Optiska tekniker för guidning inom neurokirurgi

Optisk navigation inom neurokirurgi

Optiska mätmetoder utvecklas för navigation inom neurokirurgiska operationer. Exempel på optiska tekniker vi arbetar med är laser doppler flowmetry, reflektansspektroskopi och fluorescenstekniker. 

Projekt pågår där dessa används vid tumöroperationer och implantering av hjärnstimulatorer.

För mer detaljerad information se vår engelska sida.

Publikationer

Viktiga publikationer

Johan Richter, Neda Haj-Hosseini, Peter Milos, Martin Hallbeck, Karin Wårdell, Optical Brain Biopsy with a Fluorescence and Vessel Tracing Probe, Operative Neurosurgery, June, 2021 doi: 10.1093/ons/opab216

 

Zsigmond P & Wårdell K, Optical Measurements during Asleep Deep Brain Stimulation Surgery along Vim-Zi Trajectories, Stereotac Func Neurosurg, Feb 20:1-7.

 

Wårdell K, Hemm-Ode S, Zsigmond P, A System for Combined Laser Doppler Flowmetry and Microelectrode Recording during Deep Brain Stimulation Implantation, 41st IEEE-EMBC, pp 3759-3761, 2019

 

Zsigmond P., Hemm-Ode S., Wårdell K. Optical Measurements during Deep Brain Stimulation Lead Implantation: Safety Aspects , Stereotact Funct Neurosurg., 95(6):392-399, 2018.

 

Haj-Hosseini N., Richter J, Milos P., Hallbeck M., Wårdell K 5-ALA fluorescence and laser Doppler flowmetry for guidance in a stereotactic brain tumor biopsy , Biomedical Optics Express, 9(5), 2018

 

Richter J, Haj-Hosseini N, Hallbeck M, Wårdell K, Combination of Hand-Held Probe and Microscopy for Fluorescence Guided Surgery in the Brain Tumor Marginal Zone , Journal of Photodiagnosis and Photodynamic Therapy, Vol. 18, pp 185-192, 2017.

 

Rejmstad P, Zsigmond P, Wårdell K, Oxygen saturation estimation in brain tissue using diffuse reflectance spectroscopy along stereotactic trajectories, Optics Express. vol 25, no. 7, pp8192:8201, 2017.

 

Wårdell K, Optical Techniques for Navigation during in Stereotactic Neurosurgery, Sensors and Materials, Vol. 28, No. 10, 1105–1116, 2016.

 

Wårdell K, Zsigmond P, Richter J, Hemm S Relationship between laser Doppler signals and anatomy during deep brain stimulation electrode implantation toward the ventral intermediate nucleus and subthalamic nucleus. Neurosurgery, Jun;72(2 Suppl Operative):ons127-40; disc. ons140, 2013.

 

Avhandlingar

Johan Richter, Fluorescence Guided Resection of Brain Tumors: Evaluation of a Hand-held Spectroscopic Probe, Linköping University Medical Dissertations, Doctorate Thesis No. 1581, 2017, ISSN 0345-0082.

Peter Rejmstad, Optical Monitoring of Cerebral Microcirculation , Linköping studies in Science and Technology, Doctorate Thesis No. 1807, 2017, ISBN 0345-7524.

Neda Haj-Hosseini, Fluorescence Spectroscopy for Quantitative Demarcation of Glioblastoma Using 5-Aminolevulinic AcidLinköping Studies in Science and Technology, Dissertation No. 1463, LiU-Tryck, Linköping 2012, ISBN 978-91-7519-845-3

Johannes Johansson,Impact of Tissue Characteristics on Radio-Frequency Lesioning and Navigation in the Brain: Simulation, experimental and clinical studies, Linköping Studies in Science and Technology Dissertations No.1230, 2009.

Mer

Lista med alla publikationer från Neuroteknikgruppen.
Forskare

Stöds ekonomiskt av

Organisation