Fotografi av Lars Witell

Lars Witell

Professor, Enhetschef

Jag är professor i företagsekonomi med inriktning marknadsföring. Min forskning rör främst tjänsteinnovation i en rad av kontexter som tillverkningsindustri, handel och sjukvård.

Tjänsteinnovation inom tillverkningsindustri, handel och sjukvård 

Lars Witell är professor i företagsekonomi med inriktning marknadsföring. Lars har disputerat vid Linköpings universitet (LiU) och sedan arbetat vid CTF, Centrum för Tjänsteforskning, under många år innan han 2012 började som professor vid LiU.

Lars forskar framförallt inom området tjänsteinnovation i en rad av kontexter som tillverkningsindustri, handel och sjukvård och är speciellt intresserad av hur tjänsteinnovation kan användas för att skapa förändring för kunder, organisationer och marknader.

Inom tillverkningsindustri arbetar Lars med tjänstefiering och hur tjänster kan förändra kundupplevelsen, varumärket och skapa nya intäktsströmmar.

Han har också arbetat med att utveckla en modell för tjänstefiering för SMEs – som har testats i samverkan med ALMI.

Inom handel, arbetar Lars med studier kring gåvors påverkan på kundupplevelsen samt hur kunders mål och känslor påverkar kundupplevelsen över olika marknadskanaler. Inom sjukvård, arbetar Lars med hur patienters och anställdas kreativitet kan användas för att ta fram nya vårdtjänster.

Mycket av forskningen sker i samverkan med företag som IKEA, Volvo och Ericsson.

Akademiska och internationella uppdrag

Lars arbetar också vid CTF, Centrum för Tjänsteforskning, Karlstads universitet, är gästprofessor vid Chalmers Tekniska Högskola och global scholar vid Center for Service Leadership at Arizona State University.

Lars är area editor för tidskrifterna Journal of Business Research och Journal of Services Marketing.

Publikationer

2023

Daan Kabel, Jason Martin, Jesper Olsson, Ida Gremyr, Mattias Elg, Lars Witell (2023) Will Self-monitoring Transform Healthcare? Using Institutional Theory to Understand an ongoing transformation in the Swedish Healthcare Service Ecosystem
Per Carlborg, Hannah Snyder, Lars Witell (2023) How sustainable is the sharing business model? Toward a conceptual framework R&D Management Vidare till DOI
Alexandra Kriz, Julia Tresidder, Anne-Maree Dowd, Jay Weerawardena, Lars Witell, Hannah Snyder, Rohan de Pallant (2023) Business model-dynamic capabilities and open innovation initiatives in research-intensive organisations: A case of Australias national science agency Australian journal of public administration, Vol. 82, s. 400-404 Vidare till DOI

2022

Bo Edvardsson, Bård Tronvall, Lars Witell (2022) Understanding key market challenges through service innovation The Palgrave Handbook of Service Management, s. 613-627
Heiko Gebauer, Besma Glaa, Lars Witell (2022) Transforming service-centric business models during core technology innovations: The case of electric vehicles Book of Abstracts, 9th International Conference on Business Servitization (ICBS)

Forskning

Nyheter

9,5 miljoner till forskning om tjänsteinnovationer

Ett generöst bidrag på 9,5 miljoner kronor från Marianne och Marcus Wallenbergs stiftelse landar på LiU. Bidraget ska användas för att titta närmare på hur företag kan använda digital teknik och data för att skapa nya och användbara tjänster.

Fem LiU-projekt finns med på 2023 års IVA-lista.

Forskningen på IEI håller hög standard

Stanford University har nyligen släppt en uppdaterad lista över de två procent mest citerade forskarna globalt, och det är glädjande att notera att återigen finns flera framstående forskare från IEI representerade på listan.

Grafisk illustration.

Flera IEI-forskare bland världens mest citerade

Stanford University har nyligen publicerat en uppdatering av listan över de två procent mest citerade forskarna i världen. Och återigen finns flera forskare på IEI med på listan.

Organisation