Varje år arrangeras ett tvärvetenskapligt kunskapsinternat för doktorander inom humaniora och samhällsvetenskap vid Linköpings universitet. Här ges möjlighet till intellektuella utbyten och innovativa workshops i en naturskön miljö i Åtvidaberg.

hus Villa Baro
Att presentera, publicera och sprida forskning är en färdighet som få forskare tycks ha tid och möjlighet att utveckla. På Vivekas kunskapsinternat så får årligen 10–20 doktorander möjlighet att djupdyka inom forskningskommunikation och kunskap om hur man kan ta sig fram och lysa i den akademiska världen. Upplägget och innehållet syftar till att bredda perspektiv och inspirera doktorander till att lösa kommunikativa uppgifter på nya sätt. Framför allt så är internatet ett tillfälle att utbyta erfarenheter med andra doktorander, från olika områden och faser av sin forskning, i en tvärvetenskaplig anda.

Det här är det viktigaste som hänt mig under min doktorandtid 

Pontus Larsen, doktorand vid kunskapsinternatet 2022

Workshops med experter i området

Programmet bygger i huvudsak på ett antal workshops med efterföljande dialoger. Temat kan variera utifrån vilka föreläsare som bjuds in att leda dessa workshops. Det handlar främst om att kommunicera forskning med nya kreativa och effektiva angreppsätt. Men det kan också gränsa till andra relevanta och närliggande teman. Under internatets fyra dygn ges utrymme för såväl diskussioner som reflektioner. Det finns tid att utveckla praktiska färdigheter och möjlighet att fundera kring hur den egna forskningen kan nå ut. Internatet är beläget i en villa på en ostörd plats i en vacker miljö i Åtvidaberg. Mat, boende och resa är inkluderat, utan kostnad.

Viveka Adelswärd – en viktig givare

Det är tack vare en generös donation från Viveka Adelswärd, professor emeritas vid LiU, som de årliga kunskapsinternaten kan möjliggöras. Upplägget sker i linje med Vivekas vilja att återskapa den tvärvetenskapliga miljö hon en gång upplevde under sin tid vid LiU.

Bilder från tidigare internat

Doktoranderna planerar innehållet!

Internatet planeras och leds av doktoranderna själva. Årligen tillsätts en planeringsgrupp om 3–4 doktorander. De ansvarar för att organisera aktiviteter, programupplägg samt vilka gästföreläsare som ska bjudas in. Gruppen har en ledande och betydande roll, både före och under internatet. 


Vill du planera kommande kunskapsinternat?

Alla doktorander har möjlighet att ansöka om att vara med i planeringsgruppen och ersätts genom institutionstjänstgöring med uppskattningsvis 80–120 timmar.
Att anta detta uppdrag är även en bra möjlighet för den som vill utveckla färdigheter inom projektledning. Anmäl gärna ditt intresse redan nu till Kristina Lyngenberg, kontaktuppgifter nedan.

Tidigare internat

Om Viveka Adelswärd

Kontakt

Fotografi av Kristina Lyngenberg

Kristina Lyngenberg

Fundraiser

LiU Donation

  • Linköpings universitet, Universitetsförvaltningen (UF) 

Vill du också bli en möjliggörare?