Tänk om vi kunde tillverka nanometersmå byggstenar som spontant byggde ihop sig till komplicerade strukturer och användbara material, bara genom att blanda dem i ett provrör!

Detta tillverkningssätt, som påminner om hur många av de material som återfinns i naturen bildas, kallas självassociation och ger oss fantastiska möjligheter att skapa konstgjorda nanostrukturerade material med många spännande egenskaper. I naturen, har de biologiska byggstenarna genom evolutionens gång förfinats för att kunna bilda välorganiserade material med en oerhörd precision som sträcker sig ända ned på molekyl- och atomnivå. Denna självorganiseringsprocess styrs genom att många svaga krafter inom och mellan byggstenarna samverkar och är en förutsättning för allt liv. Min forskning handlar om hur vi kan härma naturens sätt att tillverka avancerade nanostrukturer för att konstruera syntetiska material med samma precision som livet självt.

Publikationer

2023

Nyheter

Mer om min forskning

Deras hydrogeler kan ge bättre cellterapibehandling

Filmen, skapad av Stiftelsen för strategisk forskning i serien Framtidens forskningsledare, berättar om den hydrogel som Daniel Aili och hans forskningsgrupp skapar. Denna gel kan skräddarsys för en bättrefungerande behandling.

Organisation