Utbildning vid tema Teknik och social förändring

Vi undervisar inom samhällsplanering, olika perspektiv på teknik och hållbarhet samt inom vetenskapsteori och metod. Fokus ligger på att bidra med en vidgad syn inom de områden vi undervisar, för att generera bredare förståelse för vår hur tekniken påverkar samhället och tvärtom. 

Från och med hösten 2017 är vårt största utbildningsuppdrag det nystartade Samhällsplanerarprogrammet, ett kandidatprogram som kombinerar teoretiska perspektiv på planering med praktik med särskilt fokus på hur olika aspekter av hållbarhet och andra utmaningar kan hanteras i utvecklingen av våra samhällen. 

Vi erbjuder fristående kurser kopplade till samhällsplanering, med fokus på exempelvis stadsdelsutveckling och visualiseringsverktyg. Vidare har Tema T ansvar för kurser kring vetenskapsteori och metod inom lärarprogrammet och tillsammans med CMTS erbjuds kurser i Teknikhistoria för studenter vid teknisk fakultet samt kring teknikutveckling i ett samhällsperspektiv för studenter vid kandidatprogrammet Samhällets logistik. Tema T samarbetar med Tema Miljöförändring kring ett antal kurser inom masterprogrammet ”Science for Sustainable Development”.

Medarbetare vid Tema T är även på individuell basis involverade inom exempelvis Miljövetarprogrammet, statsvetenskap, antropologi och sociologi.  

Nu startar vi Samhällsplanerarprogrammet

Program och kurser

Fristående kurser

Kontakt

Relaterat innehåll