200 timmar Teknik - men hur ska man tänka och välja? CETIS vill inspirera dig som undervisar i teknik i hur man kan använda de 200 timmarna. Vi vill ge exempel på teman och områden att arbeta med i undervisningen.

Inspirationsmaterialet ”200 timmar Teknik” består av fem olika varianter som syftar till att inspirera lärare att få syn på helheten i sin teknikundervisning. Var och en av varianterna innehåller förslag på undervisnings-teman för totalt 200 timmar fördelat på nio årskurser. Dessa kan mixas och erbjuder stöd för lärare att välja undervisningsteman.

”200 timmar Teknik” är inte ett läromedel, utan ska ses som exempel på hur man kan fördela de 200 timmarna och utveckla alla förmågor och arbeta med det centrala innehållet. Det är inte heller en detaljerad planering, utan ett inspirationsmaterial till lärare med grundkunskaper i teknikundervisning. Läraren har utifrån detta stora möjligheter att anpassa det till sina förutsättningar. Du hittar länken till materialet nedan.

Flicka sitter och jobbar med sin uppfinning med hjälp av surfplatta. Foto Katarina Rehder

Materialet tar utgångspunkt i förmågorna och kopplar till kursplanens centrala innehåll. Förmågornas ordning är inte bestämd utan kan varieras. Tiden (200 timmar) fördelas och en progression finns inbyggd i helhetsmatrisen.

Bakgrund

I november 2017 beslutade regeringen om 200 timmar teknik fördelade på grundskolans tre stadier (47, 65, respektive 88 timmar). Skolinspektionens granskningsrapport från 2014 pekar på olika brister, bland annat att stor del av teknikundervisning omfattar ”ett oreflekterat görande”.

De fem varianterna presenterar dels en fördelning av timmar över teman och årskurser, och dels kortfattade beskrivningar som ger exempel på perspektiv och aspekter som medger ett mer reflekterat synsätt.

Länk till inspirationsmaterialet

Här hittar du inspirationsmaterialet 200 timmar Teknik.

Sociala medier

Följ 200 timmar Teknik på Facebook för nyheter och inspiration. 

200 timmar Teknik på Facebook

Till CETIS huvudsida