Optiska tekniker för guidning inom neurokirurgi

Optisk navigation inom neurokirurgi

Optiska mätmetoder utvecklas för navigation inom neurokirurgiska operationer. Exempel på optiska tekniker vi arbetar med är laser doppler flowmetry, reflektansspektroskopi och fluorescenstekniker. 

Projekt pågår där dessa används vid tumöroperationer och implantering av hjärnstimulatorer.

För mer detaljerad information se vår engelska sida.

Visa/dölj innehåll