Klinisk smärtforskning

En bild på tabletter

Var femte vuxen individ lider av långvarig smärta av moderat till svår intensitet. Smärta är således ett betydande medicinskt och samhälleligt problem.

Vi bedriver klinisk smärtforskning i nära samarbete med Smärt- och Rehabkliniken, Region Östergötland. Bland annat studerar vi användningen av opioider och andra smärtläkemedel, och i bakgrunden finns den mycket omtalade amerikanska opioidepidemin som visar hur fel det kan bli om narkotikaklassade läkemedel förskrivs på fel sätt. Samtidigt är det viktigt att erbjuda god smärtlindring för att undvika onödigt lidande. Ett exempel på hur vi jobbar med dessa frågor är doktorandprojekt The practice of prescribing opioids (doktorand Thomas Kallman). Ett annat forskningsområde är mätning av smärtkänslighet vid långvariga smärttillstånd och hur smärtkänsligheten kan påverkas av olika interventioner.

Som exempel kan nämnas doktorandprojektet Effects of physical activity on chronic pain (doktorand Olof Skogberg), där cuff-algometri används för att mäta smärtkänsligheten och dess relation till träning som behandlingsmetod.

Ett tredje område är registerstudier av den kliniska bilden vid olika former av långvarig smärta, och kopplat till detta finns ett biobanksprojekt tillsammans med Painomics, dvs vi studerar biomarkörer vid olika former av långvariga smärtor för att bättre kunna förstå de patofysiologiska processer som är aktuella hos olika patientgrupper.

Vi samarbetar bland annat med forskarkollegor i:

  • Oxford (David L. Bennett) och Imperial College London (Andrew S. C. Rice)

  • Aalborg (Lars Arendt-Nielsen, Thomas Graven-Nielsen)

  • Det nationella forskarnätverket knutet till Nationellt Register för Smärtrehabilitering (NRS), inklusive ett pågående arbete med att skapa en nationell provsamling från patienter med långvarig smärta (SQRP biobank)

 

Forskargruppen

Publikationer

Omslag för publikation ''
Emmanuel Bäckryd, Andreas Themistocleous, Anders Larsson, Torsten Gordh, Andrew S. C. Rice, Solomon Tesfaye, David L. Bennett, Björn Gerdle (2022)

Pain , Vol.163 , s.897-909 Vidare till DOI

Omslag för publikation ''
Emmanuel Bäckryd, Andreas Themistocleous, Niclas Stensson, Andrew S. C. Rice, Solomon Tesfaye, David L. Bennett, Björn Gerdle, Bijar Ghafouri (2024)

Pain , Vol.165 , s.225-232 Vidare till DOI

Organisation