Fotografi av Emmanuel Bäckryd

Emmanuel Bäckryd

Biträdande professor

Jag är biträdande professor i smärtmedicin, forskningsledare för klinisk smärtforskning, och docent i anestesiologi och intensivvård. Jag är även verksam som överläkare vid Smärt- och Rehabkliniken i Linköping.

Smärtläkare och smärtforskare

Jag har arbetat kliniskt på Smärt- och Rehabiliteringscentrum, Region Östergötland, sedan 2007, initialt framför allt med cancer-relaterad smärta och neuropatisk smärta, och nuförtiden i huvudsak med opioid-relaterade frågeställningar.

Som smärtforskare har jag ett brett engagemang som spänner från kemiska biomarkörer till kliniknära behandlingsforskning. Jag har även ett intresse för medicinsk humaniora.


Om mig

CV

 • Läkarexamen 1999
 • Specialist i anestesi och intensivvård 2006
 • Specialist i smärtlindring 2009
 • Teologie kandidatexamen 2013
 • Medicine doktor 2015 på avhandlingen The Cerebrospinal Fluid in Severe Pain Conditions – clinical, pharmacological and proteomic aspects
 • Docent i anestesiologi och intensivvård, särskilt smärtmedicin, 2018

Undervisning

Stor erfarenhet av undervisning om smärta och smärtbehandling inom såväl regionens verksamsamhet som på universitet.

Nätverk

 • PAINOMICS
 • Klinisk smärtforskning

Läroböcker

 • Redaktör, tillsammans med Mads Werner, för en smärtlärobok i två volymer (där jag också är författare till 19 kapitel):
 • Björn Gerdle, Britt-Marie Stålnacke, Emmanuel Bäckryd, Mats Rothman, Hans Westergren, Elisabeth Roeck Hansen, Mehmed Novo & Marcelo Rivano Fischer. Smärtanalys – en introduktion till smärtmekanistisk klassificering och diagnossättning vid mötet med smärtpatienten. Lund: Studentlitteratur, 2020. 
 • Emmanuel Bäckryd, Att bli och förbli en bra läkare, Liber 2021. 

Publikationer

Forskning

Kollegor

Organisation