WASP Matematik

Abstrakt bild med algoritmer och digitala symboler
  iStock/monsitj

Vår grupp fokuserar på att utveckla mer effektiva algoritmer till modern maskininlärning.

Kontinuerlig optimering spelar en central roll i modern maskininlärning. Varje inlärningsprocess kräver att ett så kallat högdimensionellt minimeringsproblem blir löst. Ju snabbare vi löser det, desto färre resurser så som energi, tid eller pengar slösar vi bort.

Nuvarande toppmoderna algoritmer inkluderar viss heuristik, vilket innebär att de ger lösningar som inte är garanterat optimala men tillräckligt bra. Det kräver mycket justering. Vår grupp arbetar med den teoretiska motiveringen av sådan heuristik och gruppen fokuserar på att utveckla nya, mer effektiva algoritmer.

Kontakt

Forskning