Tjänsteinnovation inom tillverkningsindustri, handel och sjukvård 

Lars Witell är professor i företagsekonomi med inriktning marknadsföring. Lars har disputerat vid Linköpings universitet (LiU) och sedan arbetat vid CTF, Centrum för Tjänsteforskning, under många år innan han 2012 började som professor vid LiU.

Lars forskar framförallt inom området tjänsteinnovation i en rad av kontexter som tillverkningsindustri, handel och sjukvård och är speciellt intresserad av hur tjänsteinnovation kan användas för att skapa förändring för kunder, organisationer och marknader. Inom tillverkningsindustri arbetar Lars med tjänstefiering och hur tjänster kan förändra kundupplevelsen, varumärket och skapa nya intäktsströmmar. Han har också arbetat med att utveckla en modell för tjänstefiering för SMEs – som har testats i samverkan med ALMI. Inom handel, arbetar Lars med studier kring gåvors påverkan på kundupplevelsen samt hur kunders mål och känslor påverkar kundupplevelsen över olika marknadskanaler. Inom sjukvård, arbetar Lars med hur patienters och anställdas kreativitet kan användas för att ta fram nya vårdtjänster. Mycket av forskningen sker i samverkan med företag som IKEA, Volvo och Ericsson.

Akademiska och internationella uppdrag

Lars arbetar också vid CTF, Centrum för Tjänsteforskning, Karlstads universitet, är gästprofessor vid Chalmers Tekniska Högskola och global scholar vid Center for Service Leadership at Arizona State University.

Lars är area editor för tidskrifterna Journal of Business Research och Journal of Services Marketing.

Senaste publikationer

2018

Aku Valtakoski, Lars Witell

Service capabilities and servitized SME performance: contingency on firm age

Ingår i International Journal of Operations & Production Management

Artikel i tidskrift

Per Myhren, Lars Witell, Anders Gustafsson, Heiko Gebauer

Incremental and radical open service innovation

Ingår i Journal of Services Marketing

Artikel i tidskrift

2017

Hugo Guyader, Mikael Ottosson, Lars Witell

You can't buy what you can't see: Retailer practices to increase the green premium

Ingår i Journal of Retailing and Consumer Services

Artikel i tidskrift

Lars Witell, Heiko Gebauer, Elina Jaakkola, Wafa Hammedi, Lia Patricio, Helen Perks

A bricolage perspective on service innovation

Ingår i Journal of Business Research

Artikel i tidskrift

Hugo Guyader, Ottosson Mikael, Per Frankelius, Lars Witell

A Typology for Green Service: Resource Integration and Actors Involvement.

Ingår i Proceedings of the QUIS15 International Research Symposium on Service Excellence in Management, 12-15 June 2017, University of Porto, Portugal.

Konferensbidrag