Verksamhetsförlagd utbildning vid Medicinska fakulteten

Verksamhetsförlagd utbildning (VFU) är en omfattande och viktig del av professionsprogrammen på Medicinska fakulteten, LiU. Den utgör en förutsättning för att studenterna ska utveckla professionell kompetens i sin blivande yrkesroll. För att möjliggöra detta krävs lärprocesser som innebär både praktisk handling och teoretisk reflektion.

Med verksamhetsförlagd utbildning menas en praktikperiod som är förlagd i verksamheter i huvudsak inom hälso- och sjukvård inom regioner och kommuner. Det kan till exempel vara slutenvård, primärvård, eller olika boende- och vårdformer och behandlingshem inom kommunal verksamhet. Utbildningsplatser är belägna vid inom Östergötland och närliggande regioner.

 

 

 

Läs mer om VFU på de olika programmenVisa/dölj innehåll

Material om VFU på Medicinska fakultetenVisa/dölj innehåll