AI4ClimateAdaptation

Översvämning.
Dean Moriarty

AI4ClimateAdaptation utforskar kapaciteten för AI-baserad bildbehandling och textanalys för att bidra till att utvärdera precisionen av det nationella systemet för konsekvensbaserade vädervarningar samt för att bidra till vidareutveckling av systemet.

Projektet syftar till att utvärdera potentialen i att kombinera AI-baserad bildbehandling och textanalys med konsekvensbaserade vädervarningssystem. Genom att integrera expertis från nationella och regionala myndigheter om klimatanpassning och vädervarningssystem, klimatforskning, visualisering och AI, undersöker vi om och i vilken utsträckning AI-baserade algoritmer kan användas för att utvärdera precisionen i befintliga system för konsekvensbaserade vädervarningar och analysera mervärdet av att integrera AI-baserad information med befintliga system.

Projektet kan delas in i tre delar:

  • Bedömning av metoder för insamling av bild- och textdata som är lämpliga för AI-baserade analyser av data som samlas in genom medborgarvetenskapliga kampanjer och sociala medier
  • Utveckling av maskininlärningsalgoritmer för text- och bildanalys
  • Utveckling och utvärdering av metoden och resultaten i samarbete med experter inom klimatanpassning och nationella vädervarningssystem vid SMHI, samt med involverade aktörer som bidrar till konsekvensbaserade varningar på lokal och regional nivå

Kontakt

Relaterad information

Nyheter

Organisation