DOHART (DOwnHeARTed)

Äldre man vid dator
Milkos

DOHART studien syftar till att undersöka om ett internetbaserat självhjälpsprogram byggt på kognitiv beteendeterapi (KBT) kan hjälpa personer med hjärtsjukdom som lider av depressiva besvär.

Hjärtsjukdomar som kranskärlssjukdom, hjärtarytmi (förmaksflimmer och förmaksfladder) och hjärtsvikt är vanligt förekommande kroniska sjukdomar. Man uppskattar att ungefär 1.4 miljoner svenskar lider av hjärtsjukdom. Sjukdomen påverkar den drabbade personens förmåga att kunna leva ett normalt liv.

Tidigare vetenskapliga studier visar att ungefär 20-40% av personerna som drabbas av hjärtsjukdom också lider av betydande depressiva besvär. Det är alltså inte ovanligt att personer med hjärtsjukdom också har depressiva besvär. Vidare har forskning visat att personer med samtidig hjärtsjukdom och depressiva besvär ofta mår sämre och har större besvär med sin hälsa jämfört med personer som enbart har hjärtsjukdom. Ett viktigt syfte med denna studie är alltså att förbättra omhändertagandet av och behandlingen av personer med hjärtsjukdom och depressiva besvär.

2015 beviljades forskningsprojektet bidrag från Vetenskapsrådet på drygt 3 miljoner fördelat över tre år fram till och med 2018. 

Behandlingsdelen av studien avslutades till sommaren 2018. För tillfället pågår en sammanställning av data, information gällande långtidseffekter samt intervjuer av studiens deltagare. Presentation av data från studien beräknas presenteras under våren 2019.


Forskningsprotokoll Visa/dölj innehåll

Forskningsprojektets datainsamling är klar och preliminära resultat finns att ta del av.

Klicka nedan för att öppna forskningsprotokollet (på engelska).

Kontakt Visa/dölj innehåll

Samverkan Visa/dölj innehåll

Relaterat innehåll Visa/dölj innehåll

Organisation Visa/dölj innehåll