21 december 2017

Tillsammans med Stockholms Mansmottagning har en forskargrupp på LiU tagit fram en kort film om prostatan. För mottagningen är det vanligt att de behöver berätta om mycket grundläggande om prostatan för patienterna. Intentionen med prostatafilmen är att sprida kunskap om prostatan och filmen kommer att visas för mottagningens patienter i utbildningssyfte.

Ericka Johnson kollar på prostatafilmen på en telefonStockholms Mansmottagning får ofta ge sina patienter information om grundläggande anatomi i bäckenbotten. Tidigare i år var personal från mottagningen på besök på Linköpings universitet och träffade Ericka Johnson och hennes forskargrupp. I samtalen kom det fram att många patienter inte känner till vad prostatan är och vad den har för funktion – eller ännu värre att många felaktigt tror att problem med prostatan innebär prostatacancer. Men problem med prostatan kan bero på många saker men just prostatacancer drabbar oftast äldre män. Björn Berglin på Stockholms Mansmottagning berättar om samverkansarbetet med LiU-forskarna:

– För oss som arbetar framförallt kliniskt i sjukvården är det ovärderligt att få en direktlänk till forskningen som Ericka och hennes forskarkollegor bedriver. Vi ville ha ett lättförståeligt och tydligt material som vi kan visa för våra patienter när vi pratar om kroppens anatomi.

Samtalen mellan Mansmottagningen och LiU-forskarna landade i en filmidé. Genom ett utbyte av akademisk expertis och klinisk kompetens produceras en lättsam informationsfilm om prostatan.

– Vi hoppas kunna använda filmen i samtal med våra patienter om prostatan. Filmen är kort, konkret och okomplicerad och jag tror våra patienterna kommer att uppskatta den! Det är också ett stort plus att den finns på både svenska och engelska, eftersom vi träffar många patienter som inte pratar svenska på vår mottagning. Framtagandet av den här filmen har varit ett samarbete där vi har haft nytta av deras akademiska expertis i kombination med vår kliniska kompetens, berättar Björn Berglin på Stockholms Mansmottagning.

Filmen har producerats med ekonomiskt stöd från forskargruppens projekt Den åldrande prostatan, ett ständigt gissel som finansieras av Vetenskapsrådet. Även Linköpings universitet har bidragit med pengar ur programmet Verifiering för Nyttiggörande som forskargruppen erhöll tidigare i år. 

Prostatafilmen

Prostatafilmen finns tillgänglig på Youtube på både svenska och engelska. 

Kontakta forskaren

Mer om forskningsprojektet

Senaste nytt från LiU

WASP utökas med initiativet AI for Science

Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse beviljar WASP 70 miljoner kronor till ett nytt initiativ som ska främja användandet av AI-baserade metoder inom akademisk forskning i Sverige.

Forskare håller tygbit framför ansiktet.

Snart blir dina kläder extramuskler

Textila muskler är ett ungt forskningsfält. På sikt kan tekniken byggas in i kläder som kan ge en extra boost vid tunga lyft, ge kramar på distans och hjälpa synskadade navigera i stadsmiljö.

Bidrag från Familjen Kamprads stiftelse förlänger forskningsprogram om smarta elnät

Forskningsprogrammet “Resistans och effekt - om smarta elnät för de många människorna” har fått ytterligare 19,8 miljoner kronor i bidrag från Familjen Kamprads stiftelse och fortsätter i tre år till.