Molekylära material

Vår forskning är inriktad på design och utveckling av molekyler,
mjuka material och hybrida komponenter i nanostorlek, samt enheter för
ett brett spektrum av biomedicinska applikationer, biosensorer,
läkemedelsleverans, regenerativ medicin och diagnostik.

Molekylära material är en av enheterna vid avdelningen för Biofysik och bioteknik, Institutionen för fysik, kemi och biologi (IFM). Vi är ett tvärvetenskapligt team med passion för vetenskap.

Läs mer om vår forskning på vår engelskspråkiga sida.

Kontakt

Nyheter om vår forskning

Två forskare i ett labb som sitter vid ett bord.

Sårförbandet som avslöjar infektion

Ett sårförband gjort av nanocellulosa som kan visa tidiga tecken på infektion utan att störa läkningen. Det har forskare vid Linköpings universitet utvecklat. Studien är ytterligare ett steg på vägen mot en ny typ av sårvård.

Medicinsk teknik

Storslam för tvärvetenskap vid LiU

Stiftelsen för strategisk forskning finansierar sex forskningsprojekt i gränslandet mellan teknik och medicin med sammanlagt 200 miljoner kronor. Tre av de sex projekten drivs av LiU-forskare och i ett fjärde är LiU-forskare medsökande.

Tre nya Horisont 2020-anslag till LiU

Forskarna Feng Gao och Daniel Aili, båda vid Institutionen fysik, kemi och biologi har beviljats medel inom Horisont 2020 Marie Skłodowska Curie Actions. Totalt handlar det om cirka 600 000 euro under 24 månader.

Tillbaka till Biofysik och bioteknik