Molekylära material

Vår forskning är inriktad på design och utveckling av molekyler, mjuka material och hybrida komponenter i nanostorlek, samt enheter för ett brett spektrum av biomedicinska applikationer, biosensorer, läkemedelsleverans, regenerativ medicin och diagnostik.

Molekylära material är en av enheterna vid avdelningen för Biofysik och bioteknik, Institutionen för fysik, kemi och biologi (IFM). Vi är ett tvärvetenskapligt team med passion för vetenskap.

Läs mer om vår forskning på vår engelskspråkiga sida.

Kontakt Visa/dölj innehåll

Nyheter om vår forskning Visa/dölj innehåll

Tillbaka till Biofysik och bioteknik Visa/dölj innehåll