25 september 2017

Hur skapar vi en attraktiv och trygg stad? Hur kan vi utveckla en konkurrenskraftig region? Det är frågor som de 55 antagna på Samhällsplanerarprogrammet vid Linköpings universitet (LiU) kommer lära sig att svara på under de närmaste fyra åren.

Dick Magnusson, programansvarig för Samhällsplanerarprogrammet, framför Vallastaden

Det har varit en mångårig process med mycket arbete innan beslutet om att starta upp den nya utbildningen togs. Under den perioden var Wiktoria Glad programansvarig, men nu har Dick Magnusson tagit över.

- Man vet aldrig hur det kommer gå när man går ut med ett nytt program, men det gick bra och vi är jättenöjda. Det var ett högt söktryck från hela landet och de som sökt har bra betyg och är motiverade, duktiga och trevliga.

Tema-institutionen och Filosofiska fakulteten såg att behovet av ett sådant här program på LiU var stort. Det ligger rätt i tiden, regionen har ett stort behov av samhällsplanerare och arbetsgivare söker personer med samhällsplanerarkompetens.

- Det finns liknande program på andra universitet, men vad vi har som inte alla andra har är praktik som ingår i utbildningen, vi är tvärvetenskapliga och vi samarbetar med till exempel personer kopplade till visualiseringscentrum. Vi ligger också i en region där mycket händer. De första åren kommer vi bland annat att följa arbetet med Vallastaden, senare blir det Resecentrum och Ostlänken, säger Dick Magnusson.

Nytt program känns spännande och innovativt

Den första dagen på programmet fick studenterna en enkät som bland annat ställde frågan om varför de sökt just detta program. Det visade sig att valet stått mellan samhällsplanerarprogram på olika universitet, men att de valt LiU för att det är ett nytt program, det känns fräscht, spännande och innovativt. En stor anledning var också att de hört från vänner och släktingar att LiU är en bra stad att studera i.

- Ambitionen med programmet är att vi ska hålla en hög kvalitet och ha nöjda studenter. Vi vill utbilda dem både praktiskt och teoretiskt, så att de när de är klara kan börja jobba, eller fortsätta till en masterutbildning. Vi kommer vara väldigt nära forskningen, inte bara vår institutions utan hela LiU:s, genom att plocka in föreläsare från alla de områden som berör oss. Det kommer att ge både spets och bredd åt utbildningen, säger Dick Magnusson.

Det kommer att bli undervisning inom allt från lagstiftning och processer och att tänka teoretiskt. Studenterna får jobba med olika frågeställningar genom hela programmet, titta på vilka som finns just nu i samhället, förstå dem och tänka ut möjliga lösningar. De ska också få lära sig hur man begränsar frågeställningarna.

- Vallastaden erbjuder fantastiska möjligheter. Vi kan titta på processen bakom genom att kritiskt granska och undersöka vad som har fungerat och vad som inte har fungerat.
Introduktionen av studenterna är klar och första kursen Samhällsplaneringens utmaningar har börjat.

- Vi ger studenterna en introduktion till den akademiska världen och tittar på de aktuella utmaningar som finns. Östergötland har kommuner som brottas med väldigt olika typer av problem, allt från bostadsbrist till hur man får sina invånare att stanna kvar. Landsbygd kontra stad, kommunikationer, hållbarhet och så vidare, säger Dick Magnusson.

472 sökande till 40 platser

472 stycken sökte till det nya programmets 40 platser. En av dem är Sanna Pyhäsalmi, Linköpingsbo men ursprungligen från Åtvidaberg. Hon hör till den tredjedel som inte kommer direkt från gymnasiet, utan har jobbat med olika saker innan och har bland annat gått en utbildning till brandman ”Skydd mot olyckor” där det ingick analys av samhället ur brandsäkerhetssynpunkt. Då väcktes intresset för samhällsplanering. Hon funderade ett tag på att utbilda sig till lantmätare eller kanske något inom trafik och logistik. Men i sista stund hörde hon talas om detta program som innehöll precis de områden som hon är intresserad av. 

Sanna Pyhäsalmi, student på Samhällsplanerarprogrammet Foto: Jenny Ahlgren- Jag vill jobba med förändring av samhället som syns konkret under min yrkesverksamma tid och jag hoppas nu på en examen som arbetsmarknaden behöver. Drömmen är att vara kvar i regionen och jobba med Östergötlands kommuner. Det finns många kommuner med olika problem här. I Linköping handlar det om att bygga på höjden och i Åtvidaberg handlar det om sjöutsikt.

Sanna Pyhäsalmi ser både nackdelar och fördelar med att det är en helt ny utbildning.

- Det är bra att vara första kullen när vi ska ut på arbetsmarknaden och jag har en känsla av att kunna vara med och påverka och utveckla utbildningen. Det känns som om vi lyssnas på. Men visst, vi är ju också försökskaniner. Det känns lyxigt att kunna påverka, men det är också förenat med en viss risk.

Skapa framtidens samhälle

Joakim Arnåsen är också från Linköping och är 26 år. Han har gått en utbildning inom försäljning och marknadsföring och har jobbat några år med det, men kände att det var dags att göra något annat. Det var flickvännen som påpekade hans stora intresse för samhällsplanering. Han läser gärna detaljplaner och översiktsplaner och har alltid haft ett stort lokalintresse och varit nyfiken på kommunens expansionsplaner.

Joakim Arnåsen, student på Samhällsplanerarprogrammet Foto: Jenny Ahlgren- Jag började googla på utbildningar inom ämnet och jag fick fram en artikel från LiU om nya programmet. Jag tyckte det stod sig bra i konkurrensen med till exempel Stockholms samhällsplanerarprogram. Speciellt med kopplingen till Vallastaden och allt annat som händer i den här regionen. Att det var en ny utbildning ryggade jag inte alls för. Det tror jag bara gör att det finns ett större engagemang hos program- och kursansvariga som gör programmet ännu bättre.

Efter examen vill Joakim Arnåsen jobba med till exempel bostadsplanering, kommunens expansion, Ostlänken, ett nytt resecentrum, staden som växer över Stångån eller trafikplanering.

Eller helt enkelt, skapa framtidens samhälle…

Kontakt

Relaterat innehåll

Senaste nytt från LiU

Porträtt av man (Carl Fredrik Graf)

Carl Fredrik Graf får LiU:s förtjänstmedalj

Avgående landshövding Carl Fredrik Graf tilldelas Linköpings universitets förtjänstmedalj för ”sin vilja och förmåga att samla regionens olika krafter i arbetet för en positiv samhällsutveckling”. Medaljen delas ut vid den akademiska högtiden 1 juni.

Kampanj mot droger blev Emmas genombrott

När Kårservice i samarbete med kårerna bestämde att tydligt ta avstånd från droger och droghandel gick uppdraget till GDK-studenten Emma Kunelius. Hennes kampanj fick stort genomslag på campus och nominerades i tävlingen Stora Kommunikationspriset.

Ola Larsmo.

En brygga mellan universitetet och samhället

Författaren Ola Larsmo sammanfattar sin tid som gästprofessor vid LiU som spännande, givande och viktig. Han menar att det i dag är viktigare än någonsin att känna till sin historia och att förstå den.