Presentation

Edwin Jager är biträdande professor i tillämpad fysik. 1996 fick han sin civilingenjörsexamen (ir.) i tillämpad fysik vid University of Twente, Nederländerna, där han specialiserade sig på transduktionsvetenskap. 2001 fick han sin doktorsexamen i tillämpad fysik vid Linköpings universitet och blev docent 2014. Under sina doktorsstudier, utvecklade han biomedicinska tillämpningar av polypyrrol mikroaktuatorer, till exempel en så kallad "cellklinik" och en mikrorobot.

Han fortsatte detta arbete i avknoppningsbolaget Micromuscle AB (numera förvärvat av Creganna Medical) där han var en av grundarna och där han arbetade som teknisk chef från 2000 till 2007. Micromuscle kommersialiserade och utvecklade medicinska tillämpningar av polypyrrol aktuatorteknologin i samarbete med stora medicintekniska företag. Därefter återvände han till universitetet som forskarassistent i organisk elektronik vid institutionen för teknik och naturvetenskap (ITN), Campus Norrköping.

Sommaren 2011 började han jobba på Biosensor and Bioelectronics Centre på institutionen för fysik, kemi och biologi (IFM) för att hjälpa till med att bygga upp det nyetablerade centret. Där blev han universitetslektor i mars 2012. Han var gästprofessor vid University of Wollongong, Australien, där han samarbetar med prof Gursel Alici och prof Geoff Spinks, School of Mechanical, Materials, Mechatronic and Biomedical Engineering.

År 2013 fick han Junior Faculty Priset för en hållbar forskningsmiljö. Han vann prestigefyllda stipendier av Japan Society for the Promotion of Science för en forskningsvistelse i Japan 2015 och 2017. Han valdes till vice ordförande European Society of ElectroActive Polymers, EuroEAP, mellan 2012 och 2022 och var en aktiv medlem av dess föregångare, det europeiska nätverket ESNAM (European Scientific Network on Artificial Muscles). Han leder LiUs forskning, inom textila aktuatorer, i EU-projectet WEAFING och det nationella projektet finansierat av Erling-Perssonstiftelsen. Där samarbetar han men docent Nils-Krister Persson, vid Textilhögskolan i Borås. Dr Jager koordinerar även den europeiska forskarskolan MSCA-DN SOFTWEAR.

Dr Jagers forskningsintressen inkluderar (mikro-)aktuatorer baserade på elektroaktiva eller ledande polymerer, bionik, elektroaktive ytor och scaffolds, textila aktuatorer (textila muskler), samt polymera (mikro-)aktuatorer för cellulär mekanobiologi (mekanotransduktion), medicinska instrument och mjuka (mikro-)robotar.

Media

Två forskare monterar labutrustning
Edwin Jager vid Linköpings universitet (höger) och Nils-Krister Persson vid Högskolan i Borås monterar en ”textil muskel” i en uppställning av mätinstrument som mäter kraft. Thor Balkhed

Exoskellet i nationella medier

Läs om Edwin Jager och hans forskning i Aftonbladet.

Nyheter

Min forskning

Undervisning

Kurskoordinator Introduktion till biosensorer TFYA62Mikrosystem och nanobiologi TFTB33

Föreläsningar för kurserna Biomedicinska material TFTB40, Biosensorteknologi TFTB34, och Material för medicin TFYA63

Handledare för grupprojekt i CDIO kursen Projekt i medicinsk teknik TBMT41.

Handledare för grupprojekt i CDIO kursen Ingenjörsprojekt TFYY51.

Organisatör av Training School 3 inom “Mikrotillverkning” för MSCA-ITN “MICACT

 

Utvalda publikationer

Publikationer i kronologisk följd

2023