21 december 2017

Tillsammans med Stockholms Mansmottagning har en forskargrupp på LiU tagit fram en kort film om prostatan. För mottagningen är det vanligt att de behöver berätta om mycket grundläggande om prostatan för patienterna. Intentionen med prostatafilmen är att sprida kunskap om prostatan och filmen kommer att visas för mottagningens patienter i utbildningssyfte.

Ericka Johnson kollar på prostatafilmen på en telefonStockholms Mansmottagning får ofta ge sina patienter information om grundläggande anatomi i bäckenbotten. Tidigare i år var personal från mottagningen på besök på Linköpings universitet och träffade Ericka Johnson och hennes forskargrupp. I samtalen kom det fram att många patienter inte känner till vad prostatan är och vad den har för funktion – eller ännu värre att många felaktigt tror att problem med prostatan innebär prostatacancer. Men problem med prostatan kan bero på många saker men just prostatacancer drabbar oftast äldre män. Björn Berglin på Stockholms Mansmottagning berättar om samverkansarbetet med LiU-forskarna:

– För oss som arbetar framförallt kliniskt i sjukvården är det ovärderligt att få en direktlänk till forskningen som Ericka och hennes forskarkollegor bedriver. Vi ville ha ett lättförståeligt och tydligt material som vi kan visa för våra patienter när vi pratar om kroppens anatomi.

Samtalen mellan Mansmottagningen och LiU-forskarna landade i en filmidé. Genom ett utbyte av akademisk expertis och klinisk kompetens produceras en lättsam informationsfilm om prostatan.

– Vi hoppas kunna använda filmen i samtal med våra patienter om prostatan. Filmen är kort, konkret och okomplicerad och jag tror våra patienterna kommer att uppskatta den! Det är också ett stort plus att den finns på både svenska och engelska, eftersom vi träffar många patienter som inte pratar svenska på vår mottagning. Framtagandet av den här filmen har varit ett samarbete där vi har haft nytta av deras akademiska expertis i kombination med vår kliniska kompetens, berättar Björn Berglin på Stockholms Mansmottagning.

Filmen har producerats med ekonomiskt stöd från forskargruppens projekt Den åldrande prostatan, ett ständigt gissel som finansieras av Vetenskapsrådet. Även Linköpings universitet har bidragit med pengar ur programmet Verifiering för Nyttiggörande som forskargruppen erhöll tidigare i år. 

Prostatafilmen

Prostatafilmen finns tillgänglig på Youtube på både svenska och engelska. 

Kontakta forskaren

Mer om forskningsprojektet

Senaste nytt från LiU

Tre personer i labbrock står och pratar.

Bättre neutronspeglar kan avslöja materiens inre hemligheter

Med bättre neutronspeglar kan effektiviteten vid materialanalyser i neutronkällor bli högre. Den förbättrade spegeln har LiU-forskare utvecklat genom att belägga en kiselplatta med tunna lager av järn och kisel blandat med borkarbid.

Ensamt barn i silhuett.

Riktlinjer saknas kring barn som utsatts för sexövergrepp

Hälften av 34 undersökta länder i Europa saknar riktlinjer för hur barn som utsatts för sexuella övergrepp ska få hälsovård och behandling. Ett av dem är Sverige. Det visar en studie som gjorts vid Linköpings universitet.

Person intervjuas och pratar om sin avhandling

Sigrid blev dubbeldoktor - vid 26 års ålder

En lång men också väldigt rolig resa, så beskriver Sigrid Nilsson sin tid som forskarstuderande vid Forskarlinjen. För nu har hon disputerat och kan därmed både blicka framåt och bakåt på sin forskning.