Fotografi av Kajsa Johansson

Kajsa Johansson

Biträdande professor

Presentation

Både som forskare och lärare inom ämnesområdet fysioterapi stimuleras jag av att driva kunskapsutveckling som ger stöd åt det kliniska resonemanget. 

Evidensutveckling som grund för klinisk bedömning och fysioterapeutisk rehabilitering genomsyrar min drivkraft och tydliggörs i såväl undervisningsuppdraget som mina kliniska forskningsfrågeställningar. 

Om mig

CV

  • Med Dr 2004

Utmärkelser

  • Medförfattare till abstract som utnämndes till best paper vid ”European Society for Surgery of the Shoulder and Elbow” SECEC. Resultat baserat på RCT-studien “A specific exercise strategy reduced the need for surgery in subacromial pain patients. British Journal of Sports Medicine, 2014, doi:10.1136/bjsports-2013-093233”.
  • Årets pedagog 2012 – utsedd av Consensus vid Medicinska fakulteten, Linköpings universitet.

Undervisning

Undervisar på grund-, avancerad- och forskarnivå. 

Kursansvarig för kursen ”Examensarbete i fysioterapi, 15 hp grundnivå” där programstudenter och externa studenter skriver kandidatuppsats i ämnet.

Examinator för kurserna:
”Smärta och smärtbehandling, 7,5 hp”,
”Examensarbete i fysioterapi/sjukgymnastik, 15 hp”,
”Förutsättningar för rörelse, hälsa och interaktion, 30 hp”.

Övriga uppdrag

  • Medicinska fakultetens representant i projektstyrgruppen för projektet ”Motions- och idrottsskadeenheten” inom Region Östergötland.
  • Projektstyrgruppen för LiU-projektet ”AIM Control”, en skaderegistreringsstudie inom idrott.
  • Projektstyrgruppen för projektet ”Implementering av evidensbaserat omhändertagande av patienter med subacromial smärta”, samverkansprojekt mellan LiU och Region Östergötland.

Publikationer

2024

Victor Sturesson, Peter Marforio, Arlind Reuter, Kajsa Johansson, Eva Ageberg (2024) Youth handball concussion prevention strategies: a workshop-based study with experts and end users BMJ OPEN SPORT & EXERCISE MEDICINE, Vol. 10, Artikel e001877 Vidare till DOI

2022

Madeleine Abrandt Dahlgren, Karin Valeskog, Kajsa Johansson, Samuel Edelbring (2022) Understanding clinical reasoning: A phenomenographic study with entry-level physiotherapy students Physiotherapy Theory and Practice, Vol. 38, s. 2817-2826 Vidare till DOI

2021

Jenny Nordqvist, Theresa Holmgren, Lars Adolfsson, Birgitta Öberg, Kajsa Johansson (2021) The minimal important change for the seven-item disability of the arm, shoulder, and hand (DASH 7) questionnaire - Assessing shoulder function in patients with subacromial pain. JSES international, Vol. 5, s. 474-479 Vidare till DOI
Jenny Nordqvist, Birgitta Öberg, Lars Adolfsson, Theresa Holmgren, Kajsa Johansson (2021) Heterogeneity among patients with subacromial pain - variabilities within clinical presentation and its impact on daily life Physiotherapy, Vol. 112, s. 113-120 Vidare till DOI

2019

Susanne Bernhardsson, Karin S. Samsson, Kajsa Johansson, Birgitta Öberg, Maria E. H. Larsson (2019) A preference for dialogue: exploring the influence of patient preferences on clinical decision making and treatment in primary care physiotherapy European Journal of Physiotherapy, Vol. 21, s. 107-114 Vidare till DOI

Forskning

Forskningsområden

Kollegor

Nyheter

Organisation