Fotografi av Jelena Kurilova

Jelena Kurilova

Universitetslektor

Min forskning hjälper företag att starta återtillverkning på sina produkter genom
att fokusera på produktionssystem, affärsmodell, produkt och kund. Genom att
tillämpa lean principer och metoder kan en effektivare återtillverkning uppnås.

Remanufacturization: Skiftet mot återtillverkning

En hållbar strategi för att nå cirkulär ekonomi för tillverkare och produktägare.

Jag har expertis inom produktionssystem och affärsmodeller för återtillverkning, Jag hjälper industrier att gå över till återtillverkning för att bli mer hållbara och cirkulära.

Genom att använda ett analytiskt verktyg, kallat Remometer®, kan tillverkningsindustrin och produktägare bedöma deras potential med återtillverkning: förutsättningar (till exempel, produktens lämplighet för återtillverkning), Remanufacturing Readiness Level (RRL) och uppskatta deras ekonomiska, miljömässiga och sociala fördelar med återtillverkning.

Jag har erfarenhet med att bistå branscher i omvandling till en affärsmodell med återtillverkning som en hållbar strategi för tekniska produkter.

Jag har en industriell erfarenhet av lean tillverkning och en akademisk kompetens i ett produktionssystem med återtillverkning. Under mina doktorandstudier (2013–2018) fokuserade jag på att utveckla lämpliga lean förbättringar för utmaningar i återtillverkningsprocessen.

Jag har arbetat i flera nationella och internationella forskningsprojekt:

 • KEAP (2013-2016), Åter Produkt (2013-2016),
 • ARR (2018-2020),
 • SE: Kond2LIFE (2019-2022)

samt var huvudprojektansökan / ledare för

 • ElevatoRe (2018-2019),
 • iCURE (2020)
 • Remometer (2020-2021).

Forskning om återtillverkning

Lär dig mer om återtillverkning

Släng inte, återanvänd!

De flesta konsumentprodukter är inte gjorda för återtillverkning. Det finns många rädslor, fördomar, hinder och andra risker på både producenternas och kundernas sida. Dr Jelena Kurilova-Palisaitiene tillsammans med professor Lars Witell är redo att reda ut fördomar om återtillverkning.

Återtillverkning på lunchklubben 19 april 2021

Hållbar produktion är ett sätt för tillverkande företag att utföra sina aktiviteter på ett ekonomiskt och miljömässigt bra sätt. Bättre resurseffektivitet kan uppnås genom att de produkter som man tillverkar även kan återtillverkas.

Jag presenterar hur tillverkande företag kan hitta en hållbar och effektiv lösning och skapa förutsättningar för återtillverkning, från identifiering av produkters lämplighet för återtillverkning till utveckling av en handlingsplan.

CV och uppdrag

Akademisk bakgrund

 • 2018 Doktor i Industriell produktion, Linköpings universitet
 • 2010 Master i Industrial Engineering and Management, Linköpings universitet
 • 2008 Kandidatexamen i ekonomi, Klaipeda University, Litauen. 
 • 2007 Erasmus utbyte - Business Administration – Strategy and Management in International Organisations, Linköpings universitet

Uppdrag

Managing Editor for the Journal of Remanufacturing, Springer Natur.

Utländsk vistelse

2017 Gästforskare, Advanced Remanufacturing and Technology Centre (ARTC), Singapore.

2014 Gästforskare, Fraunhofer IPT and RWTH Aachen University, Germany.

Publikationer

Doktorsavhandling

Omslag för publikation 'Lean Remanufacturing: Reducing Process Lead Time'
Jelena Kurilova-Palisaitiene (2018)

2024

Johan Vogt Duberg, Erik Sundin, Jelena Kurilova-Palisaitiene (2024) Exploring the incentives for initiating remanufacturing: experiences from eight European original equipment manufacturers Procedia CIRP, Vol. 122, s. 437-442 Vidare till DOI

2023

Bob Nanthakorn, Johan Vogt Duberg, Sok Seang, Jelena Kurilova-Palisaitiene, Erik Sundin, Mattias Lindahl, Ruth Banomyong (2023) Cambodian customers' perception of remanufactured automotive parts Proceedings of the 11th International Conference on Remanufacturing
Johan Vogt Duberg, Jelena Kurilova-Palisaitiene, Erik Sundin (2023) Areas investigated when initiating OEM remanufacturing - a case of robotic lawn mowers Procedia CIRP, Vol. 116, s. 600-605 Vidare till DOI
Johan Vogt Duberg, Jelena Kurilova-Palisaitiene, Erik Sundin (2023) 5‐step approach for initiating remanufacturing (5AFIR) Business Strategy and the Environment, Vol. 32, s. 4360-4370 Vidare till DOI
Jelena Kurilova, Erik Sundin, Tomohiko Sakao (2023) Orienting around circular strategies (Rs): How to reach the longest and highest ride on the Retained Value Hill? Journal of Cleaner Production, Vol. 424, Artikel 138724 Vidare till DOI

Undervisning

Handledning och föreläsningar

 • TMMI47 - Produktionsutveckling
 • TMPS27 - Produktionssystem
 • TMPS31 - Hållbar tillverkning
 • Handledning av kandidatexamen och magisteruppsats

Nyheter

En kvinna står framför en grupp människor och pratar.

LiU värd för en öppen föreläsning om hållbar och tvärvetenskaplig forskning

LiU arrangerade en öppen föreläsning med titeln "Pick and Mix Circular Economy and why we love it". Föreläsningen var en del av projektet "Interdisciplinary Networking for a Sustainable and Circular Economy", finansierat av ECIU SMART-ER programmet.

Planta i jord med händer runt.

Miljö- och hållbarhetsforskning får 33 miljoner

Sex forskningsprojekt vid Linköpings universitet får dela på totalt 33,4 miljoner kronor från Familjen Kamprads stiftelse. Projekten handlar bland annat om framtidens matproduktion, cirkulär ekonomi och hållbara fotbollsplaner.

Bilden är tagen i marknivå, miljön speglar sig i en vattenpöl. Gula höstlöv ligger på marken. I bakgrunden syns en cyklist på och en campusbyggnad.

Drygt 33 miljoner kronor från Formas

Tio forskare från Linköpings universitet tilldelas medel från Formas forskarråd. Projekten handlar om allt från digital inkludering och hållbar stadsomvandling till migration av hushållsarbetare.

Relaterade forskningsområden

Kollegor

Organisation