Grön humaniora

The Seed Box

Naturen vs människan
Växtkraft Charles Mann

Konventionell humaniora är fortfarande till stora delar uppdelad i natur och kultur. Forskningen vid LiU syftar till att studera natur, miljö och etik på ett tvärvetenskapligt sätt, men också hur vår identitet formas. Människans roll i naturen studeras på djupet, liksom vilken roll naturen har för, och i oss människor. 

Några av de frågor som studeras är vilken syn på naturen som exempelvis låg bakom dumpningen av kemiska vapen på Östersjöns botten och hur och varför har den synen förändrats. Vad innebär känslan av maktlöshet vi bär med oss när de stora miljöfrågorna kommer på tal? Hur påverkas vi av hoten från klimat- och miljökatastrofer och varför anses det vara frågor i första hand för experter?

Forskare vid LiU koordinerar det stora tvärvetenskapliga Mistra och Formas-programmet The Seed Box. Forskningen bedrivs i nära samarbete med forskargrupper inom EU, i USA och Australien.

Forskning

Nyheter