Kulturväxternas evolution - Hagenblad group

Kulturväxter är växter som människan använder och odlar - till mat, medicin, fiber för kläder, virke till möbler och byggnader, för foder till husdjuren och för prydnad.

Om man jämför kulturväxter med sina vilda förfäder ser man att de har förändrats mycket under evolutionärt sett mycket kort tid. De egenskaper som människan har glädje av har gynnats genom både omedvetet urval och medveten växtförädling. Samtidigt har växterna anpassat sig till att kunna växa under väldigt många olika klimatförhållanden.

I det här projektet studerar vi olika aspekter av kulturväxternas evolution. Vilka gener ligger bakom klimatanpassning? Hur har kulturväxter spridit sig över världen? Vilka gener styr skillnader i näringsinnehåll? Hur förändras kulturväxter över tiden som svar på olika evolutionära processer? Och hur påverkades kulturväxterna när vi gick från 1800-talets självhushåll till dagens högavkastande jordbruk. Dessa frågor och fler försöker vi finna svar på genom genetiska analyser av nutida kulturväxter, kulturväxter i historiska samlingar och arkeologiska lämningar av kulturväxter.

Nyheter och notiser om vår forskning

Grottorna på Gran Canaria från vilken forskarna hämtade de antika kornfröna.

Gran Canarias korn oförändrat över 1 400 år

I den här studien utförde forskarna en genetisk analys på arkeologiska kornkärnor från Gran Canaria för att utforska hur en enskild odlad population har utvecklats under en period av 1400 år.

Korn av sorten 'Chevalier'.

Berömt maltkorn uppstod från en enda ursprungsplanta

Den 200 år gamla maltkornsorten ’Chevalier’, som länge var den världsledande sorten inom ölbryggning, sägs ha uppstått från en enstaka planta. I en ny studie har forskare undersökt om det stämmer.

närbild av korn på åker.

Historiska frön avslöjar unikt korn i Storsjötrakten

Skillnader i hur långväga handel bedrivs kan få stora effekter på den genetiska mångfalden i jordbruket. När fröutbyte i stället sker lokalt kan unika lokala sorter utvecklas, visar en studie av 120 år gamla spannmålsprov från Jämtland.