Fotografi av Emmanuel Bäckryd

Emmanuel Bäckryd

Biträdande professor

Jag är biträdande professor i smärtmedicin, forskningsledare för klinisk smärtforskning, och docent i anestesiologi och intensivvård. Jag är även verksam som överläkare vid Smärt- och Rehabkliniken i Linköping.

Smärtläkare och smärtforskare

Jag har arbetat kliniskt på Smärt- och Rehabiliteringscentrum, Region Östergötland, sedan 2007, initialt framför allt med cancer-relaterad smärta och neuropatisk smärta, och nuförtiden i huvudsak med opioid-relaterade frågeställningar.

Som smärtforskare har jag ett brett engagemang som spänner från kemiska biomarkörer till kliniknära behandlingsforskning. Jag har även ett intresse för medicinsk humaniora.


Om mig

CV

 • Läkarexamen 1999
 • Specialist i anestesi och intensivvård 2006
 • Specialist i smärtlindring 2009
 • Teologie kandidatexamen 2013
 • Medicine doktor 2015 på avhandlingen The Cerebrospinal Fluid in Severe Pain Conditions – clinical, pharmacological and proteomic aspects
 • Docent i anestesiologi och intensivvård, särskilt smärtmedicin, 2018

Undervisning

Stor erfarenhet av undervisning om smärta och smärtbehandling inom såväl regionens verksamsamhet som på universitet.

Nätverk

 • PAINOMICS
 • Klinisk smärtforskning

Läroböcker

 • Redaktör, tillsammans med Mads Werner, för en smärtlärobok i två volymer (där jag också är författare till 19 kapitel):
 • Björn Gerdle, Britt-Marie Stålnacke, Emmanuel Bäckryd, Mats Rothman, Hans Westergren, Elisabeth Roeck Hansen, Mehmed Novo & Marcelo Rivano Fischer. Smärtanalys – en introduktion till smärtmekanistisk klassificering och diagnossättning vid mötet med smärtpatienten. Lund: Studentlitteratur, 2020. 
 • Emmanuel Bäckryd, Att bli och förbli en bra läkare, Liber 2021. 

Publikationer

2024

Emmanuel Bäckryd, Andreas Themistocleous, Niclas Stensson, Andrew S. C. Rice, Solomon Tesfaye, David L. Bennett, Björn Gerdle, Bijar Ghafouri (2024) Serum levels of endocannabinoids and related lipids in painful vs painless diabetic neuropathy: results from the Pain in Neuropathy Study Pain, Vol. 165, s. 225-232 Vidare till DOI

2023

Emmanuel Bäckryd (2023) Långvariga smärttillstånd får ny klassifikation i ICD-11 Chronic pain as a disease: [Chronic pain as a disease: An overview of pain diagnoses in ICD-11] Läkartidningen, Vol. 120
Emmanuel Bäckryd (2023) Chronic Pain and Time - A Theoretical Analysis Journal of Pain Research, Vol. 16, s. 4329-4335 Vidare till DOI
Emmanuel Bäckryd (2023) What do we mean by "mechanism" in pain medicine? Scandinavian Journal of Pain, Vol. 23, s. 1-2 Vidare till DOI
Emmanuel Bäckryd (2023) What do we mean by "biopsychosocial" in pain medicine? Scandinavian Journal of Pain Vidare till DOI

Forskning

Kollegor

Organisation