25 februari 2019

Forskarna Feng Gao och Daniel Aili, båda vid Institutionen fysik, kemi och biologi har beviljats medel inom Horisont 2020 Marie Skłodowska Curie Actions. Totalt handlar det om cirka 600 000 euro under 24 månader.

Solceller i ett perovskit-material. Det är material som även är lovande för utveckling av lysdioder.  Thor Balkhed
Marie Skłodowska Curie Actions inom EU:s Horisont 2020 är ett program som syftar till mobilitet i forskarvärlden. Feng Gao, universitetslektor vid avdelningen Biomolekylär och organisk elektronik har fått två ”fellowships” beviljade, vilket betyder att han fått finansiering för postdoktorer i två projekt. Det ena handlar om effektiva organiska solceller och det andra om stabila blå lysdioder i perovskit-material. I båda fallen får han 203 852 euro, det vill säga cirka 408 000 euro, under 24 månader.

Daniel Aili, biträdande professor vid avdelningen Molekylär fysik, får ett fellowship - pengar till en postdoktor. Han får 191 852 euro under 24 månader och projektet handlar om att utveckla en ny typ av nanopartikelbaserade biosensorer för biologiska läkemedel.

Kontakt

Senaste nytt från LiU

CO2 skrivet på blå himmel med bokstäver av moln.

Riskfylld väg mot klimatmål för Stockholm

Stockholms mål är att år 2030 fånga in mer koldioxid än vad som släpps ut. Därför satsar staden på ny teknik vid kraftvärmeverket Värtaverket. Men det är en strategi som antagits utan tillräcklig diskussion om riskerna, konstaterar forskare vid LiU.

Professor Marie Cronqvist.

Historieprofessor på spaning efter framtidens Hesa Fredrik

Med ett intresse för det tvärvetenskapliga fält som kallas för "historical sound studies" tar Marie Cronqvist klivet från Lund till Linköping. Hon är professor i historia och ska fördjupa sig i hur larmsignalen VMA påverkar människan.

Världens första ISO-standarder för cirkulär ekonomi klara

Flera forskare från LiU har deltagit i arbetet med att ta fram världens första ISO-standarder för en cirkulär ekonomi. Målet är ett mer hållbart samhälle.