Den åldrande prostatan, ett ständigt gissel 

Den åldrande prostatan

Män med prostataproblem klagar ofta över svårigheten att urinera och över andra problem. Att skylla på prostatan är i själva verket en vanlig reaktion på diffusa klagomål över besvär i ”de nedre regionerna”. I det här projektet undersöks hur prostatan som ett associationsrikt objekt används för att förklara förändringar i den manliga kroppen, dess sexualitet och maskulinitet, idag och historiskt.  

Varje delprojekt undersöker hur förståelsen av prostatan formas och utmejslas i olika sammanhang. Några undersöker kulturella och historiska projektioner av prostatan som en källa till smärta, obehag och ångest. Här används intervjuer och arkivmaterial. Andra delprojekt undersöker medicinska diskurser som gör prostatan till ett anatomiskt objekt som kan undersökas och opereras bort. Dessa projekt använder sig av observationer och intervjuer.  
Ytterligare delprojekt avgränsar hur prostatan känns och görs närvarande i sin frånvaro, efter kirurgi, med en poststrukturalistisk analys. Projektet använder sig av medicinsk sociologi och historia, STS-studier och medicin, samt feministiska vetenskapsstudier i samarbete kring den åldrande prostatan.  
 
Projektets namn: A Constant Torment. Discursive Contours of the Aging Prostate  
Finansiär: Vetenskapsrådet

Prostatafilmen

Böcker

A Cultural Biography of the Prostate

Omslaget på boken

Om boken

Vi lider alla av ett akut fall av prostataångest. Män oroar sig för sina egna prostator och andras nära dem, kvinnor oroar sig för prostatan hos de män de älskar. Prostatan - en körtel som ligger direkt under urinblåsan - lurar på periferin av många mäns hälsoproblem.

Som ett föremål för ångest går det utöver det medicinska och påverkar hur vi förstår maskulinitet, åldrande och sexualitet. I "A Cultural Biography of the Prostate" undersöker Ericka Johnson vad vi tror att prostatan är och vad vi använder prostatan för att tänka på, undersöker den i historiska, kulturella, sociala och medicinska sammanhang.

Läs mer om boken här.

 

Video där Ericka Johnson berättar om boken

Video 

Projektledare

Andra forskare inom projektet

Relaterat innehåll