Presentation

Som smärtläkare har jag arbetat framför allt med cancer-relaterad smärta, neuropatisk smärta samt opioid-relaterade frågeställningar.

Som smärtforskare har jag ett brett engagemang som spänner från kemiska biomarkörer till övergripande registerforskning. Jag har även ett intresse för medicinsk humaniora.    

Om migVisa/dölj innehåll

CV

 • Läkarexamen 1999
 • Specialist i anestesi och intensivvård 2006
 • Specialist i smärtlindring 2009
 • Teologie kandidatexamen 2013
 • Medicine doktor 2015 på avhandlingen The Cerebrospinal Fluid in Severe Pain Conditions – clinical, pharmacological and proteomic aspects
 • Docent i anestesiologi och intensivvård, särskilt smärtmedicin, 2018

Undervisning

Mångårig, återkommande föreläsningsverksamhet inom smärtområdet, i nuläget bland annat:

 • Läkarprogrammet K5: Analgetikas verkningsmekanismer
 • Läkarprogrammet K7: Behandling av akut smärta; behandling av neuropatisk smärta; behandling av långvarig smärta
 • Interdisciplinary Perspectives on Chronic Pain, 7.5 ECTS Course (LiU): Basic principles of pain diagnostics 
 • Interdisciplinary Perspectives on Chronic Pain, 7.5 ECTS Course (LiU): The pharmacology of pain

Läroböcker

 • Redaktör, tillsammans med Mads Werner, för en smärtlärobok i två volymer (där jag också är författare till 19 kapitel):
 • Björn Gerdle, Britt-Marie Stålnacke, Emmanuel Bäckryd, Mats Rothman, Hans Westergren, Elisabeth Roeck Hansen, Mehmed Novo & Marcelo Rivano Fischer. Smärtanalys – en introduktion till smärtmekanistisk klassificering och diagnossättning vid mötet med smärtpatienten. Lund: Studentlitteratur, 2020. 
 • Emmanuel Bäckryd, Att bli och förbli en bra läkare, Liber 2021. 

PublikationerVisa/dölj innehåll

2021

ForskningVisa/dölj innehåll

KollegorVisa/dölj innehåll

OrganisationVisa/dölj innehåll