Rasism, makt och motstånd

Varför och på vilka sätt skapas ojämlikhet i arbetslivet? Varför växer högerextrema och rasistiska partier i Sverige och Europa? Hur skapas solidaritet mellan arbetare och varför har fackföreningar svårt att företräda arbetare med utländsk bakgrund? Vad är kopplingen mellan antifeminism, antimiljö och rasism? Min forskning fokuserar på makt, ojämlikhet, motstånd och sociala rörelser speciellt kopplat till diskriminering, rasifiering och rasism.

Min forskning spänner över flera olika fält. Ett är forskning kring arbetsliv, rekrytering och arbetslivskarriärer med fokus på etnicitet/rasifiering, klass och kön. Vad skapar och reproducerar ojämlikhet - speciellt diskriminering och vad är betydelsen av socialt kapital i arbetslivet?

Ett annat fält rör politisk sociologi med fokus på högerpopulism och rasism. Hur skapar populismen i Europa nya former för politisk rasism? Vem deltar i dessa partier och rörelser? Kan kvinnor bli aktiva trots dessa rörelsers antifeministiska politik? Kan personer med utländsk bakgrund ingå trots deras rasism, politik mot migranter och invandring? Vad är kopplingen mellan antifeminism, antimiljö och rasism?

Ett tredje fält rör kollektiv organisering - speciellt intersektionen mellan klass och etnicitet/rasifiering, men även kön. Här är mitt intresse speciellt riktat mot hur migrantarbetare organiserar sig kollektivt, i fackföreningar och migrantorganisationer. Vilka visioner har fackföreningar för framtiden? Hur ser de på representation? Vad är världsbilderna av manliga fackliga representanter med svensk bakkgrund?

Jag även engagerad i forskning om tredje världen och relationen Nord-Syd, utifrån politisk sociologi och postokoloniala perspektiv. 

Jag är föreståndare för REMESO och ansvarig för styrgruppen för forskning. Jag är även verksam som handledare på forskarutbildningen och som lärare på grundutbildningsnivå.

Pågående forskningsprojekt 

Här finns en sammanställning av min pågående forskning. 

Undervisning

Samhälls- och kulturanalys
I
nternationellt masterprogram i etnicitets- och migrationsstudier
Forskarutbildning i etnicitet och migration

PublikationerVisa/dölj innehåll

2021

2020

Alireza Behtoui, Fredrik Hertzberg, Anders Neergaard (2020) Inledning Ungdomars fritidsaktiviteter , s. 13-36

ForskningVisa/dölj innehåll

NyheterVisa/dölj innehåll