Fotografi av Edwin Jager

Edwin Jager

Professor, Avdelningschef

Enhetschef vid bionik och transduktionsvetenskap

Presentation

Edwin Jager är biträdande professor i tillämpad fysik. 1996 fick han sin civilingenjörsexamen (ir.) i tillämpad fysik vid University of Twente, Nederländerna, där han specialiserade sig på transduktionsvetenskap. 2001 fick han sin doktorsexamen i tillämpad fysik vid Linköpings universitet och blev docent 2014. Under sina doktorsstudier, utvecklade han biomedicinska tillämpningar av polypyrrol mikroaktuatorer, till exempel en så kallad "cellklinik" och en mikrorobot.

Han fortsatte detta arbete i avknoppningsbolaget Micromuscle AB (numera förvärvat av Creganna Medical) där han var en av grundarna och där han arbetade som teknisk chef från 2000 till 2007. Micromuscle kommersialiserade och utvecklade medicinska tillämpningar av polypyrrol aktuatorteknologin i samarbete med stora medicintekniska företag. Därefter återvände han till universitetet som forskarassistent i organisk elektronik vid institutionen för teknik och naturvetenskap (ITN), Campus Norrköping.

Sommaren 2011 började han jobba på Biosensor and Bioelectronics Centre på institutionen för fysik, kemi och biologi (IFM) för att hjälpa till med att bygga upp det nyetablerade centret. Där blev han universitetslektor i mars 2012. Han var gästprofessor vid University of Wollongong, Australien, där han samarbetar med prof Gursel Alici och prof Geoff Spinks, School of Mechanical, Materials, Mechatronic and Biomedical Engineering.

År 2013 fick han Junior Faculty Priset för en hållbar forskningsmiljö. Han vann prestigefyllda stipendier av Japan Society for the Promotion of Science för en forskningsvistelse i Japan 2015 och 2017. Han valdes till vice ordförande European Society of ElectroActive Polymers, EuroEAP, mellan 2012 och 2022 och var en aktiv medlem av dess föregångare, det europeiska nätverket ESNAM (European Scientific Network on Artificial Muscles). Han leder LiUs forskning, inom textila aktuatorer, i EU-projectet WEAFING och det nationella projektet finansierat av Erling-Perssonstiftelsen. Där samarbetar han men docent Nils-Krister Persson, vid Textilhögskolan i Borås. Dr Jager koordinerar även den europeiska forskarskolan MSCA-DN SOFTWEAR.

Dr Jagers forskningsintressen inkluderar (mikro-)aktuatorer baserade på elektroaktiva eller ledande polymerer, bionik, elektroaktive ytor och scaffolds, textila aktuatorer (textila muskler), samt polymera (mikro-)aktuatorer för cellulär mekanobiologi (mekanotransduktion), medicinska instrument och mjuka (mikro-)robotar.

Media

Två forskare monterar labutrustning
Edwin Jager vid Linköpings universitet (höger) och Nils-Krister Persson vid Högskolan i Borås monterar en ”textil muskel” i en uppställning av mätinstrument som mäter kraft. Thor Balkhed

Exoskellet i nationella medier

Läs om Edwin Jager och hans forskning i Aftonbladet.

Nyheter

Forskare håller tygbit framför ansiktet.

Snart blir dina kläder extramuskler

Textila muskler är ett ungt forskningsfält. På sikt kan tekniken byggas in i kläder som kan ge en extra boost vid tunga lyft, ge kramar på distans och hjälpa synskadade navigera i stadsmiljö.

Edwin Jager, IFM, med sin medsökande Nils-Krister Persson på Textilhögskolan i Borås

Miljonbidrag till fortsatt forskning om textila muskler

Professor Edwin Jager har med sin medsökande Nils-Krister Persson på Textilhögskolan i Borås fått fortsatt finansiering för sitt projekt "Textile muscles for augmenting garments". Anslaget på sex miljoner kronor sträcker sig över tre år.

En remsa

Doktorandnätverk för textila muskler får EU-miljoner

Edwin Jager koordinerar ett doktorandnätverk som beviljats nära 29 miljoner kronor från EU-finansierade Horizon Europe. Med ett tvärvetenskapligt angreppsätt ska doktorander tränas i att utveckla material som kan fungera som ”textila muskler”.

Min forskning

Undervisning

Kurskoordinator Introduktion till biosensorer TFYA62Mikrosystem och nanobiologi TFTB33

Föreläsningar för kurserna Biomedicinska material TFTB40, Biosensorteknologi TFTB34, och Material för medicin TFYA63

Handledare för grupprojekt i CDIO kursen Projekt i medicinsk teknik TBMT41.

Handledare för grupprojekt i CDIO kursen Ingenjörsprojekt TFYY51.

Organisatör av Training School 3 inom “Mikrotillverkning” för MSCA-ITN “MICACT

 

Utvalda publikationer

Omslag för publikation 'Direct Mechanical Stimulation of Stem Cells: A Beating Electromechanically Active Scaffold for Cardiac Tissue Engineering'
Amy Gelmi, Artur Cieslar-Pobuda, Ebo de Muinck, Marek Jan Los, Mehrdad Rafat, Edwin Jager (2016)

Advanced Healthcare Materials , Vol.5 , s.1471-1480 Vidare till DOI

Omslag för publikation 'Controlling the electro-mechanical performance of polypyrrole through 3- and 3,4-methyl substituted copolymers'
Daniel Melling, S. A. Wilson, Edwin Jager (2015)

RSC Advances , Vol.5 , s.84153-84163 Vidare till DOI

Omslag för publikation 'Influence of conductive polymer doping on the viability of cardiac progenitor cells'
Amy Gelmi, Monika Kozak Ljunggren, Mehrdad Rafat, Edwin Jager (2014)

Journal of materials chemistry. B , Vol.2 , s.3860-3867 Vidare till DOI

Omslag för publikation 'Patterning and electrical interfacing of individually controllable conducting polymer microactuators'
Edwin Jager, Nirul Masurkar, Nnamdi Felix Nworah, Babita Gaihre, Gursel Alici, Geoffrey M. Spinks (2013)

Sensors and actuators. B, Chemical , Vol.183 , s.283-289 Vidare till DOI

Omslag för publikation 'Mechanical stimulation of epithelial cells using polypyrrole microactuators.'
Karl Svennersten, Magnus Berggren, Agneta Richter-Dahlfors, Edwin W H Jager (2011)

Lab on a Chip , Vol.11 , s.3287-3293 Vidare till DOI

Omslag för publikation 'Microfabricating conjugated polymer actuators'
EWH Jager, E Smela, Olle Inganäs (2000)

Science , Vol.290 , s.1540-1545 Vidare till DOI

Omslag för publikation 'Microrobots for Micrometer-Size Objects in Aqueous Media: Potential Tools for Single-Cell Manipulation'
Edwin Jager, Olle Inganäs, Ingemar Lundström (2000)

Science , Vol.288 , s.2335-2338 Vidare till DOI

Publikationer i kronologisk följd

2023

Shayan Mehraeen, Milad Asadi, Jose Gabriel Martinez, Nils-Krister Persson, Jonas Stålhand, Edwin Jager (2023) Yarn actuators powered by electroactive polymers for wearables
Ortega-Santos Amaia Beatriz, Jose Gabriel Martinez, Edwin Jager (2023) The effect of enzyme immobilization methods in polypyrrole-based soft actuators driven by glucose and O2
Carin Backe, Jose Gabriel Martinez, Li Guo, Nils-Krister Persson, Edwin Jager (2023) Serially connected EAP based tape yarns for in-air actuation using textile structures
Manikandan Ganesan, Shayan Mehraeen, Jose Gabriel Martinez, Nils-Krister Persson, Edwin Jager (2023) Rapid responsive behaviour of electro-chemically driven coiled yarn actuators
Jose Gabriel Martinez, Carin Backe, Nils-Krister Persson, Edwin Jager (2023) Optimisation of EAP based tape yarns