Anders Neergaard (2023) Is there a repressive turn in Swedish migration and welfare policy? Ambivalenzen in der Transformation von Sozialpolitik und Wohlfahrtsstaat Soziale Arbeit, Care, Rechtspopulismus und Migration, s. 250-265

Forskning

Undervisning

Nyheter

Diskriminering på arbetsmarknaden

Debattinlägg om diskriminering och integration

"Flyktingar och andra invandrare gjordes till ett problem på ett sätt som inte skett i någon annan svensk valrörelse i modern tid." Läs debattinlägget i Sydsvenskan som Anders Neergaard, professor vid Remeso, skrivit tillsammans med andra forskare.


Debattinlägg Sydsvenskan
Porträtt av Ola Larsmo, mot blå himmel och med Moa Martinson-skulpturen i bakgrunden.

Författaren Ola Larsmo blir gästprofessor i Moa Martinsons namn

Hur kan romaner användas för att upptäcka oväntade sidor av historien? Och hur kan vi motverka historieförfalskning? Det är några av de frågor som står i fokus för Ola Larsmo när han blir gästprofessor i Moa Martinsons namn.

REMESO firar 15 år med fokus på samhällets framtida utmaningar

Asylrättigheter och gränsregimer, hälsopolitik, förändringar i betydelsen av medborgarskap och välfärd och postkoloniala perspektiv på migration. Det är exempel på forskning vid Institutet för migration, etnicitet och samhälle som i år firar 15 år.

Organisation