Den 18 september anordnade forskarna inom forskningsprojektet Att känna sig nere och ha svårt att somna en internationell workshop i syfte att sammanföra forskare med olika perspektiv på hur man kan undersöka och förstå den komplexa frågan om ungas psykiska hälsa.
Drygt 30 personer från regionen, Östgötakommuner och akademin samlades för att diskutera olika metoder och vad representationer av ungas psykiska hälsa får för betydelse. Under förmiddagen stod undersökningen Skolbarns hälsovanor i fokus. Forskarna Dorothy Currie, Curt Hagquist, Sofia Kvist Lindholm och Anette Wickström presenterade resultat från sina forskningsprojekt.

Under eftermiddagen diskuterades forskning som har fokus på förståelsen av psykisk hälsa, etiska frågor kring mättekniker och representationer av ungas psykiska hälsa på internet och i traditionella medier. Presentatörer under eftermiddagen var forskarna Marianne Cederblad, Vicki Coppock, Peter Skagius, Kristin Zeiler och Karin Zetterqvist Nelson.

Läs mer om projektet " att känna sig nere och ha svårt att somna" 

Kontakt