Det övergripande syftet med projektet är att undersöka om en mångfacetterad implementering av ett bäst praxis-vårdprogram för LBP i primärvården jämfört med sedvanlig vård resulterar i:

  1. Förbättrat självförtroende, attityder och följsamhet med evidensbaserade riktlinjer hos fysioterapeuter vid omhändertagande av LBP
  2. Förbättrad patientrapporterad smärtintensitet, disabilitet, livskvalité, sjukdomsperception, egenvårdsförmåga, och tillfredsställande av vård
  3. Hållbara implementeringsprocesser

Forskargrupp

Relaterad forskning

Organisation