Grön humaniora

Konventionell humaniora är fortfarande till stora delar uppdelad i natur och kultur. Forskningen vid LiU syftar till att studera natur, miljö och etik på ett tvärvetenskapligt sätt, men också hur vår identitet formas. Människans roll i naturen studeras på djupet, liksom vilken roll naturen har för, och i oss människor. 

Några av de frågor som studeras är vilken syn på naturen som exempelvis låg bakom dumpningen av kemiska vapen på Östersjöns botten och hur och varför har den synen förändrats. Vad innebär känslan av maktlöshet vi bär med oss när de stora miljöfrågorna kommer på tal? Hur påverkas vi av hoten från klimat- och miljökatastrofer och varför anses det vara frågor i första hand för experter?

Forskare vid LiU koordinerar det stora tvärvetenskapliga Mistra och Formas-programmet The Seed Box. Forskningen bedrivs i nära samarbete med forskargrupper inom EU, i USA och Australien.

Forskning

Virtuella världar: digital teknik i styrning av klimat och biologisk mångfald

Virtuella världar undersöker digitala teknikers roll i styrning av frågor om klimatförändringar och biologisk mångfald. Programmet granskar hur tekniken kan förbättra miljöstyrning och inkludera lokal kunskap för hållbar utveckling.

Flicka står framför en bokhylla med ena armen utsträckt för att ta ned en bok.

Nordiskt forskarnätverk om människa-djurrelationer i barn- och ungdomslitteratur

Ett tvärvetenskapligt nätverk där forskare med ett intresse för narrativa framställningar av människa-djurrelationer riktade till barn och ungdomar kan mötas för kunskapsutbyte och samverkan.

Maskros vid vägg

Miljöhumaniora

Vi undersöker samspelet mellan människa och miljö, samt hur detta förhållningssätt görs, utmanas och omförhandlas, både inom vetenskapen och i vårt vardagsliv. Seminarieserien Environmental Humanities Forum ingår i vår verksamhet.

Nyheter

Kvinnor klädda i toarullar

Festival avslutar sexårigt forskningsprogram

The Seed Box har hunnit in på sitt sista år. Under den här tiden har forskningsprogrammet hunnit gro från forskningsfrön till en livfull flora av forskningsprojekt. Resultatet av en del av dem presenteras under en digital festival 7–11 februari.

skylt vid ingång till nationalpark

Besöksmaterial om nationalparker ger en problematisk bild av människa och natur

LiU-forskare har studerat besöksinformation om svenska nationalparker och resultatet visar att materialet – kanske motsatt sitt syfte – späder på föreställningen om att människan inte är en del av naturen.

mirko nicolic

Konstnärlig forskning får närmare fyra miljoner kronor

Bidrag för konstnärlig forskning hör inte till vanligheterna för LiU. Men nu får forskaren och konstnären Mirko Nikolić närmare fyra miljoner kronor från Vetenskapsrådet.