Tjänsteinnovation inom tillverkningsindustri, handel och sjukvård 

Lars Witell är professor i företagsekonomi med inriktning marknadsföring. Lars har disputerat vid Linköpings universitet (LiU) och sedan arbetat vid CTF, Centrum för Tjänsteforskning, under många år innan han 2012 började som professor vid LiU.

Lars forskar framförallt inom området tjänsteinnovation i en rad av kontexter som tillverkningsindustri, handel och sjukvård och är speciellt intresserad av hur tjänsteinnovation kan användas för att skapa förändring för kunder, organisationer och marknader. Inom tillverkningsindustri arbetar Lars med tjänstefiering och hur tjänster kan förändra kundupplevelsen, varumärket och skapa nya intäktsströmmar. Han har också arbetat med att utveckla en modell för tjänstefiering för SMEs – som har testats i samverkan med ALMI. Inom handel, arbetar Lars med studier kring gåvors påverkan på kundupplevelsen samt hur kunders mål och känslor påverkar kundupplevelsen över olika marknadskanaler. Inom sjukvård, arbetar Lars med hur patienters och anställdas kreativitet kan användas för att ta fram nya vårdtjänster. Mycket av forskningen sker i samverkan med företag som IKEA, Volvo och Ericsson.

Akademiska och internationella uppdrag

Lars arbetar också vid CTF, Centrum för Tjänsteforskning, Karlstads universitet, är gästprofessor vid Chalmers Tekniska Högskola och global scholar vid Center for Service Leadership at Arizona State University.

Lars är area editor för tidskrifterna Journal of Business Research och Journal of Services Marketing.

Senaste publikationer

2018

Per Myhren, Lars Witell, Anders Gustafsson, Heiko Gebauer

Incremental and radical open service innovation

Ingår i Journal of Services Marketing

Artikel i tidskrift

Aku Valtakoski, Lars Witell

Service capabilities and servitized SME performance: contingency on firm age

Ingår i International Journal of Operations & Production Management

Artikel i tidskrift

2017

Hugo Guyader, Mikael Ottosson, Lars Witell

You can't buy what you can't see: Retailer practices to increase the green premium

Ingår i Journal of Retailing and Consumer Services

Artikel i tidskrift

Helen Perks, Christian Kowalkowski, Lars Witell, Anders Gustafsson

Network orchestration for value platform development

Ingår i Industrial Marketing Management

Artikel i tidskrift

Elina Jaakkola, Thomas Meiren, Lars Witell, Bo Edvardsson, Adrienne Schäfer, Javier Reynoso, Roberta Sebastiani, Doris Weitlaner

Does one size fit all? New service development across different types of services.

Ingår i Journal of Service Management

Artikel i tidskrift