Fotografi av Jelena Kurilova

Jelena Kurilova

Biträdande universitetslektor

Min forskning hjälper företag att starta återtillverkning på sina produkter genom
att fokusera på produktionssystem, affärsmodell, produkt och kund. Genom att
tillämpa lean principer och metoder kan en effektivare återtillverkning uppnås.

Remanufacturization: Skiftet mot återtillverkning

En hållbar strategi för att nå cirkulär ekonomi för tillverkare och produktägare.

Jag har expertis inom produktionssystem och affärsmodeller för återtillverkning, Jag hjälper industrier att gå över till återtillverkning för att bli mer hållbara och cirkulära.

Genom att använda ett analytiskt verktyg, kallat Remometer®, kan tillverkningsindustrin och produktägare bedöma deras potential med återtillverkning: förutsättningar (till exempel, produktens lämplighet för återtillverkning), Remanufacturing Readiness Level (RRL) och uppskatta deras ekonomiska, miljömässiga och sociala fördelar med återtillverkning.

Jag har erfarenhet med att bistå branscher i omvandling till en affärsmodell med återtillverkning som en hållbar strategi för tekniska produkter.

Jag har en industriell erfarenhet av lean tillverkning och en akademisk kompetens i ett produktionssystem med återtillverkning. Under mina doktorandstudier (2013–2018) fokuserade jag på att utveckla lämpliga lean förbättringar för utmaningar i återtillverkningsprocessen.

Jag har arbetat i flera nationella och internationella forskningsprojekt:

 • KEAP (2013-2016), Åter Produkt (2013-2016),
 • ARR (2018-2020),
 • SE: Kond2LIFE (2019-2022)

samt var huvudprojektansökan / ledare för

 • ElevatoRe (2018-2019),
 • iCURE (2020)
 • Remometer (2020-2021).

Forskning om återtillverkning

Lär dig mer om återtillverkning

Släng inte, återanvänd!

De flesta konsumentprodukter är inte gjorda för återtillverkning. Det finns många rädslor, fördomar, hinder och andra risker på både producenternas och kundernas sida. Dr Jelena Kurilova-Palisaitiene tillsammans med professor Lars Witell är redo att reda ut fördomar om återtillverkning.

Återtillverkning på lunchklubben 19 april 2021

Hållbar produktion är ett sätt för tillverkande företag att utföra sina aktiviteter på ett ekonomiskt och miljömässigt bra sätt. Bättre resurseffektivitet kan uppnås genom att de produkter som man tillverkar även kan återtillverkas.

Jag presenterar hur tillverkande företag kan hitta en hållbar och effektiv lösning och skapa förutsättningar för återtillverkning, från identifiering av produkters lämplighet för återtillverkning till utveckling av en handlingsplan.

CV och uppdrag

Akademisk bakgrund

 • 2018 Doktor i Industriell produktion, Linköpings universitet
 • 2010 Master i Industrial Engineering and Management, Linköpings universitet
 • 2008 Kandidatexamen i ekonomi, Klaipeda University, Litauen. 
 • 2007 Erasmus utbyte - Business Administration – Strategy and Management in International Organisations, Linköpings universitet

Uppdrag

Managing Editor for the Journal of Remanufacturing, Springer Natur.

Utländsk vistelse

2017 Gästforskare, Advanced Remanufacturing and Technology Centre (ARTC), Singapore.

2014 Gästforskare, Fraunhofer IPT and RWTH Aachen University, Germany.

Publikationer

2023

2022

2021

Undervisning

Handledning och föreläsningar

 • TMMI47 - Produktionsutveckling
 • TMPS27 - Produktionssystem
 • TMPS31 - Hållbar tillverkning
 • Handledning av kandidatexamen och magisteruppsats

Nyheter

Relaterade forskningsområden

Kollegor

Organisation