Skiftet mot återtillverkning (Remanufacturization)

lager med saker och produkter som kan återanvändas - cyklar, tv, möbler.

Projektet kommer att stödja B2C -tillverkare i övergången mot återtillverkning genom att utveckla och förbättra tillverkares återtillverkningsekosystem samt undersöka konsumentprodukters återtillverkningspotential.

Europeiska unionen stöder en cirkulär ekonomi genom initiativet "Green Deal” och direktivet "Eco-Design" och efterfrågar därmed långvarig produktanvändning och återanvändning genom återtillverkning. På grund av många risker som är förknippade med cirkulära affärsstrategier, tvekar dock tillverkare med fokus mot business-to-customer (B2C ) att ta sig an återtillverkning, en process där använda produkter återförs till lika bra som ny prestanda samt förlänger produkters liv.

De flesta B2C -produkter som är designade, tillverkade, sålda, och servade på dagens marknad är inte kompatibla med återtillverkning. Rädslan för att konkurrera med nyförsäljning av egna produkter, brist på kunskap om återtillverkning och kunders förväntningar, outvecklad returlogistik, dålig produktdesign för reparation, och brist på incitament från myndigheter hindrar B2C -tillverkare att initiera återtillverkning. Som en konsekvens av detta förblir därför många industrier kvar i en linjär ekonomi.

Idag tillämpas återtillverkning av många tillverkare på marknaden för business-to-business (B2B). Trots fördelarna är återtillverkning vanligtvis undervärderad och okänd för svenska B2C -tillverkare. Detta förhindrar kunders tillgång till ett brett utbud av återtillverkade produkter, vilket också minskar kundernas acceptans. Därför har den svenska B2C -marknaden fram tills nu haft en stor dold återtillverkningspotential som måste lyftas fram och utnyttjas för att stödja en smidigare övergång till en cirkulär ekonomi.

Mål och syfte

Projektet har ett övergripande mål att accelerera skiftet mot återtillverkning för svenska tillverkare inom B2C-sektorn. Projektets specifika mål är därför att:

 1. Underlätta den svenska B2C-tillverkningsindustrins antagande av återtillverkningsstrategier.
 2. Minska marknadsrisker inom B2C som förknippas med övergången till återtillverkning.
 3. Öka kunders acceptans av återtillverkade produkter på B2C-marknaden.
 4. Stödja utvecklingen av B2C-återtillverkningsekosystemet i Sverige.

Projektet kommer att stödja B2C -tillverkare i övergången mot återtillverkning genom att utveckla och förbättra tillverkares återtillverkningsekosystem samt undersöka konsumentprodukters återtillverkningspotential.

Samarbeta med oss

Släng inte, återanvänd!

De flesta konsumentprodukter är inte gjorda för återtillverkning. Det finns många rädslor, fördomar, hinder och andra risker på både producenternas och kundernas sida. Dr Jelena Kurilova-Palisaitiene tillsammans med professor Lars Witell är redo att reda ut fördomar om återtillverkning.

Förväntade resultat

Kortsiktiga resultat

Projektet "Skiftet mot återtillverkning" förväntade kortsiktiga resultat som inverkar på de deltagande industrierna och dess samhällen inkluderar

 • Hållbar produktion, minskning av avfall och bevarande av material.
 • Hållbar infrastruktur, nya typer av affärer och nya typer av partnerskap mellan ett stort antal intressenter under produktens livscykel.
 • Hållbar konsumtion.
 • Lärande och utbildning samt nya jobbmöjligheter.

Långsiktiga resultat

Projektet ”Skiftet mot återtillverkning” förväntade långsiktiga resultat som inverkar på den hållbara utvecklingen i Sverige utanför projektkonsortiet inkluderar:

 • Förbättrad anpassningsförmåga för den svenska B2C -tillverkningsindustrin att ta sig an klimatutmaningar och marknadskrav.
 • Ökad tillgång till kunskap och färdigheter för återtillverkning bland svenska tillverkningsindustrier.
 • Ökad hållbarhet och konkurrenskraft inom svensk tillverkningsindustri.
 • Minskad skillnad mellan B2B- och B2C -återtillverkningsindustrier.

Kontakt

Projekttid och finansiär

Relaterad forskning

Organisation