Hittills har drygt 200 unga tjänstemän från västra Balkan och Östersjöregionen deltagit i "SeGRID" - en kurs som syftar till att utveckla kompetenser och förhållningssätt bland dem som arbetar i offentlig förvaltning i framväxande demokratier. Kursen ges på uppdrag av Svenska institutet.

Bakgrund

Kontakter med offentliga organisationer och verksamheter sker alltmer digitalt. På samma sätt är digitala verktyg en mycket viktig del för den offentliga servicen och förvaltningen. Detta kallas sammantaget digital förvaltning.

Det är avgörande att den digitala förvaltningen sker med en tydlig grund i vår svenska demokrati och vägleds av demokratiska värden som inkludering, laglighet och transparens och därför blir det också en viktig del av det svenska demokratibiståndet.

På uppdrag av Svenska institutet  driver vi kursen Sustainable e-Government for Resilient and Innovative Democratic Public Administration (SeGRID).

Kursen är organiserad i två program:

  • Unga tjänstemän från västra Balkan med fokus på global styrning
  • Unga tjänstemän från Östersjöregionen med fokus på globala mål.

Projektets syfte 

Kursen syftar till att utveckla kompetenser och förhållningssätt bland dem som arbetar i offentlig förvaltning i framväxande demokratier i Östeuropa och på Västra Balkan.

Kursen bedrivs i kombination mellan on-line undervisning och en intensiv vecka på plats i Linköping då vi även gör en mängd studiebesök i kommunala och andra offentliga verksamheter.  

Kursen leds av forskare från Sverige och baseras på flera interaktiva föreläsningar, workshopar och gallery walks, om digital förvaltning, offentlig verksamhet och förvaltning med fokus på utmaningar, lärdomar och tillämpningsmetoder.

Vid föreläsningarna diskuteras i mindre grupper där reflektioner och frågor från tidigare erfarenheter och andra länder är i fokus. 

Relevans och förväntade effekter

Personer som deltar i en kurs, de sitter i en sal.Dessa deltagare i SeGRID 2023 lär sig mer om hur det politiska styret fungerar i Sverige och i Stockholm stad. Foto Karin Midner

Vi söker årligen medel för kursen från Svenska institutet och hoppas få fortsatt förtroende att göra det.

Vi har gett kursen för personer i Östra Europa sedan 2017 och för dem från Västra Balkan sedan 2020.

De drygt 200 personer som har deltagit utgör idag ett unikt nätverk för att dela kunskap och utveckla hållbar digital förvaltning i de organisationer och länder där de är verksamma.

Kontakta oss

SeGRID

Organisation