Molekylära material

Vår forskning är inriktad på design och utveckling av molekyler,
mjuka material och hybrida komponenter i nanostorlek, samt enheter för
ett brett spektrum av biomedicinska applikationer, biosensorer,
läkemedelsleverans, regenerativ medicin och diagnostik.

Molekylära material är en av enheterna vid avdelningen för Biofysik och bioteknik, Institutionen för fysik, kemi och biologi (IFM). Vi är ett tvärvetenskapligt team med passion för vetenskap.

Läs mer om vår forskning på vår engelskspråkiga sida.

Kontakt

Nyheter om vår forskning

Tillbaka till Biofysik och bioteknik