Genom att analysera den genetiska variationen hos kulturväxter kan vi lära oss både när och hur människan koloniserat olika områden och hur vi handlat och bytt utsäde med varandra. Dessa och andra aspekter av kulturväxternas evolution undersöker jag i min forskning.

I DNAt finns inte bara koden för hur en individ ska se ut och fungera utan även artens evolutionära historia är dokumenterad i den genetiska variation som förekommer inom en art. Genom att studera hur genetisk variation fördelar sig inom och mellan individer och populationer av en art kan man lära sig hur arten har spritt sig och anpassat sig till nya miljöförhållanden.

 bild på Jenny HagenbladSom modellsystem använder jag mig bland annat av kulturväxter. Kulturväxter är intressanta inte bara för att de utgör en viktig del av människans näringsförsörjning. Kulturväxterna är också evolutionärt intressanta eftersom de utsatts för mycket starka selektionstryck under kort tid. Dels har de anpassats till människans olika behov och dels har de utsatts för mycket snabb klimatförändring när de under loppet av några tusen år spritt sig från de områden där de växer vilt till andra delar av världen med ofta helt andra klimatförhållanden. Kulturväxter kan därigenom ge viktiga ledtrådar om hur växter kan bemöta snabba klimatförändringar, liknande de som världen upplever nu. 

Kulturväxternas nära koppling till människan gör också att de kan berätta mer om människans historia. Genom att analysera den genetiska variationen hos kulturväxter kan vi lära oss både när och hur människan koloniserat olika områden och hur vi handlat och bytt utsäde med varandra. Dessa och andra aspekter av kulturväxternas evolution undersöker jag i min forskning.

Under 2020 gästbloggar jag på Norrbottens museums kulturmiljöblogg. 

Undervisning

Jag undervisar i ämnen som ligger nära mina forskningsintressen. Jag är huvudlärare och examinator på kurserna Genetik och Evolution för biologer, KB-studenter, ämneslärare med inriktning mot biologi och studenter på I-programmets bioteknikinriktning. Dessutom har jag föreläsningar om bland annat populationsgenetik och molekylärgenetik på andra kurser.

PUG 

Under 2016 och 2017 har jag fått pedagogiska projekt finansierat av PUG, Pedagogisk utvecklingsgrupp, en grupp tillsatt av fakultetsstyrelsen vid LiTH (Linköpings tekniska högskola). Mer om mitt PUG-projekt 2016 finns att läsa här och om mitt PUG-projekt 2017 finns att läsa här.

Nyheter

Publikationer

Fullständig publikationslista finns på ResearchGate och Google Scholar.

47. Larsson, MNA, MW Leino, J Hagenblad (2001) Genetic diversity in 19th century barley (Hordeum vulgare) reflects differing agricultural practices and seed trade in Jämtland, Sweden. Diversity 13 (7), 315.

46. Helsen, K,MDiekmann, GDecocq, K DePauw, SGovaert, BJGraae,J Hagenblad, JLiira, AOrczewska, PSanczuk, K VanMeerbeek, P DeFrenne.(2021)Biological flora of Central Europe:ImpatiensglanduliferaRoyle.Perspectives in Plant Ecology, Evolution and Systematics50,125609.

45. Hagenblad, J,J Morales. (2020) An Evolutionary Approach to the History of Barley (Hordeum vulgare) Cultivation in the Canary Islands.African Archaeological Review37: 579-595. 

44. PalméAE,J Hagenblad,Solberg, K Aloisi, AArtemyeva.(2020) SNP Markers and Evaluation of Duplicate Holdings ofBrassica oleraceain Two EuropeanGenebanks.Plants9.925. 

43. PlueJ, SAO Cousins, K DePauw, MDiekmann,J Hagenblad, KHelsen, MHermy, JLiira, AOrczewska, T Vanneste, M Wulf, P DeFrenne. (2020) Biological Flora of the British Isles:PoaNemoralis.Journal of Ecology 108: 1750-1774. 

42. Forsberg, N.E.G., M.W. Leino, J. Hagenblad. (2019) Population structure in landrace barley (Hordeum vulgare L.) during the late 19th century crop failures in Fennoscandia. Heredity. 123: 733-745.

41. Helsen, K., J. Hagenblad, K.P. Acharya, J. Brunet, S.A.O. Cousins, G. Decocq, P. De Frenne, A. Kimberley, A. Kolb, J. Michaelis, J. Plue, K. Verheyen, J.D.M. Speed, B.J. Graae. (2019) No genetic erosion after five generations for Impatiens glandulifera populations across the invaded range in Europe. BMC Genetics 20 (1): 20

40. Larsson, P., H.R. Oliveira, M. Lundström, J. Hagenblad, P. Lagerås, M.W. Leino. (2019) Population genetic structure in Fennoscandian landrace rye (Secale cereale L.) spanning 350 years. Genetic Resources and Crop Evolution. 66(5): 1059-1071.

39. Palme, A., H. Fitzgerald, J. Weibull, K. Bjureke, K. Eisto, D. Endresen, J. Hagenblad, E. Kiviharju, B. Lund, M. Rasmussen, H. Þorbjörnsson, M. Hyvärinen. (2019) Nordic Crop Wild Relative conservation: A report from two cooperation projects 2015 - 2019.

38. Hagenblad, J., M.W. Leino, G.H. Afonso, D.A. Morales. (2019) Morphological and genetic characterization of barley (Hordeum vulgare L.) landraces in the Canary Islands. Genetic Resources and Crop Evolution. 66(2): 465-480.

37. Leino, M.W., S.Ö. Solberg, H.M. Tunset, J. Fogelholm, E.M. Karlsson Strese, J. Hagenblad. (2018) Patterns of exchange of multiplying onion (Allium cepa L. Aggregatum-Group) in Fennoscandian home gardens. Economic Botany. 72(3): 346-356.

36. Lundström, M., N.E.G. Forsberg, J. Heimdahl, J. Hagenblad, M.W. Leino. (2018) Genetic analyses of Scandinavian desiccated, charred and waterlogged remains of barley (Hordeum vulgare L.). Journal of Archaeological Science: Reports. 22: 11-20.

37. Leino, M.W., S.Ö. Solberg, H.M. Tunset, J. Fogelholm, E.M. Karlsson Strese, J. Hagenblad. (2018) Patterns of exchange of multiplying onion (Allium cepa L. Aggregatum-Group) in Fennoscandian home gardens. Economic Botany.

36. Lundström, M., N.E.G. Forsberg, J. Heimdahl, J. Hagenblad, M.W. Leino. (2018) Genetic analyses of Scandinavian desiccated, charred and waterlogged remains of barley (Hordeum vulgare L.). Journal of Archaeological Science: Reports. 22: 11-20.

35. Lempiäinen-Avci, M., M. Lundström, S. Huttunen, M. W. Leino, J. Hagenblad (2018) Archaeological and historical materials as a means to explore Finnish crop history. Environmental Archaeology. 25: 37-52. 

35. Lundström, M., M. W. Leino, J. Hagenblad (2017) Evolutionary history of the NAM-B1 gene in wild and domesticated tetraploid wheat. BMC Genetics 18(1): 118.

34. De Frenne, P., J. Brunet, M. Cougnon, G. Decocq, B. J. Graae, J. Hagenblad, M. Hermy, A. Kolb, I. Lemke, S. Ma, A. Orczewska, J. Plue, G. Vranckx, M. Wulf, K. Verheyen (2017) Biological Flora of the British Isles: Milium effusum. Journal of Ecology 105(3): 839-858.

33. Hagenblad, J., J. Morales, M. W. Leino, A. C.  Rodríguez-Rodríguez (2017) Farmer fidelity in the Canary Islands revealed by ancient DNA from prehistoric seeds. Journal of Archaeological Science 78: 78-87.

32. Vanhala T., K.R. Normann, M. Lundström, J.L. Weller, M.W. Leino, J. Hagenblad (2016) Flowering time adaption in Swedish landrace pea (Pisum sativum L.). BMC genetics 17(1): 11.

31. Karlsson, A.C., A. Fallahsharoudi, H. Johnsen, J. Hagenblad, D. Wright, L. Andersson, P. Jensen (2016) A domestication related mutation in the thyroid stimulating hormonereceptor gene (TSHR) modulates photoperiodic response and reproduction in chickens. General and Comparative Endocrinology. 228: 69-78.

30. Videvall, E., N. Sletvold, J. Hagenblad, J. Ågren, B. Hansson (2016) Strong maternal effects on gene expression in Arabidopsis lyrata hybrids. Molecular Biology and Evolution. 33(4): 984-994.

29. Hagenblad, J., H.R. Oliveira, N.E.G. Forsberg, M.W. Leino (2016) Geographical distribution of genetic diversity in Secale landrace and wild accessions. BMC Plant Biology. 16(1): 23.

28. Hagenblad, J., J. Hülskötter, K.P. Acharya, J. Brunet, O. Chabrerie, S.A.O. Cousins, P.A. Dar, M. Diekmann, P. De Frenne, M. Hermy, A. Jamoneau, A. Kolb, I. Lemke, J. Plue, Z.A. Reshi, B. Jessen Graae (2015) Low genetic diversity despite multiple introductions of the invasive plant species Impatiens glandulifera in Europe. BMC Genetics 16(1):103.

27. Forsberg, N.E.G., J. Russell, M. Macaulay, M.W. Leino, J. Hagenblad. (2015) Farmers without borders - genetic structuring in century old barley (Hordeum vulgare). Heredity. 114(2): 195-206.

26. Aslan S., N.E.G. Forsberg, J. Hagenblad, M.W. Leino (2015) Molecular genotyping of historical barley landraces reveals novel candidate regions for local adaption. Crop Science. 55(6): 2766-2776.

25. E.M.K. Strese, M. Lundström, J. Hagenblad, M.W. Leino. (2014) Genetic Diversity in Remnant Swedish hop (Humulus lupulus L.) yards from the 15th to 18th century. Economic Botany. 68(3): 231-245.

24. Oliveira, H.R., J. Hagenblad, M.W. Leino, F.J. Leigh, D.L. Lister, L. Penã-Chocarro, M.K. Jones. (2014) Wheat in the Mediterranean revisited - tetraploid wheat landraces assessed with elite bread wheat single-nucleotide polymorphism markers. BMC Genetics. 15(1): 54.

23. Leino, M.W., J. Hagenblad. (2014) Potato onion: The missing link to onion cultivation in the past. Bulletin för trädgårdshistorisk forskning. 27: 17 - 19.

22. Hagenblad, J., E. Boström, L. Nygårds, M.W. Leino. (2013) Genetic diversity in local cultivars of garden pea (Pisum sativum L.) conserved 'on farm' and in historical collections. Genetic Resources and Crop Evolution. 61(2): 413-422.

21. Sletvold, N., M. Mousset, J. Hagenblad, B. Hansson, J. Ågren. (2013) Strong inbreeding depression in two Scandinavian populations of the self-incompatible perennial herb Arabidopsis lyrata. Evolution. 67(10): 2876-2888.

20. Leino, M.W., E. Boström, J. Hagenblad. (2012) Twentieth-century changes in the genetic composition of Swedish field pea metapopulations. Heredity. 110(4): 338-346.

19. Hagenblad J., L. Asplund, F. Balfourier, C. Ravel, M.W. Leino. (2012) Strong presence of the high grain protein content allele of NAM-B1 in Fennoscandian wheat. Theoretical and Applied Genetics. 125(8): 1677-1686.

18. Karlsson Strese, E.M., C. Tollin, J. Hagenblad. (2012) Den svenska humlens ursprung. Svensk Botanisk Tidskrift, 106(3-4): 165-176.

17. Leino M.W., Boström E., Hagenblad J. (2012) 20th century changes in the genetic composition of Swedish field pea metapopulations. Heredity 110(4): 338-346.

16. Hagenblad J., Asplund L., Balfourier F., Ravel C., Leino M.W. (2012) Strong presence of the high grain protein content allele of NAM-B1 in Fennoscandian wheat. Theoretical and Applied Genetics 125(8): 1677-1686.

15. Asplund, L., Leino, M.W., Hagenblad J. (2012) Allelic variation at the Rht8 locus in a 19th century wheat collection. The Scientific World Journal, Agronomy. 2012: 1-6.

14. Hagenblad, J., Zie, J., Leino, M.W. (2012) Exploring the population genetics of genebank and historical landrace varieties. Genetic Resources and Crop Evolution. 59(6): 1185-1199.

13. Asplund, L., Hagenblad, J., Leino, M.W. (2010) Re-evaluating the history of the wheat domestication gene NAM-B1 using historical plant material. Journal of Archaeological Science, 37 (9): 2303 - 2307.

12. Leino, M.W., Hagenblad, J. (2010) 19th century seeds reveal the population genetics of landrace barley (Hordeum vulgare). Molecular Biology and Evolution, 27(4): 964-973.

11. Leino, M.W., Hagenblad, J. (2009) Historic barley seed samples and their utility. Barley Genetics Newsletter 39: 20-23.

10. Leino, M.W., Hagenblad, J., Edqvist, J., Karlsson Strese, E.M. (2009) DNA preservation and utility of a historic seed collection. Seed Science Research 19:125-135.

9. Hagenblad, J., M. Olsson, H.G. Parker, E.A. Ostrander, H. Ellegren. (2009) Population genomics of the inbred Scandinavian wolf. Molecular Ecology, 18(7): 1341-1351.

8. Kawabe, A., Hansson B., Forrest A., Hagenblad J., Charlesworth D. (2006) Comparative gene mapping in Arabidopsis lyrata chromosomes 6 and 7 and A. thaliana chromosome IV: evolutionary history, rearrangements and local recombination rates. Genetical Research, 88(1): 45-56.

7. Kawabe, A., Hansson B., Hagenblad J., Forrest A., Charlesworth D. (2006) Centromere Locations and Associated Chromosome Rearrangements in Arabidopsis lyrata and A. thaliana. Genetics, 173: 1613-1619.

6. Hagenblad, J., Bechsgaard J., D. Charlesworth. (2006) Linkage Disequilibrium Between Incompatibility Locus Region Genes in the Plant Arabidopsis lyrata. Genetics, 173: 1057-1073.

5. Jakobsson, M., Hagenblad J., Tavaré S., Säll T., Halldén C., Lind-Halldén C., M. Nordborg. (2006) A unique recent origin of the allotetraploid species Arabidopsis suecica: evidence from nuclear DNA markers. Molecular Biology and Evolution, 23: 1217-1231.

4. Charlesworth, D., Kamau, E., Hagenblad, J., Tang C. (2006) Trans-specificity at loci near the self-incompatibility loci in Arabidopsis. Genetics, 172: 2699-2704.

3. Hagenblad, J., Tang, C., Molitor, J., Werner, J., Zhao, K., Zheng, H., Marjoram, P., Weigel, D., Nordborg, M. (2004) Haplotype structure and phenotypic associations in the chromosomal regions surrounding two Arabidopsis thaliana flowering time loci. Genetics, 168: 1627-1638.

2. Hagenblad, J., Nordborg, M. (2002) Sequence variation and haplotype structure surrounding the flowering time locus FRI in Arabidopsis thaliana. Genetics 161: 289-298.

1. Nordborg, M., Borevitz, J.O., Bergelson, J., Berry, C.C., Chory, J., Hagenblad, J., Kreitman, M., Maloof, J.N., Noyes, T., Oefner, P.J., Stahl, E.A., Weigel, D. (2002) The extent of linkage disequilibrium in Arabidopsis thaliana. Nature Genetics 30: 190-193.

Mer om min forskning