Lean återtillverkning

Lean är en verksamhetsledningsfilosofi som hjälper företag att nå konkurrenskraft i alla områden där den genomförs. Återtillverkning är en resursåtervinnigs strategi som ger de använda produkterna cirkulär liv och undviker att investera i och använda nya resurser. Kombination av lean och återtillverkning i industrin ger mervärde och ökar konkurrenskraft.

Lean förbättringsmetoder för återtillverkning

Genom ett nära samarbete med fordon, maskin, lastbil och IT industrier utvecklar och förbättrar jag lean återtillverknings metod. I min forskning använder jag minimum tid för material- och informationsflöden analys eller MiniMifa, med ursprung från Value Stream Mapping metod (VSM) för att minska långa ledtider, otillräcklig lagernivå och ej standard kvalitet.

Jag har en erfarenhet av lean tillverkning eller Toyota Production System (TPS) och kunskap om en closed-loop produktionssystem där återtillverkning behandlas som en av den bästa resursåtervinnings strategi.

Handledning, föreläsningar och Lean spelseminarier

  • TMPS31 – Hållbar Produktion
  • TMMI47 – Produktionsutveckling
  • TMMT31 – Kandidatprojekt inom fluida och mekatroniska system
  • TMPS27 - Produktionssystem


Jag är medlem i Produktion2030 PhD nätverk

PublikationerVisa/dölj innehåll

2020

2018

Aktuell forskningVisa/dölj innehåll