Samhällsplanerarnas första posters

Hösten 2017 startade Samhällsplanerarprogrammet vid LiU för första gången. Efter drygt en termin var det dags. Samhällsplanerarnas första posterutställning på LiU har ägt rum.

Sara Vedin, student på samhällsplanerarprogrammet

Mattias Hjerpe är ansvarig för kursen Samhällsplaneringens processer där ett moment i kursen har varit att göra en poster. Studenterna har samlat in skriftligt material som de sedan har sammanställt genom att göra en poster.

- Samtidigt har de då fått träna på att kommunicera med text, bild och layout, vilket är en viktig del i en samhällsplanerares yrkesliv, säger Mattias Hjerpe.

Studenterna blev tilldelade olika ämnen att göra en poster om:

  • Regional utveckling
  • Krympande kommuner
  • Besöksnäring
  • Ostlänken/trafik och kommuner
  • Nationell trafikplanering
  • Klimat och energi

Studenterna kan omöjligt lägga så mycket tid själv, på att lära sig om samhällsplaneringens alla processer.

- På detta sätt hjälper de varandra att lära, säger Mattias Hjerpe.

Dagen för posterutställningen går Mattias Hjerpe och Dick Magnusson, programansvarig, runt och tittar på de olika postrarna och ställer frågor till de studenter som skapat postern.

Det här är ett bra sätt att lära sig hur de olika processerna går till. Studenterna får upp ögonen för vad det finns för olika utmaningar, säger Dick Magnusson.Sara Vedin och Moa Söderberg, studenter på samhällsplanerarprogrammet Foto: Jenny Ahlgren

En av studenterna som ställer ut är Sara Vedin som gjort sin poster i samarbete med Moa Söderberg. De har arbetat med processer inom klimat och energi.

- 2008 gav regeringen i uppdrag till länsstyrelserna att ta fram miljöstrategier. Men hur gick det sedan med kommunerna? Vad har de för klimat- och energistrategier? Vi har tittat på två exempel, Tyresö och Nässjö, berättar Sara Vedin.

Sara trivs bra på det nya programmet som hon tycker håller en hög standard och innehåller många annorlunda moment, som exkursioner och nu posterarbetet. Hon skulle gärna vilja jobba med hållbarhet och miljö i framtiden. Kanske inom kommuner, för att tydliggöra kommunens mål inom detta och med att följa upp målen.

- Det har i arbetet med att samla information till postern varit lätt att hitta kommunernas mål, men mycket svårare att hitta vilka metoder som ska användas och vilka mål som faktiskt har uppfyllts.

Kontakt

Relaterat innehåll

Senaste nytt från LiU