Uppdragsutbildning inom samhällets utveckling och organisering

LiU erbjuder utbildning som ger kunskap om samhällets
utveckling och om hur det rustar sig för att möta olika utmaningar. 

I våra utbildningar kan vi exempelvis ta upp följande viktiga frågor:

  • Hur byggs och bevaras till exempel en demokrati?
  • Hur fungerar förvaltning och politik i Sverige och andra länder?
  • Hur blir ett samhälle bättre på att hantera risker och kriser?

UtbildningarVisa/dölj innehåll

Kontakt Visa/dölj innehåll