Presentation

Edwin Jager är universitetslektor och docent i tillämpad fysik. 1996 fick han sin civilingenjörsexamen (ir.) i tillämpad fysik vid University of Twente, Nederländerna, där han specialiserade sig på transduktionsvetenskap. 2001 fick han sin doktorsexamen i tillämpad fysik vid Linköpings universitet och blev docent 2014. Under sina doktorsstudier, utvecklade han biomedicinska tillämpningar av polypyrrol mikroaktuatorer, till exempel en så kallad "cellklinik" och en mikrorobot.

Han fortsatte detta arbete i avknoppningsbolaget Micromuscle AB (numera förvärvat av Creganna Medical) där han var en av grundarna och där han arbetade som teknisk chef från 2000 till 2007. Micromuscle kommersialiserade och utvecklade medicinska tillämpningar av polypyrrol aktuatorteknologin i samarbete med stora medicintekniska företag. Därefter återvände han till universitetet som forskarassistent i organisk elektronik vid institutionen för teknik och naturvetenskap (ITN), Campus Norrköping.

Sommaren 2011 började han jobba på Biosensor and Bioelectronics Centre på institutionen för fysik, kemi och biologi (IFM) för att hjälpa till med att bygga upp det nyetablerade centret. Där blev han universitetslektor i mars 2012. Han var gästprofessor vid University of Wollongong, Australien, där han samarbetar med prof Gursel Alici och prof Geoff Spinks, School of Mechanical, Materials, Mechatronic and Biomedical Engineering.

År 2013 fick han Junior Faculty Priset för en hållbar forskningsmiljö. Han vann ett prestigefyllt stipendium av Japan Society for the Promotion of Science för en forskningsvistelse i Japan 2015 och 2017. Han valdes till vice ordförande European Society of ElectroActive Polymers, EuroEAP, och var en aktiv medlem av dess föregångare, det europeiska nätverket ESNAM (European Scientific Network on Artificial Muscles). Han leder LiUs forskning, inom textila aktuatorer, i EU-projectet WEAFING och det nationella projektet finansierat av Erling-Perssonstiftelsen. Där samarbetar han men docent Nils-Krister Persson, vid Textilhögskolan i Borås.

Dr Jagers forskningsintressen inkluderar (mikro-)aktuatorer baserade på elektroaktiva eller ledande polymerer, bionik, bioelektronisk medicin, elektroaktive ytor och scaffolds, textila aktuatorer (textila muskler), samt polymera (mikro-)aktuatorer för cellulär mekanobiologi (mekanotransduktion), medicinska instrument och mjuka (mikro-)robotar.

Media Visa/dölj innehåll

Två forskare monterar labutrustning
Edwin Jager vid Linköpings universitet (höger) och Nils-Krister Persson vid Högskolan i Borås monterar en ”textil muskel” i en uppställning av mätinstrument som mäter kraft. Thor Balkhed

Exoskellet i nationella medier

Läs om Edwin Jager och hans forskning i Aftonbladet.

Nyheter Visa/dölj innehåll

Min forskning Visa/dölj innehåll

Undervisning Visa/dölj innehåll

Kurskoordinator Introduktion till biosensorer TFYA62; Mikrosystem och nanobiologi TFTB33

Föreläsningar för kurserna Biomedicinska material TFTB40, Biosensorteknologi TFTB34, och Material för medicin TFYA63

Handledare för grupprojekt i CDIO kursen Projekt i medicinsk teknik TBMT41.

Handledare för grupprojekt i CDIO kursen Ingenjörsprojekt TFYY51.

Organisatör av Training School 3 inom “Mikrotillverkning” för MSCA-ITN “MICACT

Utvalda publikationer Visa/dölj innehåll

Amy Gelmi, Artur Cieslar-Pobuda, Ebo de Muinck, Marek Jan Los, Mehrdad Rafat, Edwin Jager (2016)

Advanced Healthcare Materials , Vol.5 , s.1471-1480 Vidare till DOI

Daniel Melling, S. A. Wilson, Edwin Jager (2015)

RSC Advances , Vol.5 , s.84153-84163 Vidare till DOI

Amy Gelmi, Monika Kozak Ljunggren, Mehrdad Rafat, Edwin Jager (2014)

Journal of materials chemistry. B , Vol.2 , s.3860-3867 Vidare till DOI

Edwin Jager, Nirul Masurkar, Nnamdi Felix Nworah, Babita Gaihre, Gursel Alici, Geoffrey M. Spinks (2013)

Sensors and actuators. B, Chemical , Vol.183 , s.283-289 Vidare till DOI

Karl Svennersten, Magnus Berggren, Agneta Richter-Dahlfors, Edwin W H Jager (2011)

Lab on a Chip , Vol.11 , s.3287-3293 Vidare till DOI

EWH Jager, E Smela, Olle Inganäs (2000)

Science , Vol.290 , s.1540-1545 Vidare till DOI

Edwin Jager, Olle Inganäs, Ingemar Lundström (2000)

Science , Vol.288 , s.2335-2338 Vidare till DOI

Publikationer i kronologisk följd Visa/dölj innehåll

2022

Jose Gabriel Martinez, Carin Backe, Nils-Krister Persson, Edwin Jager (2022) EAP based actuators to be woven EuroEAP 2022: 10th international conference on Electromechanically Active Polymer (EAP) transducers & artificial muscles