Studera i biblioteket

Välkommen att använda biblioteket som din studieplats. Vi erbjuder dig många olika resurser som hjälper dig i ditt arbete.

I biblioteken på alla våra campus finns möjlighet till studier vid enskilda läsplatser. Vill du ha verklig lugn och ro hittar du en plats i en av våra tysta läsesalar. Om ni är en grupp som vill arbeta tillsammans kan ni boka ett grupprum eller slå er ned vid en öppen grupparbetsplats. Alla biblioteken har ett antal publika datorer som är tillgängliga med inloggning via LiU-ID.

Det finns också ett mindre antal datorer som går att logga in på för användare som saknar LiU-kort. För att kunna logga in på dessa datorer krävs att du har ett särskilt inloggningskort/smart card, som du kan låna i biblioteksdisken. 

Under dagtid finns erfarna bibliotekarier på plats för handledning och hjälp med informationssökning.

Du kan kopiera och skriva ut med hjälp av ditt LiU-kort och pengar insatta på ditt utskriftskonto.

Som student kan du boka bibliotekens grupprum via LiU:s lokalbokningssystem. 

En god arbetsmiljö för universitets studenter och anställda

  • Uppträd hänsynsfullt så att omgivningen inte störs.
  • Tystnad ska råda läsesalarna och lågmäld samtalston i andra delar av biblioteket.
  • Stäng av ringsignalen och lämna tysta zoner om du behöver ta ett samtal.
  • Lättare förtäring och alkoholfria drycker är tillåtna i biblioteket men inte varm mat.
  • Den som inte rättar sig efter personalens anvisning kan bli avstängd från lån eller besök i biblioteket.

Mer om biblioteket som studieplats

Sidansvarig: Linköpings universitetsbibliotek, biblioteket@liu.se