05 oktober 2020

Under årets coronapandemi har många företag och industrier drabbats hårt av minskade beställningar och uteblivna leveranser, här vill projektet Visual LIFT bidra med flexibla och innovativa lösningar.

Tre personer står med en laptop vid ett ramverk av en personbil

Med den senaste visualiseringstekniken ska Visual LIFT hjälpa företag att visa upp och kommunicera kring exempelvis produkter, produktionssystem och leveranssäkerhet.
Projektet, som drivs inom ramarna för innovationsinitiativet Visual Sweden, har Norrköping och Visualiseringscenter C som bas, där det nu byggs ett labb där företag kan testa olika visualiseringslösningar. Företag i hela östra Mellansverige har visat intresse för att delta och det kommer därför att etableras noder i Finspång, Örebro, Eskilstuna och Västerås.

– Vi har inom Visual Sweden sedan starten 2016 drivit ett 40-tal projekt inom samhälle, medicin och industri. Vi är mycket glada över att nu få starta upp Visual LIFT, som är det största projektet hittills inom industriområdet. Vi ser med stor entusiasm fram mot att få sprida den nya visualiseringstekniken bland företag som ännu inte har fått möjlighet att dra nytta av den. Jag är övertygad om att det blir ett lyft för företagen – ett lyft som också hjälper dem i den pågående krisen, säger Anders Carlsson, koordinator vid ITN och processledare vid Visual Sweden.

Linköpings universitet bidrar till projektet med två forskare, två forskningsingenjörer samt koordinering och projektledning från Institutionen för teknik och naturvetenskap (ITN) och Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling (IEI).
 
Är du och ditt företag intresserade av att delta: kontakta Peter Westerdahl, projektledare för Visual LIFT
 
Europeiska regionala utvecklingsfonden bidrar med 5,5 miljoner kronor. Region Östergötland, Region Örebro län, Region Sörmland, Region Västmanland, Linköpings universitet och Norrköping Science Park står tillsammans för viktig medfinansiering som tillsammans med egna arbetsinsatser i noderna ger en totalbudget på 12 miljoner kronor. Projektet startar 1 oktober 2020 och pågår till och med 2022.

Relaterat innehåll

Senaste nytt från LiU

Två män i en datorhall.

Internationellt samarbete lägger grunden för AI för material

AI skyndar på utvecklingen av nya material. En förutsättning för AI inom materialforskning är storskalig användning och utbyte av data om material. Detta underlättas av en bred internationell standard som forskare vid LiU är med och organiserar.

Kvinnlig doktorand föreläser för masterstudenter i labbet.

Från skiss till robot med artificiell intelligens

Hur utvecklar man en produkt med så lite mänsklig inblandning som möjligt? LiU-studenterna byggde en robot med hjälp av generativ artificiell intelligens.

Jontronisk pump i tunna blodkärl.

Effektivare cancerbehandling med jontronisk pump

När låga doser av cancerläkemedel tillförs kontinuerligt nära elakartade hjärntumörer med så kallad jontronik minskar cancercelltillväxten drastiskt. Det har forskare vid LiU och det Medicinska universitetet i Graz visat.