Välkommen att använda biblioteket som din studieplats. Vi erbjuder många olika resurser som hjälper dig i ditt arbete. Studenter och anställda vid LiU likväl som studenter vid andra lärosäten och övriga besökare är välkomna att använda våra lokaler som studieplats.

Läsplatser

I biblioteken på våra campus finns möjlighet till studier vid enskilda läsplatser och grupparbetsplatser. Vill du sitta i en extra lugn miljö hittar du en plats i en av våra tysta läsesalar. Om ni är en grupp som vill arbeta tillsammans finns det öppna grupparbetsplatser att tillgå. LiU-studenter kan också boka grupprum via LiU:s lokalbokningssystem. 

För studenter och anställda vid LiU finns möjligheten att använda bibliotekets lokaler utanför de ordinarie öppettiderna enligt konceptet meröppet.

Datorarbetsplatser

Alla biblioteken har ett antal datorer som är tillgängliga med inloggning via LiU-ID. 

Det finns också ett mindre antal datorer som går att logga in på för användare som saknar LiU-ID. För att kunna logga in på dessa datorer behöver du en inloggningsnyckel, som du lånar med ditt bibliotekskort i informationsdisken. 

Kurslitteratur

I biblioteket finns böcker som är obligatorisk kurslitteratur vid utbildningar vid LiU som kursreferensexemplar. Dessa exemplar är daglån, vilket innebär att du lånar dem med ditt LiU-kort eller bibliotekskort i utlåningsautomaten och återlämnar dem i återlämningsmaskinen innan du lämnar campus för dagen. 

Kursböcker finns också som exemplar för hemlån. Utöver det har vi också stora samlingar av litteratur, både i tryckt och elektroniskt format, som du kan ha stor nytta av i dina studier.

DigiMaker

Bibliotekets kombinerade digital lab och makerspace har lokaler på samtliga tre bibliotek i Linköping och Norrköping. DigiMaker anordnar workshops om olika digitala verktyg och här kan du få tillgång till 3D-skrivare, inspelningsutrustning, VR-utrustning, symaskiner, samt material för att göra prototyper och modeller. För att få tillgång till viss utrustning, exempelvis 3D-skrivaren, krävs att du först går en introduktion.

DigiMaker vänder sig främst till studenter och anställda vid LiU.

Frågor?

Under dagtid finns bibliotekarier på plats för svara på dina frågor om informationssökning, lån av böcker, beställning av artiklar och annat som rör bibliotekets tjänster. Kontakta personal på plats i biblioteksdisken eller online via e-post eller chatt.

Kan jag använda biblioteket om jag inte är student eller anställd vid LiU?

Du är välkommen att använda biblioteket som studieplats även om du inte är knuten till Linköpings universitet.

Om du inte är LiU-student eller anställd och har ett LiU-kort kan du skaffa ett bibliotekskort för att låna böcker.

Med bibliotekskortet kan du även låna inloggningsnyckel till bibliotekets datorer för användare utan LiU-ID. Via dessa datorer kommer du åt det digitala biblioteket med e-böcker, e-tidskrifter och databaser.

Om du vill koppla upp din egen dator mot wifi kan du i vissa lokaler använda nätverket LiU-guest. Om har tillgång till nätverket Eduroam kan du använda det på LiU:s campus. Som student vid ett universitet eller en högskola i Sverige har du ofta tillgång till Eduroam via ditt eget lärosäte.

Som student som läser en högskoleutbildning är du välkommen att via oss fjärrlåna böcker och artiklar du behöver för dina studier samt föreslå böcker till inköp.

Smakprov på studiemiljöer

Mer om biblioteket som studieplats

Mer om våra bibliotek

Sidansvarig: Linköpings universitetsbibliotek, biblioteket@liu.se