Kulturväxternas evolution - Hagenblad group

Kulturväxter är växter som människan använder och odlar - till mat, medicin, fiber för kläder, virke till möbler och byggnader, för foder till husdjuren och för prydnad.

Om man jämför kulturväxter med sina vilda förfäder ser man att de har förändrats mycket under evolutionärt sett mycket kort tid. De egenskaper som människan har glädje av har gynnats genom både omedvetet urval och medveten växtförädling. Samtidigt har växterna anpassat sig till att kunna växa under väldigt många olika klimatförhållanden.

I det här projektet studerar vi olika aspekter av kulturväxternas evolution. Vilka gener ligger bakom klimatanpassning? Hur har kulturväxter spridit sig över världen? Vilka gener styr skillnader i näringsinnehåll? Hur förändras kulturväxter över tiden som svar på olika evolutionära processer? Och hur påverkades kulturväxterna när vi gick från 1800-talets självhushåll till dagens högavkastande jordbruk. Dessa frågor och fler försöker vi finna svar på genom genetiska analyser av nutida kulturväxter, kulturväxter i historiska samlingar och arkeologiska lämningar av kulturväxter.

Kontakt