04 november 2019

32 medlemmar från hela världen har valts ut att ingå i den nyinrättade IEEE Visualization Academy, en av dem är Anders Ynnerman, professor i vetenskaplig visualisering vid LiU. ”Otroligt kul att räknas som en av pionjärerna” kommenterar han.

Porträtt av Anders Ynnerman som föreläser i domteatern. Bilden är tagen snett underifrån.
Anders Ynnerman föreläser i domteatern, Thor Balkhed

Visualisering är ett forskningsområde som nu har funnits i över 40 år. En av vetenskapsområdets verkliga pionjärer är Anders Ynnerman, professor, avdelningschef för Medie- och informationsteknik, Campus Norrköping, och direktör för Visualiseringscenter C. Under nästa år tillträder han också som programdirektör för WASP, Wallenberg AI Autonomous System and Software Program.

Under förra året fick han ta emot IEEE Visualization Technical Achievement Award för sitt bidrag till utvecklingen av volymvisualisering som enligt motiveringen haft en extraordinär betydelse både inom medicin och för möjligheten att kommunicera vetenskap till allmänheten.
– Många har sett det virtuella obduktionsbordet, men vår visualiseringsforskning spänner över ett stort område. Just nu är det fokus på visualisering och AI samt visualisering av rymden i domteatern, säger Anders Ynnerman.

Visualiseringens pionjärer

IEEE, The Institute of Electrical and Electronics Engineers, är en världsomspännande organisation för forskare och ingenjörer inom elektronik-området med 423 000 medlemmar i 160 länder. Organisationen har nu beslutat samla världens främsta forskare inom området visualisering till IEEE Visualization Academy, ett visualiseringens Hall of fame. 32 medlemmar är utvalda till en början, alla har de tilldelats någon av IEEE Visualizations utmärkelser under åren.

– Det är oerhört hedrande att få vara med i denna akademi som består av de ledande forskare över hela världen som skapat och utvecklat visualisering som forskningsområde under de senaste 40 åren, säger Anders Ynnerman.

I uppdraget ingår såväl att vara en rådgivande instans till IEEE som att fungera som mentor för talangfulla unga forskare inom visualiserings-området.

Anders Ynnerman invald i IEEE Visualization Academy.

Kontakt

Visualisering vid LiU

Senaste nytt från LiU

Ola Larsmo.

En brygga mellan universitetet och samhället

Författaren Ola Larsmo sammanfattar sin tid som gästprofessor vid LiU som spännande, givande och viktig. Han menar att det i dag är viktigare än någonsin att känna till sin historia och att förstå den.

Glasskiva med droppe belyst underifrån.

Nästa generations hållbara elektronik dopas med luft

Forskare vid LiU har utvecklat en ny metod där organiska halvledare kan bli mer ledande med hjälp av luft som störämne. Enligt forskarna är det ett stort steg mot framtidens billiga och hållbara organiska halvledare.

läkare studerar undersökningsbilder.

Tolkar i vården viktiga för vård efter hjärtinfarkt

Efter en hjärtinfarkt är utlandsfödda mindre benägna att delta i återfallsförebyggande hjärtskola än inrikes födda patienter. Men med tillgång till en professionell tolk ökar deltagandet. Detta enligt en studie som letts av forskare vid LiU.