Fotografi av Paul Enthoven

Paul Enthoven

Universitetslektor, Docent

Jag vill utveckla och bedriva utbildning inom fysioterapi med hög kvalitet. Jag vill bidra till utveckling och implementering av behandlingsformer och utvärderingsinstrument inom fysioterapi för att förbättra vården för våra patienter.

Presentation

Min verksamhet omfattar muskuloskeletala och neurologiska ämnesområden med speciell fokus på patientgrupper med rygg- och nackbesvär, långvarig smärta, osteoporos, stroke och m. Parkinson.

Mina forskningsintressen inkluderar epidemiologi och mekanismer för skada och sjukdom, klinisk diagnostik, instrumentutveckling, prognosis och prediktion samt utvärdering av olika behandlingsformer.

 

Om mig

CV

  • Med Dr. 2005
  • Leg sjukgymnast 1986

Undervisning

  • Föreläsningar, handledare problembaserad lärande (PBL) grupper, seminarier och examinator för grund- och avancerad utbildning
  • Ansvarig för kurser inom grund- och avancerad utbildning
  • Undervisning vid programmet för fysioterapi och läkarstudenter
  • Diagnostik och behandling av muskuloskeletala tillstånd
  • Handledare examinationsuppsatser fysioterapi, magister- och master  arbeten samt forskarstuderande.

Nätverk

Publikationer

Senaste publikationer

2023

2022

2021

Forskning

Organisation

Kollegor