25 juni 2024

Vivekas kunskapsinternat fortsätter att inspirera doktorander med en kombination av praktiska workshops, fördjupande samtal och en stark gemenskap.

Gruppbild med doktorander
Doktorander på studiebesök i Adelsnäs, vid Vivekas Kunskapsinternat 2024. 

Den 14 juni lämnade 16 nöjda LiU-doktorander 2024 års internat med förnyad energi för att fortsätta sin resa inom akademin. Kunskapsinternatet är mer än bara en plats för akademisk utveckling; det är en inspirerande och kreativ plattform för doktorander att under fyra dagar få mötas och reflektera över sin forskning i en tvärvetenskaplig atmosfär på landet.

– Att få tid att skapa kontakter i en lugn miljö där alla har samma riktning är guld värt. Det är svårt att hitta någon annanstans. Jag tycker att det är värdefullt att få bolla idéer och samarbeta med så många smarta personer, säger Anna Eriksson doktorand i pedagogik med inriktning mot mobbningsforskning.

Workshops som inspirerar och engagerar

Årets program hade temat "Kommunicera forskning, överbrygga gränser och dela kunskap bortom akademin" och inkluderade tre olika workshops. Åsa Burman, känd för sin expertis inom akademisk produktivitet, höll en workshop där hon bland annat delade med sig av handfasta tekniker med att strukturera arbetet med en avhandling. Amanda Norling som är doktorand inom samhällskunskapens didaktik, berättade att hon lärt sig att tänka kring hur hon kan fördela sin arbetstid. Att hon kommer att kunna vara nöjd med det hon presterar under en arbetsdag och se värdet av prestationer som inte enbart är produktion av text. Även Oscar Bauer, doktorand i psykologi, poängterar detta:

– Jag fick nya perspektiv kring att sätta mål och bra tekniker för att undvika tunnelseende under avhandlingsprocessen. Jag kommer nu att kunna jobba mer effektivt.

Ruhi Tyson, docent i pedagogik, i samarbete med Anusha Tyson, konstnär verksam inom Historieberättarna, höll workshops som fokuserade på konstnärliga processer och berättande. De engagerade doktoranderna med interaktiva övningar som främjade såväl kreativiteten som skrivandet och organisationsförmågan.

– Ritandet och skrivandet med Ruhi var väldigt värdefullt. Jag lärde mig att släppa taget och att våga vara kreativ utan att behöva vara produktiv, säger Anna Eriksson.
Keti Chukrov är konst- och kulturteoretiker, forskare och konstnär och har under det senaste året varit gästprofessor i Tage Danielssons namn vid LiU. Hon höll en presentation med efterföljande samtal om språk, filosofi, kultur och konst.

– För mig har de mer informella diskussionerna varit mest givande. Att sätta ord på sin forskning och förklara den för någon som är utanför ens eget fält, gör att man ser sin forskning med nya ögon, Lena Hollstenius, doktorand i litteraturdidaktik.

Generös och långsiktig donation

Viveka Adelswärd, språkvetare och professor emerita vid LiU, är hjärtat bakom initiativet. Hon har genom en donation möjliggjort dessa internat, som för tredje året i rad, visar sig vara en ovärderlig resurs för doktorander. Viveka fick själv, under sin doktorandtid vid LiU, uppleva en liknande form av tvärvetenskaplig atmosfär. Nu vill hon att många doktorander ska få chansen att uppleva detsamma.

– Jag har fått uppfattningen att många doktorander inom de ämnen som ligger mig varmt om hjärtat känner sig rätt ensamma, säger Viveka Adelswärd, som hoppas att internatet fortsatt ska bidra till att råda bot på det.

Kvinna i en vacker skog
Viveka Adelswärd tog emot doktoranderna vid sista dagens aktivitet på Adelsnäs.
Viveka Adelswärd har skapat en plats för gemenskap, personlig och professionell utveckling som doktoranderna kommer att bära med sig länge framöver.

– Jag tar med mig värdefulla tankesätt för mitt avhandlingsarbete. Jag har lärt mig att förvalta mig själv, att ta tillvara klokskap från människor runtomkring och att vi är flera som brottas med lite olika saker. Men genom diskussioner och reflektioner för vi oss tillsammans framåt, säger Helena Myllymäki Jonsson, doktorand inom beteendevetenskap och lärande.

Nätverk för framtida samarbeten

Internatet överträffade många av doktorandernas förväntningar och blev ett viktigt avstamp för framtida samarbeten. Joakim Söderström, som doktorerar i geografididaktik, lyfte fram vikten av nätverkandet och den trygga och sociala miljön. Fler av doktoranderna gav uttryck för att de har saknat och letat efter tillfällen att dela liknande intressen. 

– Det viktigaste för mig har varit att få kontakt med andra doktorander. Jag är ny doktorand och internatet har gett mig en större förståelse för akademin, säger Amanda Norling, doktorand inom pedagogiskt arbete.

Doktoranderna lämnade kunskapsinternatet med nyfunnen inspiration och motivation, nya kontakter och konkreta verktyg för att strukturera sitt arbete.

Medverkande doktorander 2024

Gruppbilden, uppifrån och ned, vänster till höger: Hossam Sultan, Amanda Norling, Anna Lundvall, Natalie Söderpil Jakauby, Oscar Bauer, Anna Eriksson, Anna Alvemark (skymd), Lena Hollstenius, Sara Peltokangas, Joakim Söderström, Burak Alp Çakar, Theodor Mejias Nihlén, Ali Amiri Mohammad och Lena Christl de Kloe. (Dakota Lagercrantz och Helena Myllymäki Jonsson, syns inte i bild).

En film om Vivekas kunskapsinternat

Villan i Åtvidaberg där Vivekas kunskapsinternat hålls

Nyfiken på att delta nästa år?

Alla doktorander inom humaniora och samhällsvetenskap vid LiU har möjlighet att delta på internatet som arrangeras varje år i juni. Mer info samt länk till ansökan delges under våren. 


Vill du planera kommande internat?
Inför varje års internatet tillsätts 2–4 doktorander som ansvarar för att planera för program,  gästföreläsare och aktiviteterDe ersätts genom institutionstjänstgöring med uppskattningsvis 80–120 timmar. Är du intresserad och vill veta mer? Kontakta Kristina Lyngenberg, kontaktuppgifter nedan.

Tidigare kunskapsinternat

Mer om Viveka Adelswärd

Senaste nytt från LiU

LiU-flaggor framför Kårallen på Campus Valla.

Distanskurser ökar mest när antagningen till hösten är klar

Det första antagningsbeskedet är här. LiU fortsätter att locka studenter och framför allt antagningen till fristående kurser och utbildningar på distans har ökat sedan tidigare år.

Möjligt att förutse nervskador av cancerbehandling

Många kvinnor som behandlats för bröstcancer med en typ av cytostatika, taxaner, får ofta biverkningar på nervsystemet. Nu har forskare vid LiU utvecklat ett verktyg som kan förutsäga hur stor risken är för den enskilda individen.

Kvinna i bygghjälm.

Hennes uppdrag är svårt – men kul och fullt möjligt

Vi är mitt uppe i en tuff omställningen som ska rädda vår miljö och leda till en mer hållbar utveckling. Då behövs innovationskraft och kunskap, menar Marie Trogstam, LiU-alumnen som nu är chef för hållbarhet och infrastruktur hos Svenskt Näringsliv.

Kontakt