Sports Analytics

Tre LHC-spelare och två HV-spelare framför LHC;s mål och målvakt under en hockeymatch.
PETER HOLGERSSON

Sports Analytics (Analys av sport) handlar om att använda data relaterad till sportevenemang för att få insikter om sporten och dess omgivning. I vår grupp tolkar vi detta brett. Insikterna kan gälla spelar- och lagprestationer, strategier, träning, skador och spelregler. 

Vår grupp

Gruppen består av forskare från olika enheter vid Linköpings universitet, främst från Institutionen för datavetenskap (IDA), med ett gemensamt intresse för olika aspekter av Sports Analytics. Gruppen startades år 2017.

Projekt

Vi har forskningsprojekt inom ishockey, fotboll, basketboll och baseboll.

Konferens

Tillsammans med Linköping Hockey Club arrangerar vi sedan år 2022 LINHAC - Linköping Hockey Analytics Conference, Europas enda konferens om ishockey analytics.

Kurs

Sedan år 2019 erbjuder vi en kurs i Analys av sport (Sports Analytics) inom "Master's Programme in Statistics and Machine Learning".

För mer information om gruppen, publikationer, kurser, evenemang och förslag på master-och kandidatuppsatser hänvisar vi till Sports Analytics - IDA.

Kontakt

Forskningsnyheter

Om ADIT och IDA

Om SH och HMV