Tre nya Horisont 2020-anslag till LiU

Forskarna Feng Gao och Daniel Aili, båda vid Institutionen fysik, kemi och biologi har beviljats medel inom Horisont 2020 Marie Skłodowska Curie Actions. Totalt handlar det om cirka 600 000 euro under 24 månader.

Solceller i ett perovskit-material. Det är material som även är lovande för utveckling av lysdioder.  Thor Balkhed

Marie Skłodowska Curie Actions inom EU:s Horisont 2020 är ett program som syftar till mobilitet i forskarvärlden. Feng Gao, universitetslektor vid avdelningen Biomolekylär och organisk elektronik har fått två ”fellowships” beviljade, vilket betyder att han fått finansiering för postdoktorer i två projekt. Det ena handlar om effektiva organiska solceller och det andra om stabila blå lysdioder i perovskit-material. I båda fallen får han 203 852 euro, det vill säga cirka 408 000 euro, under 24 månader.

Daniel Aili, biträdande professor vid avdelningen Molekylär fysik, får ett fellowship - pengar till en postdoktor. Han får 191 852 euro under 24 månader och projektet handlar om att utveckla en ny typ av nanopartikelbaserade biosensorer för biologiska läkemedel.

Kontakt

Senaste nytt från LiU