Vi undervisar inom samhällsplanering, olika perspektiv på teknik och hållbarhet samt inom vetenskapsteori och metod. Fokus ligger på att bidra med en vidgad syn inom de områden vi undervisar, för att generera bredare förståelse för vår hur tekniken påverkar samhället och tvärtom. 

Vårt största utbildningsuppdrag är det nystartade Samhällsplanerarprogrammet, ett kandidatprogram som kombinerar teoretiska perspektiv på planering med praktik med särskilt fokus på hur olika aspekter av hållbarhet och andra utmaningar kan hanteras i utvecklingen av våra samhällen. 

Vi ansvarar också för kurser i vetenskapsteori och metod på lärarprogrammet. Tillsammans med Centrum för människa, teknik och samhälle, CMTS ges därtill en kurs i teknikhistoria för studenter vid teknisk fakultet, samt kurser i samhällsplanering och teknikens utveckling i ett samhällsperspektiv för studenter på kandidatprogrammet Samhällets logistik. Tema T samarbetar även med Tema Miljöförändring kring ett antal kurser inom mastersprogrammet ”Science for Sustainable Development”.

Medarbetare vid Tema Teknik och social förändring är även på individuell basis involverade inom exempelvis Miljövetarprogrammet, statsvetenskap, antropologi och sociologi.  

 

 

Program 

Nyheter

Kontakt

Relaterat innehåll