ABOGRAFT - Antibiotikaimpregnerat bengraft för att minska risken för infektion vid höftprotesrevision

Logotyp för forskningsprojektet abograft med en höftprotes som illustration.

ABOGRAFT står för Antibiotic impregnated BOne GRAFT.

Vad betyder det?

ABOGRAFT-studien är en internationell multicenterstudie för att utforska effekterna av lokala antibiotika för att minska risken för infektion vid höftprotesrevision.

Övergripande mål

Att minska antalet patienter som drabbas av infektion vid höftprotesrevision.

Metod

Detta är en pragmatisk multicenter internationell randomiserad och dubbelblind studie. Patienterna delas in i två grupper: behandlingsgruppen kommer att få antibiotikaimpregnerat bengraft medan den icke-behandlade gruppen får placebo. Studieprotokollet kommer att skickas till BMJ Open. Om du under tiden vill ha tillgång till hela protokollet, skicka oss ett mejl.

Kontakt

Kontakta oss: jorg.schilcher@liu.se

Engagera dig: Vill ditt center gå med i ABOGRAFT-konsortiet? Kontakta oss!

 

Läs mer om studien

Läs mer om studien på den engelska språkversionen av den här sidan.

Nyheter

Forskargruppen

Publikationer

Senaste publikationerna i LiU DiVA

2023

2022

Studiefinansiärer

Vetenskapsrådets logotyp.

 

Forss logotyp

Kontakt

Jörg Schilcher

Professor
Nedre extremitetssektionen
Ortopediska kliniken US och institutionen för biomedicinska och kliniska vetenskaper
Universitetssjukhuset Linköping och Linköpings universitet
58185 Linköping
Telefon: 0046101034291
E-post: jorg.schilcher@liu.se