Presentation

Både som forskare och lärare inom ämnesområdet Fysioterapi stimuleras jag av att driva kunskapsutveckling som ger stöd åt det kliniska resonemanget. 

Evidensutveckling som grund för klinisk bedömning och fysioterapeutisk rehabilitering genomsyrar min drivkraft och tydliggörs i såväl undervisningsuppdraget som mina kliniska forskningsfrågeställningar. 

PublikationerVisa/dölj innehåll

2021

2019

2017

NyheterVisa/dölj innehåll

ForskningVisa/dölj innehåll

Projekt

Forskningsområden

PublikationerVisa/dölj innehåll

Senaste publikationer

2021

2019

Om migVisa/dölj innehåll

CV

  • Med Dr 2004

Utmärkelser

  • Medförfattare till abstract som utnämndes till best paper vid ”European Society for Surgery of the Shoulder and Elbow” SECEC http://secec2014.com/. Resultat baserat på RCT-studien “A specific exercise strategy reduced the need for surgery in subacromial pain patients. British Journal of Sports Medicine, 2014, doi:10.1136/bjsports-2013-093233”.
  • Årets pedagog 2012 – utsedd av Consensus vid Medicinska fakulteten, Linköpings universitet.

Undervisning

Undervisar på grund-, avancerad- och forskarnivå. 

Kursansvarig för kursen ”Examensarbete i fysioterapi, 15 hp grundnivå” där programstudenter och externa studenter skriver kandidatuppsats i ämnet.

Examinator för kurserna:
”Smärta och smärtbehandling, 7,5 hp”,
”Examensarbete i fysioterapi/sjukgymnastik, 15 hp”,
”Förutsättningar för rörelse, hälsa och interaktion, 30 hp”.

Övriga uppdrag

  • Medicinska fakultetens representant i projektstyrgruppen för projektet ”Motions- och idrottsskadeenheten” inom Region Östergötland.
  • Projektstyrgruppen för LiU-projektet ”AIM Control”, en skaderegistreringsstudie inom idrott.
  • Projektstyrgruppen för projektet ”Implementering av evidensbaserat omhändertagande av patienter med subacromial smärta”, samverkansprojekt mellan LiU och Region Östergötland.

MedarbetareVisa/dölj innehåll

OrganisationVisa/dölj innehåll