Genom att analysera den genetiska variationen hos kulturväxter kan vi lära oss både när och hur människan koloniserat olika områden och hur vi handlat och bytt utsäde med varandra. Dessa och andra aspekter av kulturväxternas evolution undersöker jag i min forskning.

I DNAt finns inte bara koden för hur en individ ska se ut och fungera utan även artens evolutionära historia är dokumenterad i den genetiska variation som förekommer inom en art. Genom att studera hur genetisk variation fördelar sig inom och mellan individer och populationer av en art kan man lära sig hur arten har spritt sig och anpassat sig till nya miljöförhållanden.

 bild på Jenny HagenbladSom modellsystem använder jag mig bland annat av kulturväxter. Kulturväxter är intressanta inte bara för att de utgör en viktig del av människans näringsförsörjning. Kulturväxterna är också evolutionärt intressanta eftersom de utsatts för mycket starka selektionstryck under kort tid. Dels har de anpassats till människans olika behov och dels har de utsatts för mycket snabb klimatförändring när de under loppet av några tusen år spritt sig från de områden där de växer vilt till andra delar av världen med ofta helt andra klimatförhållanden. Kulturväxter kan därigenom ge viktiga ledtrådar om hur växter kan bemöta snabba klimatförändringar, liknande de som världen upplever nu. 

Kulturväxternas nära koppling till människan gör också att de kan berätta mer om människans historia. Genom att analysera den genetiska variationen hos kulturväxter kan vi lära oss både när och hur människan koloniserat olika områden och hur vi handlat och bytt utsäde med varandra. Dessa och andra aspekter av kulturväxternas evolution undersöker jag i min forskning.

Undervisning

Jag undervisar i ämnen som ligger nära mina forskningsintressen. Jag är huvudlärare och examinator på kurserna Genetik och Evolution för biologer, KB-studenter, ämneslärare med inriktning mot biologi och studenter på I-programmets bioteknikinriktning. Dessutom har jag föreläsningar om bland annat populationsgenetik och molekylärgenetik på andra kurser.

PUG

Under 2016 fick jag mitt pedagogiska projekt finansierat av PUG, Pedagogisk utvecklingsgrupp, en grupp tillsatt av fakultetsstyrelsen vid LiTH (Linköpings tekniska högskola). Mer om mitt PUG-projekt finns att läsa här.

Publikationer

2018

Mia Lempiäinen-Avci, Maria Lundström, Sanna Huttunen, Matti W. Leino, Jenny Hagenblad

Archaeological and Historical Materials as a Means to Explore Finnish Crop History

Ingår i Environmental Archaeology

Artikel i tidskrift

Mia Lempiäinen-Avci, Maria Lundström, Sanna Huttunen, Matti W. Leino, Jenny Hagenblad

Archaeological and Historical Materials as a Means to Explore Finnish Crop History

Ingår i Environmental Archaeology

Artikel i tidskrift

2017

Pieter De Frenne, Jörg Brunet, Guillaume Decocq, Bente J. Graae, Jenny Hagenblad, Martin Hermy, Annette Kolb, Isgard H. Lemke, Shiyu Ma, Anna Orczewska, Jan Plue, Guy Vranckx, Monika Wulf, Kris Verheyen

Biological Flora of the British Isles: Milium effusum

Ingår i Journal of Ecology

Artikel i tidskrift

Mer om min forskning