DOHART (DOwnHeARTed)

Äldre man vid dator
Milkos

DOHART-studien syftar till att undersöka om ett internetbaserat självhjälpsprogram byggt på kognitiv beteendeterapi (KBT) kan hjälpa personer med hjärtsjukdom som lider av depressiva besvär.

Klicka här för att komma till anmälningsformulär och mer information

Hjärtsjukdomar som kranskärlssjukdom, hjärtarytmi (förmaksflimmer och förmaksfladder) och hjärtsvikt är vanligt förekommande kroniska sjukdomar. Det uppskattas att ungefär 1.4 miljoner svenskar lider av hjärtsjukdom. Sjukdomen påverkar den drabbade personens förmåga att kunna leva ett normalt liv.

Tidigare vetenskapliga studier visar att ungefär 20-40% av personerna som drabbas av hjärtsjukdom också lider av betydande psykisk ohälsa som stress, ångest och depression. Vidare har forskning visat att personer med samtidig hjärtsjukdom och psykisk ohälsa ofta mår sämre och har större besvär med sin hälsa jämfört med personer som enbart har hjärtsjukdom. Ett viktigt syfte med vår forskning är att förbättra omhändertagandet av och behandlingen av personer med hjärtsjukdom och psykisk ohälsa med hjälp av internet-KBT (I-KBT)

2015 beviljades forskargruppen bidrag från Vetenskapsrådet på drygt 3 miljoner fördelat över tre år fram till och med 2018. Den studien är avslutad och visade att I-KBT kunde minska depression och förbättra livskvaliteten hos patienter med hjärtsjukdom.

Forskargruppen har beviljats nya bidrag från Vetenskapsrådet på 2,4 miljoner kr. Den nya studien syftar till att utvärdera effekten av I-KBT program som kan anpassas till typ av psykisk ohälsa, dvs. stress, ångest eller depression och där deltagaren själv kan vara med att påverka upplägget på behandlingsprogrammet.

Pågående forskningsstudier

Forskningsprotokoll

Forskningsprojektets datainsamling är klar och preliminära resultat finns att ta del av.

Klicka nedan för att öppna forskningsprotokollet (på engelska).

Kontakt

Samverkan

Organisation